Pallase rektori augusti ja septembrikuu ülevaade

23. augustil osalesin kunstiolümpiaadi teemalisel seminaril Pärnu Kunstide Koolis. Seminaril osalesid Eesti Kunstihariduse Ühingu, Eesti Kunstikoolide Liidu, kunstikõrgkoolide ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Arutleti olümpiaadi korralduse ja sisu teemadel. Muuhulgas tuli juttu sellest, kas ja millisel juhul kunstikõrgkoolid oleksid valmis oma sisseastumistingimustes olümpiaaditulemusi arvestama ja milline võiks olla koostöö olümpiaadiülesannete koostamisel ja hindamisel. Väga hea uudis on see, et 2024. aasta kunstiolümpiaadi vabariiklik voor leiab aset Tartus – Tartu Kunstikooli ja Kõrgema Kunstikooli Pallas ruumides. Oleme hea meelega valmis kogu Eesti kunstis parimatele põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste olümpiaadi korraldamisel kaasa lööma ja neile sellest meeldejääva sündmuse tegema. Kindlasti on plaanis neile tutvustada Kõrgemas Kunstikoolis Pallas õppimise võimalusi, näidata meie ruume ning kutsuda neid meie koolitustele ja sisseastumiskatsetele.
Täpsem info kunstiolümpiaadi kohta on leitav siin.

25. augustil toimus Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri inaugureerimine. Kinkisin rektorile Pallase poolt meie fotograafia osakonna juhataja professor Peeter Linnapi koostatud raamatu „Eesti foto antoloogia I“.

Foto Signe Oidekivi/Tartu Postimees

28. augustil toimus Pallase 2023/2024 õppeaasta avaaktus. Vihma tõttu toimus aktus fotograafia osakonna suures stuudios. Meie inimeste loovus ja ettevõtlikkus on imetlusväärsed – Madis Liplap suutis fotostuudio muuta ägedaks ja kunstikõrgkoolile sobivaks loominguliseks aktusesaaliks. Kristjan Bachman oli DJ rollis, Piret Kaevats pani kõik toimima ja sujuma, Lennart Mänd juhtis sisse ja välja, Enlil Sonn tegi fantastilisi pilte. Esmakursuslasi tervitasid osakonnajuhatajad, üliõpilasesinduse juht Gertu Soosaar, õppejõud ja kaastudengid. Minul oli au ja rõõm kätt suruda 76 särasilmsel uuel pallaslasel. Aitäh!

Foto Enlil Sonn

1. septembril toimus Pallase töötajate üldkoosolek. Ülevaate algava akadeemilise aasta plaanidest ja tegemistest andsid õppeprorektor Lennart Mänd, personalijuht Anu Ulp, finants- ja haldusjuht Aivar Reidla, välissuhete juht Riina Gendrikson, raamatukogu juhataja Edith Hermann ja mina. Tutvustasime uusi töötajaid – juunis liitus meiega teadusnõunik Matthias-Jakob Sildnik, augustis liitusid meiega juhiabi Grete Raam ja koolitusjuht Maris Makurin, septembrist projektijuht Kristi Ploom. Ees on ootamas tegemisi täis aasta. Korraga on toimumas õppekavaarendus, teadus- ja arendustöö strateegia koostamine, lisaks väga palju põnevat erialaosakondades – näitused, projektid jne jne. Jõudu meile kõigile heade plaanide elluviimisel!

5. septembril osalesin Tallinnas Arsi kunstilinnakus toimunud kunstivaldkonna visioonipäeval. Kunstivaldkonna arengukava (KUVA) on kavandatud pideva arutelu- ja arendusprotsessina, mille esimene faas aastateks 2021-2025 on jõudmas poole peale ja seega vajalik tehtule tagasi vaadata ning arutada kunstivälja (lähi)tulevikus mõjutavaid arenguid.
Visioonipäeval toimus modereeritud intervjuu kultuuriministriga, kogemuslugude jagamised ning kaks arutelupaneeli. Mina esindasin vestlusringis “KUVA 2021-2025 poolel teel – mis on tehtud ja kuhu edasi?” kunstihariduse ja -harituse teemat. Andsin ülevaate kolmest toimunud kunstihariduse ümarlauast, riikliku õppekava arendusest, koostööst kunstivaldkonna huvi-, üld-, kutse- ja kõrghariduse vahel kunstiolümpiaadi arendamisel, kunstnike kaasamise võimalustest kunstihariduse parendamisse ja veel paljust muust.

8. septembril toimus Tartu Kunstimajas Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi võitnud Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna üliõpilase Hedi Kuhi näituse avamine.

Hotell Pallas juhatuse esimees Verni Loodmaa ja stipendiumi võitja Hedi Kuhi. Foto Jürgen Vainola.

Samal päeval avati Tartu Kunstimajas skulptor Jaan Luige 70. sünnipäevale pühendatud näitus. Jaan on õpetanud skulptuuri nii Tartu Kunstikoolis, Kõrgemas Kunstikoolis Pallas kui Tartu Ülikooli maaliosakonnas, olnud ka meie skulptuuriosakonna juhataja. Õnnitlesin Jaan Luike juubeli ja näituse puhul Pallase ja enda poolt, sest ta on olnud ka minu õppejõud Tartu Ülikoolis.

Foto Jürgen Vainola

12. septembril osalesin riigikoolide juhtide õppeaasta avaaktusel Rakvere Riigigümnaasiumis. Riigikoolide esindajaid tervitasid Rakvere Riigigümnaasiumi direktor Liisa Puusepp ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Pärast pidulikku aktust toimus ringkäik gümnaasiumi ruumides. Muuhulgas õnnestus külastada ka kunstiklassi ja peab ütlema, et see jättis väga hea mulje. Isegi molbertid seisid kunstiklassis ja laudadel olid Heie Marie Treieri ja Sigrid Abilise koostatud õpikud gümnaasiumi mõlema kunstikursuse toetuseks.

Rakvere Riigigümnaasiumi direktor Liisa Puusepp. Foto Jaanus Lekk
Riigikoolide ja HTM esindajad Rakvere Riigigümnaasiumis. Foto Jaanus Lekk

14. septembril külastas Pallast Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid. Oli väga tore ja sisukas kohtumine. Leidsime vestluse ajal väga palju koostöövõimalusi ja loodan väga, et head ideed ka teoks saavad. Lisaks juba toimivale koostööle Pallase üliõpilaste praktikate ja näituste osas, on plaanis ka koos uurimine ja kirjutamine. Ehk saab näiteks asja Mäetaguste erinumbrist, mille autorite hulgas teiste seas ka Pallase õppejõud. Tegime Piretiga ka ringkäigu meie ruumides ja ta oli sellest, mida näha oli, väga huvitatud ja vaimustuses. Edasi siis koostöölepingu vormistamine ja senisest veelgi tihedam koostöö.

15. septembril toimus Tartu Kunstimuuseumis Mai Levini kureeritud näituse „Kujutav kunst Tartus 1960. aastatel” pidulik avamine. Suurepärane näitus, kuhu tahaks veel mitu korda tagasi minna. Käisime maaliosakonna juhataja Margus Meinartiga Mai Levinit ka tänamas ja näituse avamise puhul õnnitlemas.

Foto Tartu Kunstimuuseum

18. septembril osalesin Tartu linnapea Urmas Klaasi ja Tartu kõrgkoolide esindajate ühisel rattasõidul, millega tähistati liikuvusnädalat ja juhiti tähelepanu säästva liikumiskeskkonna teemadele. Koos arutati selle üle, mis plaanid on rattateede põhivõrguga, millised on kõrgkoolide murekohad ja mida koos ära teha selleks, et muuta rattasõit tartlastele mugavaks ja lihtsaks.
Rattasõit algas Eesti Maaülikooli juurest ja kulges sealt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kõrgema Kunstikooli Pallas, Kaitseväe Akadeemia ja lõpuks Tartu Ülikooli peahoone juurde. Rattasõiduks kõige parem rattatee lõik oligi esimene, ehk siis EMÜ juurest Tervishoiu Kõrgkooli juurde. Kõige keerulisemaks osutus aga just Karlovas liiklemine – Eha, Tähe ja Võru tänavatel rattaga liiklemine osutus parajaks väljakutseks.

Rattasõidul osalejad Pallase hoovis.
Rattasõidust osavõtjad TÜ peahoone ees.

19. septembril toimus RKRN istung Tallinnas Kõrgema Usuteadusliku Seminari ruumides.
Kogunesime rakenduskõrgkoolide rektoritega selleks, et arutada kõrghariduse rahastamise ja jätkusuutlikkuse küsimusi. Kohtumisel osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe.
Rääkisime teadus- ja arendustegevuse sihttoetuse olulisusest ja kõrghariduse rahastamise 15-protsendilise kasvu jätkumisest. Kõik olid ühel meelel, et vaja on pikaajalisemat vaadet kõrghariduse rahastamisele ning kõrgkoolide aktiivset kaasatust ja ettepanekuid sobivate lahenduste leidmisel.

