Nordplus

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

 

Alates 2009. aastast on Pallas osalenud kaheteistkümnes projektis.

 

Lisainformatsioon Nordplusi kohta:

www.nordplusonline.org