INFO ESIMESELE KURSUSELE

 

OLULISED KUUPÄEVAD

ÕPPEKORRALDUS

TUNNIPLAAN

INFOVAHETUS

 

ÕPPEKOORMUS

VÕTA

ÕPPIMINE JA PRAKTIKA VÄLISMAAL

RIIKLIKUD ÕPPETOETUSED JA STIPENDIUMID

 

ÜLIÕPILASPILET

PALLASE UKSEKAART

ÕPPEHOONED

 

GALERII PALLAS

PALLASE RAAMATUKOGU

 


Kõrgema Kunstikooli Pallas 2023/2024 õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 28. augustil 2023 kl 12 Pallase hoovis.

 

OLULISED KUUPÄEVAD üliõpilase jaoks (tsükliõppenädalad, eksamiperioodid, vaheajad jm) on välja toodud Pallase akadeemilises kalendris

ÕPPEKORRALDUS

Õppeinfosüsteem TAHVEL asub aadressil tahvel.edu.ee. Esmakordne sisselogimine keskkonda toimub ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Tahvlis on tunniplaanid, aineprogrammid, hinded jm õppetööga seotud info.

Õppekorralduseeskiri on leitav Pallase kodulehel siin.

Pallases õppija pääseb Moodle kursusele luues kõigepealt endale kasutajakonto (juhul, kui tal seda veel ei ole) aadressil moodle.hitsa.ee. Varasema konto olemasolul palun vahetage kool ja ametlik e-posti aadress. Pallase poolt pakutavad e-kursuseid näeb siit

 

TUNNIPLAAN on leitav õppeinfosüsteemis TAHVEL.

Õpperühmade tähised tunniplaani vaatamiseks:
Fotograafia F-23
Maal ja restaureerimine MA-23-Kunst
Meedia- ja reklaamidisain ME-23
Mööblidisain ja restaureerimine MÖ-23-Rest, MÖ-23-Dis
Nahadisain ja restaureerimine N-23-Dis
Skulptuur S-23
Tekstiil T-23

 

INFOVAHETUS

Pallase ametlik e-posti aadress on eesnimi.perenimi@pallasart.ee . Kooli e-posti aadressi kasutamine on kohustuslik, sest kogu Pallase ametlik info õppetööga seonduva ja muude kooliga seotud tegevuste kohta saadetakse sellele e-posti aadressile.

Kõigil üliõpilastel on võimalus kasutada OneDrive pilvepõhist keskkonda failide jagamiseks ja hoiustamiseks. Igale üliõpilasele on eraldatud 1TB pilvepõhist mahtu. OneDrive  

Kõigil üliõpilastel on võimalus kasutada ka Microsoft Office365 paketti kuni viies erinevas seadmes. PC- või Mac-arvutis, tahvelarvutis ja telefonis sh. Windowsi, Androidi ja iOS-i omas. Vt: portal.office.com

Pallase arvutiklassides saab sisse logida pallasart.ee e-posti kasutajaga. 

E-posti, MS Office365, failide hoiustamise ja arvutiklasside kasutamisega seotud küsimuste korral: meelis.ojasaar(at)pallasart.ee

NB! @pallasart.ee e-posti aadress aktiveeritakse esmakursuslastele õppeaasta esimesel nädalal. Enne seda toimub infovahetus kandideerimisel esitatud e-posti kaudu.

 

ÕPPEKOORMUS

Täiskoormusega õpe on tasuta päevane õpe, kus õppekava tuleb täita kumulatiivselt 75–100% (arvestuslikult 45–60 EAP õppeaasta kohta).

Pallasel on õigus nõuda täiskoormusega õppivalt üliõpilaselt õppekulude hüvitamist kehtestatud ainepunkti hinna alusel alates neljandast võlgu jäädud EAP-st. 2022/2023 õppeaastaks kehtestatud õppeteenustasu 1 EAP kohta on 40 eurot.

Täiendav info õppevormide kohta kodulehel siin.

 
 

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
VÕTA avaldused sügissemestri ainetele tuleb esitada õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu hiljemalt 16.09 ja 15.02. Täiendavat infot VÕTA taotlemise kohta saab küsida õppeosakonnast. Lisainfo siin.

 

ÕPPIMINE JA PRAKTIKA VÄLISMAAL
Igal aastal veebruaris kuulutatakse välja konkurss Erasmus+ õpirände programmi toetustele nii partnerkooli õppima kui välisettevõttesse praktikale minekuks.
Lisainfo riina.gendrikson(at)pallasart.ee

 

RIIKLIKUD ÕPPETOETUSED JA STIPENDIUMID

Vajaduspõhist õppetoetust (150 – 440 eurot kuus, sõltuvalt sissetulekust) taotletakse haridusportaalis edu.ee. Taotlusi saab esitada alates 1. septembrist, lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus) on majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus, kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud. Taotlus esitada Pallase kantseleisse kogu semestri vältel, ja toetust makstakse alates taotluse esitamise kuust. Vaata juhendit maksuameti tõendi tegemiseks: Õppimine –> Stipendiumid ja toetused –> Vajaduspõhine eritoetus

Tulemusstipendium (100 eurot kuus) määramise aluseks on õppetulemused. Taotlus esitada sügissemestril 20.-30.09. ja kevadsemestril 20.-27.02. õppeinfosüsteemis TAHVEL. I kursuse tudengid saavad taotluse esitada alates kevadsemestrist.

 

ÜLIÕPILASPILET
Üliõpilaspiletit ja ISIC-kaarti saab tellida siit: eduid.ee . Õppimist kinnitavat dokumenti (tõendit) saab vajadusel taotleda Tahvlist.

 

PALLASE UKSEKAART tagab pääsu õppehoonetesse ja vastava osakonna õpperuumidesse. Uksekaart antakse üliõpilasele osakonna infotunnis tasuta. Uksekaardi kaotamisel tuleb asenduskaardi eest tasuda.
Info ja uksekaartide haldamine meelis.ojasaar(at)pallasart.ee

 

ÕPPEHOONED on õppeperioodil avatud E–L 8–21.30, P 10–20.

 

GALERII PALLAS (Riia 11) eesmärk on Pallase tudengite, õppejõudude, vilistlaste ning koostööpartnerite loomingu tutvustamine ning kultuuri- ja haridusürituste korraldamine. Näituste külastamine on tasuta. Galerii näituseplaan ja info.

 

PALLASE RAAMATUKOGU (Tolstoi õppehoones) on kaasaegne kunsti valdkonna raamatukogu. Septembris toimub esmakursuslastele raamatukogu infotund. Täpsem info on peagi kättesaadav e-mailitsi ning Tahvlis. Raamatukogu veebileht.

 

Lehte on muudetud 25.08.2023

KONTAKTID JA TÄIENDAV INFO

 

Kantselei 

Üliõpilaste vastuvõtuajad
E–R kl 11-13 ja 15–16

 

 

Tähe maja, ruum 215;
tel 730 9822, 5557 2497;
pallasart@pallasart.ee

 

Õppeosakond

Üliõpilaste vastuvõtuajad
E–R kl 10-12.30 ja 14–16

Piret Mägiste
Janne Kasemets

 

 

Tähe maja, ruum 304;
tel 730 9813:

piret.magiste@pallasart.ee,
janne.kasemets@pallasart.ee

 

IT

Meelis Ojasaar

 

 

Tähe maja, ruum 311
meelis.ojasaar@pallasart.ee

 

Välissuhete juht

Marilin Aasoja

 

 

Tähe maja, ruum 308;
tel 730 9827;
marilin.aasoja@pallasart.ee   

 

Galerii Pallas

Avatud: T-L kl 11:00 -18:00

 

Riia 11;
tel 734 9954
galerii@pallasart.ee   

 

Pallase raamatukogu

Avatud: E – N kl 9 – 17, R kl 9-16.30
Lõuna: 13.00 – 13.30

 

Tolstoi maja;
tel 730 9828