ERASMUS+

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi kõrgharidusalane alategevus.


 

Eestil on võimalik Erasmuse programmi vahendusel üliõpilasi ja töötajaid vahetada:

Euroopa Liidu liikmesriikidega

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia;

Programmiga liitunud riikidega

Island, Liechtenstein, Norra, Suurbritannia, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

NB! Alates 2014. aastast on peatatud Šveitsi osalus Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad üliõpilased peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid.

Õppida ja õpetada on võimalik sihtriikide tunnustatud kõrgkoolides, millele on Euroopa Komisjoni poolt väljastatud Erasmuse kõrgharidusharta. Üliõpilaste ja töötajate lähetuste aluseks on kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud Kõrgema Kunstikooli Pallas osakondade ja partnerülikooli vastavate üksuste vahel.

PARTNERKÕRGKOOLID

 

 

TÖÖTAJALE

Pallase töötajad (akadeemilised ja mitte-akadeemilised) saavad taotleda Erasmus+ koolituslähetuse toetust, et ennast mõnes Euroopa ettevõttes/kõrgkoolis täiendada.

Õppeaasta 2020/2021 toetustele kandideerimine on avatud. Tähtaeg avalduse esitamiseks on 25.05 kl 10.00.

 Tingimused:

  • taotleja peab olema Pallase töölepinguga töötaja;
  • lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad);
  • enne lähetust sõlmitakse üks leping kolme poole vahel, kus on kirjas koolituse sisu ning lähetuse periood ja teine leping kooli ning töötaja vahel, kus on välja toodud toetuse suurus.

Uus taotlusvoor kuulutatakse välja iga kalendriaasta kevadel ning määratakse kogu järgneva õppeaasta toetused.

Olles saanud toetuse:

Töötaja täidab lähetuskorralduse Riigitöötaja portaalis.

Toetus kantakse töötaja kontole kahes osas — enne sõitu 80% ja pärast aruande esitamist kantakse kuludokumentide alusel jääkmakse.
Toetus ei ole mõeldud töötasuna.

Lähetusest naastes peab iga töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel. Samuti tuleb töötajal esitada koolituse korraldajalt saadud kinnituskiri välismaal viibimise perioodi ja koolituse sisu kohta, kõik kõlbulikud kuludokumendid ning täita Riigitöötaja portaalis finantsaruanne.

2019/2020 õppeaastal töötajate individuaalse toetuse päevamäärad leiab siit.

Erasmus+ rahvusvaheliste nädalate kohta leiab informatsiooni siit.

ÕPPEJÕULE

Õppejõud partnerkooli õpetama

Pallase õppejõududel on võimalik taotleda Erasmus+ õpetamise eesmärgil sooritatud lähetuse toetust õpetamaks mõnes Pallase partnerkõrgkoolis.

Õppeaasta 2020/2021 toetustele kandideerimine on avatud. Tähtaeg avalduse esitamiseks on 25.05 kl 10.00.

Tingimused:

  • taotleja peab olema Pallase töölepinguga töötaja;
  • õppetööd tuleb läbi viia vähemalt 8 akadeemilist tundi;
  • lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad);
  • enne lähetust sõlmitakse üks leping kolme poole vahel, kus on kirjas õppetöö sisu ning lähetuse periood ja teine leping kooli ning töötaja vahel, kus on välja toodud toetuse suurus.

Uus taotlusvoor kuulutatakse välja iga kalendriaasta kevadel ning määratakse kogu järgneva õppeaasta toetused.

Olles saanud toetuse:

Töötaja täidab lähetuskorralduse Riigitöötaja portaalis.

Toetus kantakse töötaja kontole kahes osas — enne sõitu 80% ja pärast aruande esitamist kantakse kuludokumentide alusel jääkmakse.
Toetus ei ole mõeldud töötasuna.

Lähetusest naastes peab iga töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel. Samuti tuleb töötajal esitada koolituse korraldajalt saadud kinnituskiri välismaal viibimise perioodi ja koolituse sisu kohta, kõik kõlbulikud kuludokumendid ning täita Riigitöötaja portaalis finantsaruanne.

2019/2020 õppeaastal õppejõudude individuaalse toetuse päevamäärad leiab siit.

Erasmus+ rahvusvaheliste nädalate kohta leiab informatsiooni siit.

 

Täpsem info välissuhete juhilt: Riina Gendrikson (riina.gendrikson@pallasart.ee)