SISSE­ASTUMIS­EKSAMID

 

NB!

Pallase sisseastumiseksamid toimuvad virtuaalselt.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile tulevad SAIS-i.

 

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

 

TUTVU ERIALADEGA
VASTUVÕTU­EESKIRI
 
   

Vaata ka Pallase ettevalmistuskursusi SIIT.

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) 31.05 kuni 26.06.2024 kell 23.59.
 

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale 27.06. kuni 01.07.2024 virtuaalselt.

• Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse. 
Maali ja restaureerimise õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada portfoolio.
• Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2024 kell 16.00.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 04.07.2024.

 

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama SAIS-is hiljemalt 19.07.2024. 

Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.