DOKU­MENDID


Kõrgema Kunstikooli Pallas dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

MAJANDUSAASTA ARUANDED 2008-2019
PALLASE DOKUMENDIREGISTER

Tutvu ka otsingujuhistega

 

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas töötajate puhkuste ja lähetuste korraldused asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

VALDKONDA REGULEERIVAD SEADUSED

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alusedTeenuste korraldamise ja teabehalduse alused

 

Vt ka Mida peab teadma isikuandmete töötlemisest