SISSE­ASTUMIS­EKSAMID 2021

NB!

Pallase sisseastumiseksamid toimuvad 2022. aastal virtuaalselt.

Eksamiülesannete kirjeldused ja täpsed juhised kandidaadile tulevad SAIS-i.

 

Pallasesse sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

TUTVU ERIALADEGA
VASTUVÕTU­EESKIRI
 
   

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) konkursside avanedes.

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale juuni lõpus – juuli alguses 2022 virtuaalselt.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama SAIS-is. 

Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.