ERASMUS+

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi kõrgharidusalane alategevus.

Igal aastal veebruaris kuulutatakse välja konkurss Erasmuse toetustele nii partnerkooli õppima kui välisettevõttesse praktikale minekuks.
Kevadel jagatakse korraga välja nii sügis- kui kevadsemestri toetused. Kui toetusi jääb üle, toimub sügisel lisakonkurss kevadsemestri toetustele.

Õppida on võimalik sihtriikide tunnustatud kõrgkoolides, millele on Euroopa Komisjoni poolt väljastatud Erasmuse kõrgharidusharta. Üliõpilasvahetuse aluseks on kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud Kõrgema Kunstikooli Pallas osakondade ja partnerülikooli vastavate üksuste vahel. Praktikat on võimalik läbida programmiga liitunud riikide ettevõtetes/asutustes/organisatsioonides.

RIIGID JA PARTNERKÕRGKOOLID

 


ERASMUS JA KOROONAVIIRUS

Euroopa Komisjon on andnud teada, et seoses koroonaviiruse levikuga on õpirändes osalejatel õigus õpiränne teatud piirkondadesse peatada ning rakendada tehtud lisakulude hüvitamiseks õpirände lepingus olevat force majore klauslit.

Välisministeerium soovitab jooksvalt jälgida kodulehel olevat reisiinfot: https://reisitargalt.vm.ee/.
Infot riikide ja piirangute kohta leiab ka siit.

 

LISAINFO
Riina Gendrikson
Välissuhete juht
+372 730 9827
riina.gendrikson@pallasart.ee