KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED


Sisseastumine 2024: Portfoolio 
Üliõpilaskandidaadid peavad laadima portfoolio faili SAIS-is eksamikirjelduses antud tähtajal. Portfoolio esitamine on meediadisaini eriala esimene erialaeksam. Lingi leiab sisseastuja SAISis erialaeksami kirjelduse juurest.
Meediadisaini osakonda sisseastumiseks esitatav portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp ekraanivaates (A4 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud pdf-fail, failimaht kuni 100 MB), mis sisaldab autori loomingu paremikku, sh vähemalt üht portreed ja figuraalset kompositsiooni, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas. Kindlasti ei otsita valmis kunstnikke, vaid loovaid ja avatud mõtlemisega kandideerijaid. Seepärast näita portfoolios endast kõike, et oskaksime hinnata just sinule omast ja tähelepanuväärset! Ole julge ja loominguline!
Maaliosakonda esitatav portfoolio (vaata juhendit) on üliõpilaskandidaadi vabas vormis koostatud elektrooniline pildigalerii (näiteks PDF, Word, PowerPoint kujul) või veebileht internetis, mis sisaldab autori senise loomingu paremikku, kuid mitte üle 15 pildi.

 

Sisseastumine 2024: Erialaeksamid
Erialaeksamid Pallasesse sisseastumiseks toimuvad virtuaalselt. Erialaeksamid koosnevad ülesannetest (kompositsiooni, joonistamise, maalimise vms ülesanded), mis aitavad hinnata kandidaadi erialaseid eeldusi.
Erialaeksami ülesannete kirjeldused on kandidaadile leitavad SAIS-is ning juhised ülesannete sooritamiseks ja esitamiseks edastatakse kandidaadile SAIS-i kaudu. Erialaeksamitel osalemiseks on lisaks ülesande sooritamiseks tarvilikele vahenditele (,mille nimekiri eksamikirjelduse juures SAIS-is) vaja ka mobiiltelefoni või arvutit ning internetiühendust. Vaata ka Pallase fotograafia osakonna nõuandeid oma tööst kvaliteetse foto saamiseks.

 

Sisseastumine 2024: Motivatsioonieksam
Motivatsioonieksam toimub virtuaalselt. Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ning silmaringi.
Motivatsioonieksamile pääsenud kandidaadile edastatakse kutse vestlusele (ligipääs vestluse keskkonda). Selleks, et osaleda motivatsioonieksamil, on vaja mobiiltelefoni või arvutit, mis on varustatud veebikaameraga ja mikrofoniga ning internetiühendust. Vajadusel (internetikatkestus või muud vestlust häirivad tegurid) saame kandidaadiga ühendust võtta telefonitsi.
Motivatsioonieksamile kutsutakse erialaeksamite tulemuste põhjal vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud lävendi ületanud kandidaadid. Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2024 kell 16.00

 

Mida teha, kui tehnika veab alt?
SAIS-is on eksamikirjelduse juures toodud ka eksami tehnilise toe telefoninumber ja meiliaadress. Kui eksami ajal tekib küsimusi ja probleeme (näiteks internetiühendusega, ülesannete üles laadimisega vms), saab toega ühendust võtta ning nõu ja abi küsida.

 

Kas avaldust saab esitada kohapeal?
Avaldust saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS). Erijuhtudel palume pöörduda Pallase õppejuhtide poole.

 

Kas ettevalmistuskursused on kohustuslikud?
Ei ole kohustuslikud. Ettevalmistuskursused on aidanud erialaeksamiteks valmistuda ja võimaldanud kõrgkooliga ka eelnevalt tutvuda.

 

Kas riigieksamite tulemused loevad pingerea moodustamisel?
Sisseastumisel arvestatakse Pallase erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi ei arvestata.

 

Kui ma saan sisse mõlemale õppekavale, kas on võimalus õppima minna teise eelistuse õppekavale (eelistust vahetada, kui mõtlen ümber)?
Õppekava saab vahetada esimese kursuse teise semestri algusest kuni teise kursuse esimese semestri lõpuni vaba õppekoha olemasolul.

 

Kuidas valmistuda erialaeksamiteks, kas pean midagi kaasa võtma?
Erialaeksamiteks vajalike vahendite nimekiri on konkursi avanemisel leitav SAIS-ist. Vajalike vahendite nimekiri on erialati erinev.

 

Kuidas koostada portfooliot?
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp, mis sisaldab autori loomingu paremikku. Portfoolio nõuded on konkursi avanemisel üleval SAIS-is. Portfoolio tuleb esitada digitaalselt.

 

Kuidas toimub õppetöö?
Õppetöö Pallases toimub kursusesüsteemis, õppetöö vormideks on kontaktõpe, praktika ja iseseisev töö. Tavapärane õppetöö toimub esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.30

 

Kas õppida on võimalik ka töö kõrvalt või sessioonõppes?
Sessioonõpet Pallases ei toimu. Õppetöö korraldus eeldab igapäevast kohalolu ja/või osalemist.

 

Kas ma saan aineid valida ka teistelt erialadelt?
Jah. Aineid on võimalik valida nii teistelt erialadelt kui ka teistest ülikoolidest külalisüliõpilasena.

 

Kuidas leida täpsemat infot erialade kohta?
Infot erialade kohta ja õppekavad on leitavad Pallase kodulehel.

 

Kas õpe Pallases on tasuta?
Täiskoormusega õppides on õpe tasuta.


Kui olen varem juba mõnel kõrghariduse õppekaval õppinud, kas siis on õpe Pallases mulle tasuline?

2024/2025. õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused ning kehtima hakkavad uued nõuded tasuta mitme sama taseme kõrghariduse õppekava omandamiseks.
Tasuta saab alates 2024/2025. õppeaastast tulla õppima siis, kui eelmistest sama kõrgharidusastme õpingute lõpetamisest on möödas rohkem kui 10 aastat. 
Rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe on 2024/2025. õppeaastast jõustuva kõrgharidusseaduse muudatuse kohaselt sama kõrgharidustaseme õpped. Esimeseks õppeastmeks loetakse bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe ning teiseks õppeastmeks integreeritud õpe ja magistriõpe. See tähendab, et tasuta õpingud bakalaureuseõppes mõjutavad tasuta õppimise õigust rakenduskõrgharidusõppes ja vastupidi. 
Lisainfo: Haridus- ja Teadusministeerium: Tasuta kõrgharidus ja muudatused õppekulude hüvitamises

 

Kas ma saan kandideerida Pallasesse tasuta päevase õppe kohale, kui ma olen juba hetkel immatrikuleeritud kõrgharidus taseme tasuta õppekavale (st õpin hetkel teises kõrgkoolis)?
Ei saa tasuta. Kõrgharidusseaduse muudatusega kaob alates 2024/2025 õppeaastast võimalus õppida tasuta samaaegselt mitmes erinevas kõrgkoolis või ühe kõrgkooli erinevatel õppeastmetel. Korraga saab tasuta õppida vaid ühe kõrghariduse õppekava alusel, sõltumata õppeastmest.
Õppetasu Pallases on 2100 eurot (sügissemester 1050 eur, kevadsemester 1050 eur).

Millal tuleb eestikeelsetel õppekavadel oma õpingute eest veel tasuda?
Eksternõppes tuleb sooritatud ainepunktide eest tasuda.

 

Õppekeel?
Pallases toimub õpe eesti keeles. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1)

 

Miks valida Kõrgem Kunstikool Pallas?
Pallas on ainus rakenduslik kunstikõrgkool Eestis, kus saab õppida kunsti, disaini ja konserveerimise/restaureerimise suunal. Rakenduslik kõrgharidus võimaldab erialaste teadmiste kõrval omandada väga head erialaoskused. Peale kõrgkooli lõpetamist on võimalik suunduda kohe tööturule, alustada loomeettevõtlusega või jätkata magistriõpinguid Eestis või välismaal.

 

Missugused on minu võimalused tööturul?
Pallase vilistlased töötavad edukalt loomevaldkonnas, mäluasutustes, on väikeettevõtjad ja oma valdkonna hinnatud spetsialistid. Vilistlaste tagasisideküsitluste põhjal töötab enamik vilistlasi erialaga seotud töökohal, järjest on suurenenud oma ettevõtte loonud lõpetajate arv.

 

Kas kõrgkoolil on ühiselamu?
Pallasel ei ole oma ühiselamut. Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee. ning Eesti maaülikooli ühiselamutesse, info veebilehel.

 

Tudengielu?
Pallasel on aktiivne üliõpilasesindus, kes korraldab erinevaid ülekoolilisi üritusi (peod, filmiõhtud, kunstioksjonid jne.). Üritusi ja ettevõtmisis algatavad ja korraldavad ka erinevate erialade tudengid.

 

Kas saab tulla tudengivarjuks?
Kui soovid tulla tudengivarjuks, et kõrgkooli ja soovitud erialaga tutvuda, kirjuta: pallasart@pallasart.ee

 

Missugused on võimalused läbida osa õppekavast väliskõrgkoolides?
ERASMUS+ programmi vahendusel Pallase üliõpilastele väga head võimalused õppida semester või kaks väliskõrgkoolides, kellega Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on koostööleping.

RIIGID JA PARTNERKÕRGKOOLID

Samuti on võimalus ERASMUS+ programmi raames sooritada praktika välismaal, toetatakse ka lõpetamisjärgset praktikat. Täpsemalt siin

 
 

Ei leidnud vastust oma küsimusele? Võta ühendust Pallase õppejuhtidega:

 

Lisainfo: Õppeosakond

Piret Mägiste
piret.magiste@pallasart.ee
tel 730 9813

     

Janne Kasemets
janne.kasemets@pallasart.ee
tel 733 8993