RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID

 

KUNSTID

DISAIN

RESTAUREERIMINE

 

ÜHISPROJEKTID


 

KUNSTID

FOTOGRAAFIA

2021-2022 ,,Eesti Foto Antoloogia“. Eesti mahukaima kunsti koguteose valmimine koostöös Soome Fotomuuseumi, Herderi Instituudi (Saksamaa), Austraalia Eesti Majaga jt.

2019 Martin Parr ,,Toona. 1990. aastad: Balti riigid ja Venemaa üleminekuajastul.“ Näitus ja raamat. Maailmakuulsa fotograafi tööd Eestist ja Balti riikidest. Partnerid: prof Peeter Linnap, Pallas ja Martin Parr, Martin Parr Foundation (Suurbritannia), ETV kultuurisaated OP jt.

2019 Canon Europe projekt. Erinevate riikide tiimid (õppejõud ja üliõpilane) pildistasid oma õppejõu käe all enda nägemust Materast, 2019 aasta Euroopa kultuuripealinnast. Näituse avamine toimus sügisel Materas. Pallasest osalesid Pillery Teesalu (õppejõud) ja Eva Kram (üliõpilane).

2018-2019 PallasFoto Esinemine Euroopa Fotokuul näitusega “Borders of Mind“ (kuraator Peeter Linnap).

2017 Koguteose “The European Photography 1900-2000″ I-III/ “Euroopa fotograafia ajalugu” I-III – Eesti esitlus Eesti Rahva Muuseumis. Autorid prof. Vaclav Macek (Slovakkia), Elina Heikka (Soome), Vilnis Auzinš (Leedu), prof Agne Narušyte (Leedu), Alexander Gronsky (Vene Föderatsioon), prof Peeter Linnap (Eesti). Partnerid: Central European House of Photography (Slovakkia), Eesti Rahva Muuseum ja Pallas.

2016 Koguteos ,,Eesti Fotograafia Ajalugu 1839-2015″. Koostöö Austraalia Eesti Maja, Toronto Eesti Maja ning erinevate USA ülikoolidega, väliseesti kogukondadega Rootsis, LAV-is, Uus-Meremaal jm.

2016 Koguteos ,,Eesti Kunsti Ajalugu 6. osa II kd 1940-2001″. Koostöö Austraalia Eesti Maja, Toronto Eesti Maja ning erinevate USA ülikoolidega, väliseesti kogukondadega Rootsis, LAV-is, Uus-Meremaal jm.

 

SKULPTUUR

Alates 2015 koostöö ja ühisprojektid Saksamaa skulptori Uwe Schloeniga.

2021 Saksamaal Kunstwerki galeriis skulptuuriosakonna üliõpilaste näitus Uwe Schloeni juhendamisel. Eesti noore kunsti tutvustamine Saksamaal, Euroopas.

2019 Skulptuuriosakonna juhataja prof. Anne Rudanovski ümbermaailmareis. Eesmärgid: dokumenteerida ja uurida digiajastul suremisohus käsitsi paberivalmistamist traditsioonilistes “pabeririikides” maailmas, külastada kunsti ja käsitööga seotud ÜRO maailmapärandi paiku ja külastada erinevate kultuuritaustadega haridusasutusi. Pärast naasmist toimusid reisiga seonduvalt näitused, avalikud esinemised, ilmusid artiklid.

2018 Skulptuuriosakonna juhataja prof. Anne Rudanovski osalemine Oxfordi ülikoolis toimunud üritusel “7th International Meeting on Origami in Science, Mathematics and Education and the Autumn Convention of the British Origami Society“. Ettekanne ja artikkel teemal kuidas siduda kunsti ning origamit. Silmapaistvaimaks väljundiks on Eesti Origami Keskuse asutamine prof. Rudanovski poolt.

2017 Koostöös skulptor Uwe Schloeniga skulptuuriosakonna üliõpilaste praktika Ammersbeckis, Saksamaal. Teostati 3×3 m suurune puidust väliskulptuur, mis on kohalik vaatamisväärsus. Osalesid osakonnajuhataja abi Rasmus Eist ning üliõpilased.

Pikaajaline koostöö Helsingi Kunstiakadeemia professor Villu Jaanisooga. Aastate jooksul välja töötatud toimiv praktikabaas, tegeldakse prof Jaanisoo monumentaalteoste teostamisega linnaruumi. Näituste installatsioon koos Pallase üliõpilastega Helsingis, Tallinnas, Tamperes, Saksamaal.

 

TEKSTIIL

22.-23.10.2020 Rahvusvahelise konverents “Textile for Future”. Konverentsil osalesid kutsutud kõrgkoolide professorid Leedust, Lätist, Rootsist, Suurbritanniast, Norrast, Poolast ja Eestist. Osalejad avasid teema “Textile for future“ läbi 11 erineva ettekande. Pallase tekstiiliosakonda esindas konverentsil ettekandega prof Aet Ollisaar. Konverentsiga kaasnes näitus “Contemporary thinking. Textile seeing”, kus esitleti valik üheksa kõrgkooli tekstiiliosakonna tudengite ja professorite töödest. Pallase tekstiiliosakonda esindasid näitusel oma teostega Aet Ollisaar, lõputöödega olid esindatud Marili Järv ja Yuuki Vähi.

8.05.-25.05.2019 Rahvusvaheline näitus ja seminar “Connections“ galeriis Pallas, kuraator pof Aet Ollisaar. Ettekannetega esinesid kunstnikud tekstiilikunstnike ühendusest Nordic Textile Art.

10.04-2.06.2019 näitus “Frames“ ja seminar “The Loom Tamers“ Pärnu Muuseumis, korraldajad Eesti Tekstiilikunstnike Liit ja Pallase tekstiiliosakond, kuraator prof Kadi Pajupuu. Seminaril esinesid ettekannetega ka Pallase vilistlane Annika Kiidron-Roomets ja prof Kadi Pajupuu. https://issuu.com/kadipuu/docs/loomtamers_veeb2_7a304c428b928c

2018 Projekt ,,MÜÜT“. Osalejad Art Academy of Latvia, Läti; CIT Crawford College of Art and Design, Iirimaa; Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Soome; Strzemiński Academy of Art Łódź, Poola;

Vilnius Academy of Arts, Leedu. Rahvusvaheline näitus galeriis Pallas ja üliõpilaste juhitud vestlusring osalevate koolide esindajatega.

2017/2018 Projekt “TOUCH“. Kolme kõrgkooli – CIT Crawford College of Art and Design, Cork, Iirimaa; Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Leedu – tekstiilieriala tudengid tegelesid ühtse teemaga. Valminud teoseid eksponeeriti kolmel näitusel – üks näitus igas osaleja riigis.

2016/2017 Projekt “SKIN/NAHK/ODA“, CIT Crawford College of Art and Design, Iirimaa; Vilnius Academy of Arts, Leedu. Kolme kõrgkooli tekstiilieriala tudengid tegelesid ühtse teemaga. Valminud teoseid eksponeeriti kolmel näitusel – üks näitus igas osaleja riigis.

YTAT Young Textile Art triennial 2016, 2019. Lodzi Kunstiakadeemia algatatud koostöö kõrgkoolide tekstiiliosakondade vahel, toimusid näitused ja seminarid. Pallase tekstiiliosakonnast osalesid 2016 Juula Pärdi ja Kreeta Aidla, Juula Pärdi pälvis II koha kunstide valdkonnas (osales 21 kunstikõrgkooli üle maailma). 2019 osalesid konkurss-näitusel Mari-Triin Kirs ja MultiWeave objektide autorite grupp Anett Niine, Liisi Tamm ja Marge Allik.

DISAIN

MEEDIADISAIN

Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase fakulteedi graafika kateedriga pidev koostöö õppetöö, ühisprojektide ja näituste osas.

2020 Rahvusvaheline koostööprojekt “A Gift for Kaunas“. Eri riikide üliõpilased kujundasid illustratsiooni vormis uue lõpu vanadele müütidele. Tulemused pandi välja Kaunase linnaruumi ning koostati kataloog. Korraldaja Kaunas University of Applied Sciences (Leedu). Osalejateks lisaks Kaunasele ka Tbilisi State Academy of Art (Gruusia), katalaani kunstnik Neus Gómez Alonso ja Pallase meediadisaini osakonna üliõpilased Emma Eensalu ja Stina Leegi juhendamisel, projektijuht Jaanus Eensalu.

2020 “New Baltic Legends” – osalejad: Vilnius Academy of Art/Kaunas Faculty, Leedu; University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poola; University of Liepāja, Faculty of Humanities and Arts, Läti ja Pallas (juhendaja/projektijuht Jaanus Eensalu).

2019 Rahvusvaheline animatsiooniprojekt ,,Muinasjutt“ koos Peterburi Stieglitzi Kunstiakadeemiaga. Juhendajad Ave Taavet ja Svetlana Bogomolova,
projektijuht Jaanus Eensalu.

2019 Projekt ja näitus “Tartu 6+6 Kaunas“. Pallase meediadisaini osakonna ja Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase osakonna graafika ühisnäitus A. Žmuidzinavičiause muuseumis, Leedus. Juhendaja/projektijuht Jaanus Eensalu.

Alates 2018 aktiivne koostöö Peterburi Stieglitzi Kunstiakadeemiaga. Vastastikused külaskäigud, õppetöö läbiviimine, ühisprojektid, partnerkooli hindamiskomisjonides osalemine. Koostööprojekti algataja meediadisaini osakond, juhendaja ja projektijuht Jaanus Eensalu.

2018 Graafilise disaini näitus ,,Meediaketas“. Näitusel eksponeeritakse meediadisaini tudengite ja Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase fakulteedi üliõpilaste graafilise disaini töid aastatest 2013-2018. Tööd on valminud erinevate graafilise disaini õppeainete käigus, osalevad autorid on nii tudengid kui ka vilistlased. Juhendaja/projektijuht Jaanus Eensalu.

 

TEKSTIIL

14-18.03.2022 – 70 osalejaga rahvusvaheline üritus “Craft Symposium“ Viljandis. Traditsiooniliste käsitöövõtete teemalise võrgustiku (Nordplus) partneriteks on lisaks Pallase tekstiiliosakonnale Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Kagu-Norra Ülikool, Uppsala Ülikool, Göteborgi ülikool ning Helsingi ülikool. Oktoobris 2021 osalesid kõikide partnerite esindajad kohtumisel Uppsala Ülikoolis,

Novembris 2021 võõrustas Pallas Uppsala Ülikooli üliõpilaste ja õppejõudude gruppi ja tutvustas tekstiiliosakonna projekte ja rakendusuuringuid.

https://sisu.ut.ee/craftsymposium2022/start

2022 Rahvusvaheline koostööprojekt “Kasvatatud / Grown”. Näituse avamisele 9.03.2022 eelnes seminar, ettekannetega, esinesid Göteborgi Ülikooli, Läti Kunstiakadeemia ja Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakondade esindajad Matilda Dominique, Maja Gunn, Ieva Krumina, prof Kadi Pajupuu ja prof Aet Ollisaar. Osalejad: Göteborgi Ülikool, Läti Kunstiakadeemia, Aalto Ülikool ja Pallas.

2018-2020 projekt “Ruglab“, Riviera Home Furnishings, India

Koostöö India vaibatootmisettevõttega. Tudengid kudusid vaibadisaini näidiseid, mis saadeti Indiasse ja kohandati seal tootmiseks. 2019 jaanuaris külastasid prof Kadi Pajupuu, Marju Roos ja 2 tekstiiliosakonna tudengit tellija kutsel maailma suurimat põrandakatete messi Domotex Saksamaal.

2017/2018 Koostööprojekt “Sounds like home” Helsingi Metropolia Ülikooli tekstiiliosakonnaga Saksamaal Heimtextili messil osalemiseks. Ühine ülesande püstitus, arutelud ja töötuba Metropolias, pärast mida mõlemad koolid osalesid oma ekspositsiooniga. Euroopa suurimal sisustustekstiilide messil CAMPUS messialal osales 14 kõrgkooli tekstiiliosakonda üle maailma. Pallase poolt juhtisid projekti prof Aet Ollisaar ja Kairi Lentsius.

2011. aastast alates tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna koostööprojektid Stockholmi mööbli- ja valgustimessil Greenhouse (noorte disainikoolide ja disainikoolide) paviljonis.

1997-… Mood-Performance-Tants. Pallase tekstiilitudengite algatatud moeetendus, mis tänaseks on festivali Estonian Fashion Festival raames toimuv rahvusvaheline moesündmus. Etendusele kandideerivad noored moeloojad erinevatest riikidest. Kõrvuti konkursisõela läbinud disaineritega tutvustatakse Pallase lõputööde kaitsjate moeprojekte.

 

NAHADISAIN

2020 Eestis rahvusvaheline köitekunstinäitus-konkurss Scripta manent VI, mille korraldustiimis oli osakonnajuhataja prof Rene Haljasmäe. Osalesid nahaosakonna vilistlased, õppejõud ja tudengid Rutt Maantoa juhendamisel, sh Erasmus+ tudeng Kaunasest. Rahvusvaheline žürii tunnustas kuldraamatu peaauhinnaga Pallase vilistlast Tiina Kraavi. tudengipreemia pälvis Anni Vallsalu. Toimus rahvusvaheline seminar. Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali üks 2020. aastapreemiatest anti rahvusvahelise köitekunstinäituse Scripta manent VI korraldusmeeskonnale, kuhu kuulus ka osakonnajuhataja Rene Haljasmäe.

Aktiivne koostöö Erasmus+ partneriga – Kaunas University of Applied Sciences.

2020 Nahadisaini osakonna töötajate ja üliõpilaste ning Leedu kolleegide ühisnäitus “Nahk on ehe? Leather is authentic?”, Galerii Noorus. Näitusele kaasnesid kuraatorituurid, vestlusring ja filmiõhtu, mida kanti üle veebis.

RESTAUREERIMINE

MAAL

2021 Siimeri mõisa (Läti) restaureerimistööd koostöös organisatsiooniga “Ziemerpils” society. Osalejad: Pallase neljanda kursuse üliõpilased ja prof. Heli Tuksam.

2019 ja 2021 Pardubice Ülikooli (Tšehhi), Eesti Kunstiakadeemia ja Pallase ühised töötoad restaureerimise ja seinamaalingute konserveerimise valdkonnas. Osalejad: Prof Heli Tuksam individuaalselt ja koos üliõpilastega (Pöide ja Koeru kirik).

ÜHISPROJEKTID

2021 Rahvusvaheline suvestuudio DuVallon Art Rally. Kõrgema Kunstikooli Pallas täienduskoolitusena korraldatav suvekool oli suunitletud Tartu kui kunsti- ja kultuurilinna tutvustamisele. Pallase arengukava 2021-2025 järgi oli 2021. aasta pühendatud põhiväärtusele „julgus“, mis andis lisamotivatsiooni, et väljuda harjumuspärastest koolituste ja ürituste raamidest ning laiendada arusaama interdistsiplinaarsusest. Pallas soovis tutvustada välismaalastele Eesti kunsti laiemalt, fookustades rahvusvahelise mootorratturite suvekooli tegevuse Tartu linna ja lähiümbruse kunstnike, ateljeede ja oluliste kultuuriinstitutsioonide ning kultuurilooliste paikade külastamisele. Rahvusvahelises suvekoolis osales 30 inimest Soomest, Leedust ja Eestist ning vastutav õppejõud oli Pallase rektor Valeri Nuust. Toimusid galeriide ja muuseumide külastused, kohtumised Tartu linnapea ja kunstnikega, väljasõidud kultuuriloolistesse paikadesse ning vabas vormis aruteluõhtud Pallases. Pallase fotograafiaosakonna üliõpilaste pildistatud portreefotode näitus oli 23.07-17.09.2021 üleval lokaalis Vein ja Vine ning perioodil 20.09-23.10.2021 galeriis Pallas.

2019 Pallase rahvusvaheline suvestuudio. Pallas kutsus ühe nädala vältavasse praktilisse suvekooli partneritena ühe õppejõu ja 5 üliõpilast nii Tbilisi Kunstiakadeemiast (Gruusia), Zhetysu Riiklikust Ülikoolist (Kasahstan) kui ka Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase Kolledzist. Nädala vältel teostasid nelja riigi üliõpilased ühistööna seinamaalingu avalikku ruumi Tartu kesklinnas, teemaks ,,Sõnum seinal“. Üliõpilased ning õppejõud osalesid ühiselt planeerimistöös ning teostuses. Ühistöö raames tutvuti eri kultuuridele, riikidele ja kõrgkoolidele omaste erialaste võtetega ning õpiti tegutsema rahvusvahelises meeskonnas. Kogu projekti koordineeris Pallas, partneriks Tartu linn.

2017 Pallas korraldas rahvusvahelise nädala partnerkõrgkoolide esindajatele ning laiemale avalikkusele mõeldud rahvusvahelise konverentsi teemal „Kunstiharidus rahvusvahelises pingeolukorras“. Rahvusvahelise nädala eesmärgiks oli tutvustada Pallast partnerkoolide õppejõududele ning töötajatele, lisaks tegid kõik külalised esitluse oma kõrgkoolist Pallase üliõpilastele ja töötajatele ning mitmed viisid Pallases läbi õppetööd. Partnerkoolidele mõeldud üritustel osales 17 väliskülalist 7 riigi 12st kõrgkoolist. Konverentsi 62st osalejast olid 47 Eestist ja 15 välismaalt. Konverentsi kajastas ka Eesti Rahvusringhäälingu peamine telekanal ETV.

2017. aastal algas koostöö Tartu Loomemajanduskeskuse ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, mille tulemusel sündis 2018. aastal Eesti Moe Festival. Festival koondab kolm moeetendust ning loob tugeva terviku, mida täiendavad erinevad satelliitüritused ning haridusprogramm. Pärast etendust annab osalejatele põhjaliku tagasiside rahvusvaheliste ja kodumaiste ekspertide koosseis.

Pallase korraldatav iga-aastane moeetendus Mood-Performance-Tants (MPT) on läbi aegade olnud oluliseks platvormiks noortele alustavatele disaineritele, kellest hiljem on kujunenud kogu Eesti ja ka rahvusvahelisele avalikkusele tuntud moeloojad. MPT tutvustab igal aastal Pallase tekstiili- ja nahadisainiosakonna tudengite lõputöid ning konkursist osa võtnud disainerite (ka Lätist ja Leedust) kollektsioone omanäolises tantsuetenduses.

Alates 2011 osalevad tekstiili- ja mööbliosakond ühise väljapanekuga rahvusvahelisel messil Stockholm Furniture and Light Fair.