SISSE­ASTUMIS­EKSAMID 2021

NB!

Pallase sisseastumiseksamid toimuvad 2021. aastal virtuaalselt.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile tulevad SAIS-i.

Sisseastumisavalduste esitamine 2021. aastaks avatakse 1. juunil.
 

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

TUTVU ERIALADEGA
VASTUVÕTU­EESKIRI
 
   

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) esitada 01.06.2021 kuni 27.06.2021 kell 23.59.

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale perioodil 28.06. kuni 01.07.2021 virtuaalselt.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 05.07.2021.

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi SAIS-is kinnitama hiljemalt 31.07.2021. 

Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.