ERASMUS+

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi kõrgharidusalane alategevus.

Pallase Erasmus+ alusdokumendid:

Erasmuse harta ehk osalemisõigus: Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027.
Erasmus+ programmi tegevussuunad Pallases: Erasmus Policy Statement.


Eestil on võimalik Erasmuse programmi vahendusel üliõpilasi ja töötajaid vahetada:

Euroopa Liidu liikmesriikidega

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia;

Programmiga liitunud riikidega

Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

NB! Alates 2014. aastast on peatatud Šveitsi osalus Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad üliõpilased peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid.

Õppida ja õpetada on võimalik sihtriikide tunnustatud kõrgkoolides, millele on Euroopa Komisjoni poolt väljastatud Erasmuse kõrgharidusharta. Üliõpilaste ja töötajate lähetuste aluseks on kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud Kõrgema Kunstikooli Pallas osakondade ja partnerülikooli vastavate üksuste vahel.

PARTNERKÕRGKOOLID

 

 

 

TÖÖTAJALE

Pallase akadeemilised ja mitte-akadeemilised töötajad saavad taotleda Erasmus+ koolituslähetuse toetust, et ennast mõnes Euroopa ettevõttes/kõrgkoolis täiendada.

Pallase akadeemilised töötajad saavad taotleda Erasmus+ õpetamise eesmärgil sooritatud lähetuse toetust õpetamaks mõnes Pallase partnerkõrgkoolis.

Tingimused:

  • taotleja peab olema Pallase töölepinguga töötaja;
  • õppetööd tuleb läbi viia vähemalt 8 akadeemilist tundi (õpetamise lähetuse korral);
  • lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad);
  • enne lähetust sõlmitakse üks leping kolme poole vahel, kus on kirjas koolituse/õppetöö sisu ning lähetuse periood ja teine leping kooli ning töötaja vahel, kus on välja toodud toetuse suurus.

Uus taotlusvoor kuulutatakse välja iga kalendriaasta kevadel ning määratakse kogu järgneva õppeaasta toetused.


Olles saanud toetuse:

Töötaja täidab lähetuskorralduse Riigitöötaja portaalis.

Toetus kantakse töötaja kontole kahes osas — enne sõitu 80% ja pärast aruande esitamist kantakse kuludokumentide alusel jääkmakse.
Toetus ei ole mõeldud töötasuna.

Lähetusest naastes peab iga töötaja esitama on-line tagasiside-aruande. Samuti tuleb töötajal esitada koolituse korraldajalt saadud kinnituskiri välismaal viibimise perioodi ja koolituse sisu kohta, kõik kõlbulikud kuludokumendid ning täita Riigitöötaja portaalis finantsaruanne.


Toetuse määrad

2022 projekti individuaalse toetuse päevamäärad ja reisitoetuse ühikuhinnad leiab siit.
2023 projekti individuaalse toetuse päevamäärad ja reisitoetuse ühikuhinnad leiab siit.

 

Erasmus+ rahvusvaheliste nädalate kohta leiab informatsiooni siit

 

Täpsem info välissuhete juhilt: Marilin Aasoja (marilin.aasoja@pallasart.ee)