SISSE­ASTUMINE

 


PALLASE SISSEASTUMISTE TEEMALINE VIRTUAALNE INFOTUND TOIMUB 16. JUUNIL 2022

Infotunnis räägime avalduse tegemisest SAISis, tutvustame virtuaalseid sisseastumiseksameid Kõrgemasse Kunstikooli Pallas ning vastame Teie küsimustele.

 

Sisseastumise ajakava:

Sisseastumis­avalduse esitamine sisseastumise infosüsteemis (SAIS)  –  1.-26. juuni 2022 kell 23.59.

Sisseastumiseksamid (toimuvad virtuaalselt) –  27.- 30. juuni 2022

 


Kõrgemasse Kunstikooli Pallas sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

Pallasesse kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekesk­haridusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumis­eksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.

PALLASES SAAB ÕPPIDA

tasuta õppekohal täiskoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses)

tasulisel õppekohal osakoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu)

tasulises eksternõppes
(õppur täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

MAJUTUSVÕIMALUSED

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas puudub ühiselamu. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee.

 


Vaata eelmise aasta (2021) Pallase virtuaalse infopäeva videosid siin.

 
Kõrgkooli eelmine rektor Vallo Nuust räägib, miks tulla Pallasesse õppima: