KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED


Sisseastumine 2023: Portfoolio 
Meediadisaini osakonda esitatav portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp ekraanivaates (A4 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud pdf-fail, failimaht kuni 100 MB), mis sisaldab autori loomingu paremikku, sh vähemalt üht portreed ja figuraalset kompositsiooni, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas. Kindlasti ei otsita valmis kunstnikke, vaid loovaid ja avatud mõtlemisega kandideerijaid. Seepärast näita portfoolios endast kõike, et oskaksime hinnata just sinule omast ja tähelepanuväärset! Ole julge ja loominguline! Üliõpilaskandidaadid peavad laadima portfoolio faili kodulehele SAIS-is eksamikirjelduses antud tähtajal. Portfoolio esitamine on meediadisaini eriala esimene erialaeksam. Lingi leiab sisseastuja SAISis erialaeksami kirjelduse juurest.

Maaliosakonda esitatav portfoolio on üliõpilaskandidaadi vabas vormis koostatud elektrooniline pildigalerii (näiteks PDF, Word, PowerPoint kujul) või veebileht internetis, mis sisaldab autori senise loomingu paremikku, kuid mitte üle 15 pildi.

 

Sisseastumine 2023: Erialaeksamid
Erialaeksamid Pallasesse sisseastumiseks toimuvad 2023. aastal virtuaalselt. Erialaeksamid koosnevad ülesannetest (kompositsiooni, joonistamise, maalimise vms ülesanded), mis aitavad hinnata kandidaadi erialaseid eeldusi. Erialaeksami ülesannete kirjeldused on kandidaadile leitavad SAIS-is ning juhised ülesannete sooritamiseks ja esitamiseks edastatakse kandidaadile SAIS-i kaudu. Erialaeksamitel osalemiseks on lisaks ülesande sooritamiseks tarvilikele vahenditele (mille nimekiri eksamikirjelduse juures SAIS-is) vaja ka mobiiltelefoni või arvutit ning internetiühendust. Vaata ka Pallase fotograafia osakonna nõuandeid oma tööst kvaliteetse foto saamiseks.

 

Sisseastumine 2023: Motivatsioonieksam
Motivatsioonieksam toimub 2023. aastal virtuaalselt. Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ning silmaringi.

Motivatsioonieksam toimub elektroonilises keskkonnas. Motivatsioonieksamile pääsenud  kandidaadile edastatakse kutse vestlusele (ligipääs vestluse keskkonda). Selleks, et osaleda motivatsioonieksamil, on vaja mobiiltelefoni või arvutit, mis on varustatud veebikaameraga ja mikrofoniga ning  internetiühendust. Vajadusel (internetikatkestus või muud vestlust häirivad tegurid) saame kandidaadiga ühendust võtta telefonitsi.

Motivatsioonieksamile kutsutakse erialaeksamite tulemuste põhjal vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud lävendi ületanud kandidaadid. Motivatsioonieksamile kutsutute pingerida avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2023 kell 15.00.

 

Sisseastumine 2023: Kui tehnika veab alt 
SAIS-is on eksamikirjelduse juures toodud ka eksami tehnilise toe telefoninumber ja meiliaadress. Kui eksami ajal tekib küsimusi ja probleeme (näiteks internetiühendusega, ülesannete üles laadimisega vms), saab toega ühendust võtta ning nõu ja abi küsida.

 

Kas avaldust saab esitada kohapeal?
Avaldust saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). Erijuhtudel palume pöörduda Pallase õppejuhtide poole.

 

Kas ettevalmistuskursused on kohustuslikud?
Ei. Ettevalmistuskursused on aidanud erialaeksamiteks valmistuda ja võimaldanud kõrgkooliga ka eelnevalt tutvuda. 2022. aasta kevadel toimusid veebikonsultatsioonid, kus tutvustati ka veebipõhiseid erialaeksameid. Juhul, kui on võimalik korraldada tavapäraseid ettevalmistuskursuseid, saab nende kohta teavet kodulehel.

 

Kas riigieksamite tulemus loeb?
Sisseastumisel arvestatakse Pallase erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi ei arvestata.

 

Kui ma saan sisse mõlemale õppekavale, kas on võimalus õppima minna teise eelistuse õppekavale (eelistust vahetada, kui mõtlen ümber)?
Õppekava saab vahetada esimese kursuse teise semestri algusest kuni teise kursuse esimese semestri lõpuni vaba õppekoha olemasolul.

 

Kuidas valmistuda erialaeksamiteks, kas pean midagi kaasa võtma?
Erialaeksamiteks vajalike vahendite nimekiri on konkursi avanemisel leitav SAIS-ist.

