SISSE­ASTUMIS­EKSAMID

 

NB!

Pallase sisseastumiseksamid toimuvad virtuaalselt.

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks on lõppenud.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile tulevad SAIS-i.

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

 

Lisainfo: Õppeosakond

Piret Mägiste
piret.magiste@pallasart.ee
tel 730 9813

     

Janne Kasemets
janne.kasemets@pallasart.ee
tel 733 8993

 

 

SISSEASTUMISEKSAMID 2024

Fotograafia

Konserveerimine ja restaureerimine

Maal

Meedia- ja reklaamidisain

Nahktoote disain ja tehnoloogia

Sisustustoote disain

Skulptuur

Tekstiil

 

Sisseastumiseksamite toimumisajad, täpne kirjeldus ja eksamiteks vajalike vahendite loetelu on leitav SAISis iga eriala juurest.

 


 

Fotograafia

Erialaeksamid (maksimaalselt 30 punkti)
– Kompositsioon I: Pildistamine.
Loovülesanne, mis lähtub endale tuttava keskkonna iseloomustamisest kaamera abil.
– Kompositsioon II: Pildistamine.
Foto süžee komponeerimine käepäraste vahenditega. Vahendid palutakse kandidaatidel valida.
– Kompositsioon III
Mõttekonstruktsioonide visandlik visualiseerimine piiratud ajas ja ruumis.

Motivatsioonieksam.
Igal kandidaadil tuleb osalemiseks üles laadida 10 fotot (5 enda tehtud pilti + 5 teiste autorite fotot) enda valikul.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15304

 

Konserveerimine ja restaureerimine

Erialaeksamid:
– Eksamiülesanne 1 (maksimaalselt 15 punkti). Erialaülesanne.
Valige kolmest esitatud fotode paarist üks ning kirjeldage valitud fotodepaari ette antud skeemi alusel (täpne kirjeldus SAISis).
– Eksamiülesanne 2: motivatsioonikiri (maksimaalselt 15 punkti)
– Eesmärk on anda lühike ja selgesõnaline ülevaade sisseastuja soovist õppida konserveerimise-restaureerimise erialal. Täpne ülesehitus SAISis.

Vestlus
(maksimaalselt 10 punkti).
Vestluse eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, enese­analüüsioskust, loovust ja silmaringi jm.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15004

 

Maal

Portfoolio (erialaeksami ülesanne III) tuleb esitada kooli kodulehel 27.06.2024 hiljemalt kl 12.00.
Esita portfoolio siin: https://pallasart.ee/sisseastumiseksamid-2024/

Erialaeksamid
– Ülesanne I (10 punkti). Joonistuseksam: Portree.
Kandidaadil tuleb joonistada monokroomne portree etteantud foto põhjal suuruses ~A3.
– Ülesanne II (10 punkti). Maalieksam: Natüürmort.
Kandidaadil tuleb etteantud fotost inspireerituna luua kodus ise käepärastest vahenditest natüürmort ning selle järgi maalida vabalt valitud värvidega maalikompositsioon.
– Ülesanne III (10 punkti). Portfoolio.
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi vabas vormis koostatud pildigalerii (näiteks PDF kujul) või veebileht internetis, mis sisaldab autori senise loomingu paremikku, kuid mitte üle 15 pildi. Portfoolio esitamise tähtaeg on 27.06 kl 12.00.

Motivatsioonieksam (10 punkti).
Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15305

 

Meedia- ja reklaamidisain

Portfoolio fail (erialaeksami ülesanne 1) tuleb laadida kooli kodulehel üles hiljemalt 27.06.2024. kell 9.00.
Esita portfoolio siin: https://pallasart.ee/sisseastumiseksamid-2024/

Ülesanne 1. Portfoolio (10 punkti).
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp ekraanivaates (A4 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud pdf-fail, failimaht kuni 100 MB), mis sisaldab autori loomingu paremikku, sh vähemalt üht portreed ja figuraalset kompositsiooni, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas. Kindlasti ei otsita valmis kunstnikke, vaid loovaid ja avatud mõtlemisega kandideerijaid. Seepärast näita portfoolios endast kõike, et oskaksime hinnata just sinule omast ja tähelepanuväärset! Ole julge ja loominguline!
Portfoolio hindamiskriteeriumid SAISis.

Ülesanne 2
– Kompositsioon I (10 punkti)
Loovülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon.
– Kompositsioon II (10 punkti)
Loovülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon.

Motivatsioonieksam (10 punkti) toimub elektrooniliselt 01.07.2024 kell 10.00-18.00. Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, enese­analüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15307

 

Nahktoote disain ja tehnoloogia

Erialaeksamid:
– Ülesanne I (15 punkti): Kompositsioon I.
Nahadisaini spetsiifikast lähtuv loovülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon.
– Ülesanne II (15 punkti): Kompositsioon II
Ruumilise kompositsiooni ülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (10 punkti)
Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15300

 

Sisustustoote disain

Erialaeksamid:
– Ülesanne I (10 punkti): Ankeet.
Osalejad saavad eksamil küsimustest koosneva ankeedi, mille täitmisele kuluv arvestuslik aeg on 1,5 tundi.
– Ülesanne II (20 punkti): Ruumiline ülesanne.
Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua kolmemõõtmeline makett ja seda kirjeldav kaastekst. Eksamiülesande lahendamiseks kuluv arvestuslik aeg on 4,5 tundi.

PS! Eelnevalt tuleb erialaeksami sooritamiseks soetada vajalikud vahendid (nimekiri SAISis).

Motivatsioonieksam (10 punkti).
Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15306

 

Skulptuur

Erialaeksam (maksimaalselt 30 punkti)
– Loominguline ülesanne I.
Skulptuuri spetsiifikast lähtuv ruumilise kompositsiooni ülesanne, mille tegemiseks kasutatakse paberit.
– Loominguline ülesanne II.
Skulptuuri spetsiifikast lähtuv loominguline ülesanne, milleks on vajalikud joonistamise-skitseerimise vahendid ja teksti koostamise võimalus arvutis.
– Loominguline ülesanne III.
Skulptuuri spetsiifikast lähtuv loominguline ülesanne, kus on vajalik kaameraga mobiiltelefon.

Motivatsioonieksam (10 punkti) .
Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, enese­analüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15302

 

Tekstiil

Erialaeksamid
– Ülesanne I (10 punkti). Lühiessee ja veebivormina täidetav küsimustik kandidaadi erialase teadlikkuse ja varasema kogemuse väljaselgitamiseks.
Soovituslik on veebivormi kaudu lisada ka link oma portfooliole, erialasele veebilehele või varasemate tööde fotodele.
– Ülesanne II (10 punkti)  Loovülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast.
Osalejad saavad  lähteülesande koos ülesande lahendamise tingimustega, valmis töö tuleb pildistada ning laadida etteantud tähtajaks.
– Ülesanne III (10 punkti)  Lühiülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast.
Osalejad saavad  lähteülesande koos ülesande lahendamise tingimustega, valmis töö tuleb pildistada või skaneerida ning laadida etteantud tähtajaks.

Motivatsioonieksam (10 punkti)
Motivatsioonieksami eesmärk on hinnata kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Täpsem kirjeldus: https://sais.ee/AdmissionSearch/View/15303

 

OLULISED KUUPÄEVAD

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) 31.05 kuni 26.06.2024 kell 23.59.
 

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale 27.06. kuni 01.07.2024 virtuaalselt.

• Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse.
• Maali õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada portfoolio.
• Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2024 kell 16.00.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 04.07.2024.

 

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama SAIS-is hiljemalt 19.07.2024. 

Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.

 

Vaata ka Pallase ettevalmistuskursusi SIIT.