ERASMUS+ üleilmne õpiränne

Üleilmse õpirände raames on üliõpilastel ning kõrgkoolide töötajatel võimalik osaleda lühiajalises õpirändes praktiliselt üle kogu maailma, mõne üksiku erandiga. Üleilmse õpirände raames saavad inimesed minna õpirändele nii Eestist välja kui ka tulla Eestisse sisse.

Osalemiskõlblikud riigid on jagatud kaheks: programmiriikideks ja partnerriikideks. Eesti on programmiriik ja saab üleilmse õpirände raames teha koostööd partnerriikide tunustatud kõrgkoolidega.

 

Võimalikud tegevused

Üliõpilaste lühiajaline õpiränne:

õppimise eesmärgil 3 kuni 12 kuud
praktika eesmärgil 2 kuni 12 kuud

Töötajate lühiajaline õpiränne:

õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta)
koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta)

 

 

2023. aastal taotles Pallas taas edukalt üleilmse projekti rahastuse koostööks kõrgkooliga

Tbilisi State Academy of Art (Gruusia).

2019. aasta projekti raames toimus neli mobiilsust – ühe üliõpilase (2020 sügis)  ja ühe õppejõu (2022 kevad) vahetus mõlemast kõrgkoolist.