SISSE­ASTUMINE

NB!

Pallase sisseastumiseksamid 2020. aastal toimuvad seoses eriolukorraga veebipõhiselt.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile on SAIS-is nähtavad 1. juunist.
Sisseastumisavalduste esitamine on 2020. aastaks lõppenud.

 

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

Sisseastumisavaldust esitada ning eksamitel osaleda saad ka siis, kui Sul veel eriolukorra tõttu keskhariduse lõpetamist tõendavat dokumenti ei ole!

 


Kõrgemasse Kunstikooli Pallas kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekesk­haridusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumis­eksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.

PALLASES SAAB ÕPPIDA

tasuta õppekohal täiskoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses)

tasulisel õppekohal osakoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu)

tasulises eksternõppes
(õppur täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

 

 

 

MAJUTUSVÕIMALUSED

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas puudub ühiselamu. Sisseastumiseksamite ajal soovitame ööbida hostelis Academus Hostel tartuhostel.ee või leida alternatiivseid ööbimisvõimalusi.


Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee.