DOKU­MENDID


Kõrgema Kunstikooli Pallas dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

 

PALLASE ARENGUKAVA  2021-2025

 

MAJANDUSAASTA ARUANDED 2008-2022

 

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS PÕHIMÄÄRUS

 

PALLASE TEKLI KANDMISE STATUUT

 

PALLASE DOKUMENDIREGISTER

 

Tutvu ka avaliku dokumendiregistri otsingujuhistega

 

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas töötajate puhkuste ja lähetuste korraldused asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.

VALDKONDA REGULEERIVAD SEADUSED

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused