ERI­ALAD


Kõrgemas Kunstikoolis Pallas saab 2021/2022. õppeaastal rakendus­kõrghariduse õppekavadel õppida disaini, konser­veerimise, restau­reerimise ja kunstide suunal seitsmel erialal.