SISSE­ASTUMIS­EKSAMID 2020

Sisseastumis­eksamitele registreerumiseks tuleb esitada avaldus Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

 

TUTVU ERIALADEGA
VASTUVÕTU­EESKIRI
SISSEASTUMISEKSAMID 2020

 

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) esitada 08.06.2020 kuni 26.06.2020 kell 9.00.

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale perioodil 26.06. kuni 29.06.2020. Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse. Motivatsiooni­eksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAISi kaudu hiljemalt 28.06.2020 kell 15.00.

EKSAMITE TULEMUSED

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 03.07.2020.

VASTUVÕTUTEATIS JA ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastujatele saadetakse e-posti teel vastuvõtuteatis hiljemalt 7 päeva jooksul alates vastuvõtukomisjoni otsuse vastuvõtmisest. Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama hiljemalt 31.07.2020.
Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega. Kandidaadid peavad oma õppimissoovi kinnitama 24 tunni jooksul vastuvõtuteatise kättesaamisest.

PORTFOOLIO TAGASTAMINE

Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale sisseastujatele tagastatakse portfooliod motivatsioonieksami päeval 29.06.2020 osakonnast. Kõrgem Kunstikool Pallas portfoolioid ei säilita.