SISSE­ASTUMIS­EKSAMID 2020

NB!

Pallase sisseastumiseksamid 2020. aastal toimuvad seoses eriolukorraga veebipõhiselt.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile on SAIS-is.

Sisseastumisavalduste esitamine on 2020. aastaks lõppenud.
 

 

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

Sisseastumisavaldust esitada ning eksamitel osaleda saad ka siis, kui Sul veel eriolukorra tõttu keskhariduse lõpetamist tõendavat dokumenti ei ole!

 

TUTVU ERIALADEGA
VASTUVÕTU­EESKIRI

 

 

 

 

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust sai sisseastumise infosüsteemis (SAIS) esitada 08.06.2020 kuni 26.06.2020 kell 9.00.

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale perioodil 26.06. kuni 29.06.2020.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 03.07.2020.

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama hiljemalt 31.07.2020.
Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega. Kandidaadid peavad oma õppimissoovi kinnitama 24 tunni jooksul vastuvõtuteatise kättesaamisest.