ÕPPETÖÖ KORRAL­DUS

Õppeinfot edastatakse üliõpilaste ametlikule Pallase e-posti aadressile.

 


2023/2024. ÕPPEAASTA KALENDERPLAAN

AKADEEMILINE KALENDER ÕPPEINFOSÜSTEEMIS TAHVEL

ÕPPETÖÖ AJAD

KONTAKTTUNNID
PAUSID
9.00-10.30 10.30-10.40
10.40-12.10 12.10-13.10
13.10-14.40 14.40-14.50
14.50-16.20 16.20-16.30
16.30-18.00  

Täiskoormusega õppiv üliõpilane ei pea õppekavas toodud kohustuslikele õppeainetele registreeruma (deklareerima). Kohustuslikes õppeainetes osalejate nimekirja kantakse üliõpilane automaatselt.

Valik- ja vabaainete mooduli õppeainetele on kohustus registreeruda õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu. Õppeainele registreerumisega (deklareerimisega) võtab õppur kohustuse õppeaine läbida. Vaba- ja valikainete mooduli õppeainetega seotud infot vahendab ning registreerimist korraldab õppeosakond.

Osakoormusega õppiv üliõpilane on kohustatud õppekavas toodud kohustuslikele õppeainetele registreeruma (deklareerima). Õppeainete valik tuleb kooskõlastada erialaosakonna ja õppeosakonnaga.

Eksternid, külalisüliõpilased, väliskülalisüliõpilased ning üliõpilased, kes soovivad osaleda õppeaines mis ei ole nende õppekavas, peavad õppeainetele registreeruma (deklareerima). Õppeainete valik tuleb kooskõlastada erialaosakonna ja/või õppeosakonnaga.

ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

 

ÕPPETEENUSTASUD