SISSE­ASTUMINE

 

Kõrgemasse Kunstikooli Pallas sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

Pallasesse kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekesk­haridusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumis­eksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.

PALLASES SAAB ÕPPIDA

tasuta õppekohal täiskoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses)

tasulisel õppekohal osakoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu)

tasulises eksternõppes
(õppur täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

 

ÕPPEKAVAD

Tutvu õppekavadega õppinfosüsteemis TAHVEL.

 

MAJUTUSVÕIMALUSED

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas puudub ühiselamu. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee.

 

Lisainfo: Pallase õppeosakonnast numbritel 730 9813 või 733 8993