SISSE­ASTUMINE

Pallase sisseastumisavalduste vastuvõtt algab SAIS-is 1. juunil. Avalduste vastuvõtt kestab 27. juunini kell 23.59.

Esita SAIS-i AVALDUS siin

 

Portfooliod maali- ja meediaosakonda astumiseks tuleb laadida üles SIIN

 

5. aprillil toimus Pallase infopäev, mille raames tehtud infotunde on nüüd võimalik siinsel lingil järelvaadata.

Sisseastumiseksamid toimuvad virtuaalselt perioodil 28. juuni-1. juuli 2021.

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.


Kõrgemasse Kunstikooli Pallas kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekesk­haridusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumis­eksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.

PALLASES SAAB ÕPPIDA

tasuta õppekohal täiskoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses)

tasulisel õppekohal osakoormusega õppes
(üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu)

tasulises eksternõppes
(õppur täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

MAJUTUSVÕIMALUSED

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas puudub ühiselamu. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee.