>     EL TÕUKEFONDID

 

KOOSTÖÖ­

Kõrgem Kunstikool Pallas teeb koostööd erinevate haridusasutustega
nii Eestist kui ka välismaalt ning mitmete avaliku- ja erasektori asutustega.


KOOSTÖÖPARTNERID HARIDUSE VALDKONNAS

Kõrgema Kunstikooli Pallas partnerkoolid Eestis on:

Vastastikku tunnustatakse õppetulemusi bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe tasemel positiivselt akrediteeritud ainevaldkondades. Kõrgkoolid pakuvad üliõpilastele vastastikust võimalust osaleda õppetöös.

 

APRILL 2008
Tartu Kõrgema Kunstikooli (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) rektor kirjutas koos teiste Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogusse kuuluvate koolide rektoritega alla kõrgkoole ühendavale rahvusvahelistumise heade tavade leppele.
APRILL 2006
Sõlmiti koostööleping Tartu Kõrgema Kunstikooli (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) ja Peterburgi Kunstiakadeemia vahel.

 

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS PARTNERKOOLID VÄLISMAAL

 

Lisaks on Kõrgemal Kunstikoolil Pallas sõlmitud koostöölepingud järgmiste organisatsioonidega: