TÄHTAJAD


ERASMUSEGA ÕPPIMA

Tähtaeg  2023/2024 õppeaasta nii sügis- kui kevadsemestri toetustele kandideerimiseks on 10.03.2023.

Lisavoor partnerkooli õppima minekuks 2023/2024 õppeaasta kevadsemestril algab sügisel 2023. Tähtaeg dokumentide esitamiseks on 15.09.2023.


ERASMUSEGA PRAKTIKALE

Kandideerimistähtaeg praktikatoetustele suveks 2023 on 17.03.2023.

Vajalikud dokumendid leiad siit

ÄSJALÕPETANUTE PRAKTIKA

Äsjalõpetanute praktikatoetustele kandideerimise tähtaeg 2023. aasta lõpetajatele on 2.06.2023 kell 10.00.
Äsjalõpetanute praktika tuleb sooritada 12 kuu jooksul pärast lõpetamist.

Vajalikud dokumendid leiad siit.
Saada dokumendid e-kirja teel välissuhete juhile.