 

Kuidas koostada portfooliot?
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp, mis sisaldab autori loomingu paremikku. Portfoolio nõuded on konkursi avanemisel üleval SAIS-is.

 

Kas portfooliot saab esitada digitaalsel kujul?
2021. aastal tulebki portfoolio esitada digitaalselt. Täpsem juhend on konkursi avanemisel SAIS-is erialaeksami kirjelduse juures.

 

Kuidas leida täpsemat infot erialade kohta?
Infot erialade kohta ja õppekavad on leitavad

Pallase kodulehel.

 

Miks valida Kõrgem Kunstikool Pallas?
Pallas on ainus rakenduslik kunstikõrgkool Eestis, kus saab õppida kunsti, disaini ja konserveerimise/restaureerimise suunal. Rakenduslik kõrgharidus võimaldab erialaste teadmiste kõrval omandada väga head erialaoskused. Peale kõrgkooli lõpetamist on võimalik suunduda kohe tööturule, alustada loomeettevõtlusega või jätkata magistriõpinguid Eestis või välismaal.

 

Missugused on minu võimalused tööturul?
Pallase vilistlased töötavad edukalt loomevaldkonnas, mäluasutustes, on väikeettevõtjad ja oma valdkonna hinnatud spetsialistid. Vilistlaste tagasisideküsitluste põhjal töötab enamik vilistlasi erialaga seotud töökohal, järjest on suurenenud oma ettevõtte loonud lõpetajate arv.

 

Kuidas toimub õppetöö?
Õppetöö Pallases toimub kursusesüsteemis, õppetöö vormideks on kontaktõpe, praktika ja iseseisev töö. Tavapärane õppetöö toimub esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.30

 

Kas õppida on võimalik ka töö kõrvalt või sessioonõppes?
Sessioonõpet ei toimu. Õppetöö korraldus eeldab igapäevast kohalolu ja/või osalemist.

 

Kas ma saan aineid valida ka teistelt erialadelt?
Jah. Aineid on võimalik valida nii teistelt erialadelt kui ka teistest ülikoolidest külalisüliõpilasena.

 

Kas kõrgkoolil on ühiselamu?
Pallasel ei ole oma ühiselamut. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee. ning Eesti maaülikooli ühiselamutesse, info veebilehel.

 

Tudengielu?
Pallasel on aktiivne üliõpilasesindus, kes korraldab erinevaid ülekoolilisi üritusi (peod, filmiõhtud, kunstioksjonid jne.). Üritusi ja ettevõtmisis algatavad ja korraldavad ka erinevate erialade tudengid.

 

Kas õpe Pallases on tasuta?
Täiskoormusega õppides on õpe tasuta.


Kui olen varem juba mõnel kõrghariduse õppekaval õppinud, kas siis on õpe Pallases mulle tasuline?
Tasuta õppima asumise piirang kehtib neile, kes on samas kõrgharidustaseme õppes õppinud ilma õppetasu maksmata ning õpingud lõpetanud õppekava täitmisega või õppinud rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest. Piirang kehtib alates immatrikuleerimisest õppekava kolme (integreeritud õppes kahe) nominaalkestuse jooksul. Tasuline on õpe Pallases sel juhul, kui oled juba eelnevalt rakenduskõrghariduse õppekaval õppinud üle poole nominaalajast õppekulusid hüvitamata. Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe on erinevad kõrgharidustaseme õpped ja nii võivad bakalaureuseõppe õppekaval tasuta õppinud ning lõpetanud üliõpilased asuda õppima rakenduskõrghariduse tasuta õppekohale.

Millal tuleb eestikeelsetel õppekavadel oma õpingute eest veel tasuda?
Õigus nõuda õppekulude hüvitamist on üliõpilaselt, kes on varem samal kõrgharidusastmel vähemalt pool õppe nominaalajast õppinud riigieelarvelisel õppekohal. Eksternõppes tuleb sooritatud ainepunktide eest tasuda.

Õppekeel?
Õppekeel on eesti keel. Nõutav keeleoskustase kandideerimiseks on B1.

 

Kas saab tulla tudengivarjuks?
Kui soovid tulla tudengivarjuks, et kõrgkooli ja soovitud erialaga tutvuda, kirjuta: pallasart@pallasart.ee

 

Missugused on võimalused läbida osa õppekavast väliskõrgkoolides?
ERASMUS+ programmi vahendusel Pallase üliõpilastele väga head võimalused õppida semester või kaks väliskõrgkoolides, kellega Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on koostööleping.

RIIGID JA PARTNERKÕRGKOOLID

 

Samuti on võimalus ERASMUS+ programmi raames sooritada praktika välismaal, toetatakse ka lõpetamisjärgset praktikat. Täpsemalt siin