RAHVUS­VAHELINE KOOS­TÖÖ

Pallase rahvusvahelistumise põhimõtted lähtuvad Pallase arengukavas 2021–2025 toodud visioonist:

Pallas on tunnustatud kunstihariduse keskus, algatab muutusi loomevaldkonnas, väärtustab traditsioone ning juhib koostöös partneritega kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimisvaldkonna uuendusi.


 

Pallasel on rahvusvaheliste suhete arendamisel kolm põhisuunda:

1

Rahvusvaheline tegevus kunsti-, disaini ja konserveerimise/restaureerimise valdkondades

2

Koostöö välismaa kõrgkoolidega

3

Üliõpilaste ja töötajate mobiilsuse toetamine

 

 

Pallas osaleb järgmistes programmides:

Pallas on rahvusvahelise organisatsiooni CUMULUS liige.

Pallas on liitunud kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppega.