RAHVUS­VAHELINE KOOS­TÖÖ

Välissuhete strateegia lähtub Pallase arengukavas 2016–2020 toodud visioonist: Pallas on eetiline, avatud, järjepidevust kandev ja innovaatilist mõtteviisi kujundav kõrgkool.


 

Pallasel on välissuhete arendamisel kolm põhisuunda:

1

Rahvusvaheline koostöö avaliku, era- ja vabasektoriga, osalemine erialavõrgustikes ning valdkondlikes projektides.

2

Koostöö välismaa kõrgkoolidega hariduskeskkonna mitmekesistamiseks.

3

Üliõpilaste ja töötajate mobiilsuse toetamine, tagamaks nii riigisisese kui ka rahvusvahelise mobiilsuse kõrget osakaalu.

 

 

Pallas osaleb järgmistes programmides:

Pallas on rahvusvahelise organisatsiooni CUMULUS liige.

Pallas on liitunud kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppega.