DOKUMENDID

Välissuhete juhile esitatavad dokumendid:


ERASMUSEGA ÕPPIMA

ERASMUSEGA PRAKTIKALE

 • avaldus Erasmusega praktikale;
 • motivatsioonikiri (eesti keeles);
 • portfoolio (võib olla internetiportfoolio);
 • kui on, siis esialgne kinnitus praktikabaasist (kandideerimise hetkel ei pea praktikakoht kindel olema).

ERASMUSEGA ÄSJALÕPETANUTE PRAKTIKALE

 • avaldus äsjalõpetanutele;
 • motivatsioonikiri;
 • portfoolio (võib olla internetiportfoolio);
 • kui on, siis esialgne kinnitus praktikabaasist;

Eelisjärjekorras saab välismaale kandideerida üliõpilane, kes on eelnevalt olnud sissetulevale Erasmuse üliõpilasele tuutoriks.

PÄRAST ERASMUSE TOETUSESAAJAKS VALIMIST

 • tuleb sooritada esimene keeletest (elektrooniline vorm);
 • tuleb sõlmida Erasmuse programmi õppe- või praktikaleping ning toetusleping.
 • Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise korral on ülikoolil õigus nõuda eraldatud toetuse tagasimaksmist või õppeperioodi tühistamist.

TAGASI PALLASES

Peale naasmist tuleb õppuril esitada/teha:

 • tõend õppetulemuste kohta (transcript of records, väljastab vastuvõttev kool);
 • väliskõrgkoolis läbitud ainete tõlked eesti keelde (võib tõlkida-koostada ise);
 • kinnitus õppimise kohta partnerülikoolis, kus on fikseeritud kuupäevaliselt õppeperioodi pikkus (confirmation letter);
 • aruanne oma õpingute kohta partnerülikoolis (elektrooniline vorm, mis saabub osaleja e-mailile);

Pärast naasmist tuleb praktikandil esitada/teha:

 • täidetud Europassi dokument (vormi saab välissuhete juhilt);
 • aruanne oma praktikaperioodi kohta (elektrooniline vorm, mis saabub osaleja e-mailile).