ÕPPI­MINE

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas toimub õppetöö rakendus­kõrghariduse­õppes, mis on kõrghariduse esimese astme õpe.

 


 

UUS! INFO ESMAKURSUSLASTELE

 


UUS! INFO KÜLALISÕPPEJÕUDUDELE

 


TAHVEL

 

VÕTA

 

MOODLE (Pallase kursused)

TÄISKOORMUSEGA ÕPE

Päevaõpe;

eeldab üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst;

üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekavakohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 75-100% (arvestuslikult 45-60 EAP õppeaasta kohta).

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on õigus nõuda täiskoormusega õppivalt üliõpilaselt õppekulude hüvitamist kehtestatud ainepunkti hinna alusel alates neljandast võlgu jäädud EAP-st.

 

OSAKOORMUSEGA ÕPE

tasuline päevaõpe

üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekavakohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50% kuni 74% (arvestuslikult 30-44 EAP õppeaasta kohta).

 

EKSTERNÕPE

tasuline päevaõpe;

õppimine on iseseisev tegevus, kus aine läbimisel lepitakse kokku iseseisva ja juhendatava töö osakaal.

Eksternil on õppeteenuse osutamise lepingu alusel õigus täita õppekava, arvestades eeldusainetega.