RKRN istung

21. septembril osalesin RKRN rahvusvahelistumise töörühma liikmete veebikoosolekul. Seda töörühma koordineerib sel akadeemilisel aastal meie oma tubli Riina Gendrikson. Eelmisel akadeemilisel aastal koostati suurepärane kokkuvõte RKRN rahvusvahelistumise prioriteetide kohta. Selles sisaldusid nii EURASHE alusdokumentides kõrgkoolidele seatud strateegilised suunised kui konkreetsemad tegevused nende eesmärkide saavutamiseks. Järgmiseks sammuks on koostatud dokumendi teemalised arutelud ja tegevused kõrgkooliti.

22. septembril toimus kolme väga hea näituse avamine meie oma Pallase galeriis:
– suures saalis avati Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu suurepärane näitus „Tekstiks ja tagasi“
– projektiruumis Kerli Jõgi põnev eksperiment „Disaini anatoomia I“
– keldriruumides Pallase tudengite ja vilistlaste näitus „Aju, kaasa / Brain, to-go.“
Minge kindlasti ise kohale.

25. septembril osalesin koos teiste rakenduskõrgkoolide rektoritega kohtumisel Riigikogu kultuurikomisjoniga. Avasime rakenduskõrgkoolide olulisi seisukohti ja kõrghariduse tulevikuvaateid.
Tõdetud sai, et rakenduskõrghariduse kvaliteedi tagamiseks on võtmetähtsusega kõrghariduse rahastamise kasv; püsiv teadus-ja arendustegevuse sihttoetus, et luua stabiilne pinnas teadus- ja arendustegevuseks ning rakendusuuringuteks ning riiklik rahvusvahelistumise strateegia ja toetavad meetmed, mis aitavad rakenduskõrgkoolidel olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.
www.facebook.com/rakenduskorgharidus

Kohtumine riigikogu kultuurikomisjoniga. Foto Piret Reinus
Rektorid Kuno Tammearu, Enno Lend, Andrus Pedai, Piret Viirpalu ja Ulla Preeden. Taustal graafik Kadri Toomi isikunäitus „Maa all ja maa peal”. Foto Piret Reinus

28. septembril toimus Aparaaditehases Elutuba Lava Taga seminariruumides Pallase loovuurimuse ja teadus- arendustöö seminar. Päeva esimene pool oli pühendatud loovuurimuse mõtestamisele, et leida just Pallasele sobiv lähtepunkt ja meetodid selle läbiviimiseks. Oma kogemusi loovuurimuse alal jagasid meie meediadisaini osakonna professor Raivo Kelomees, BFM õppejõud ja filmioperaator Elen Lotman ning meie fotograafia osakonna külalisõppejõud Alvydas Lukys Vilniuse Kunstiülikoolist.
Ettekannetele järgnes meie teadusnõuniku Matthias-Jakob Sildniku juhitud paneelarutelu. Väga põnevad, arendavad ja kaasa mõtlema pannud ettekanded ja arutelu. Just sellelaadseid kokkusaamisi ja arutelusid on väga vaja. Oleme väga tänulikud rakenduskõrgkoolidele eraldatud teadus- ja arendustegevuse toetuse eest, mis sellelaadset arendust võimestab.

Loovuurimuse seminar

Seminari teises osas toimus meie projektijuhi Kristi Ploomi poolt suunatud töö rühmades ja Pallase osakonnajuhatajad ning õppejõud lasid oma fantaasial lennata, et mõelda suurelt – mida teeksin (uuriksin, arendaksin, kirjutaksin, looksin…), kui ei oleks piiranguid ei ajas ega rahas. Ideid on väga palju. Nii neid, mis juba teostusjärgus kui neid, mida nüüd kohe-kohe teostama saab hakata. Muidugi tahaks päriselt ka võimaldada piiramatult aega ja vahendeid, aga kahjuks päris nii ei saa. Aga – taaskord tuleb appi teadus- ja arendustegevuse toetus ja sellest teadmisest on ka ideede arendusfaasis väga palju abi. Olen ootusärev ja rõõmus.

Ja saigi september läbi. Oli tegus ja põnev vananaistesuvine kuu.

Septembrikuu tegemistest Pallases saab lugeda ka meie infokirjadest:
www.pallasart.ee/korgema-kunstikooli-pallas-infokiri-12-09-2023/
www.pallasart.ee/korgema-kunstikooli-pallas-infokiri-26-09-2023/
ja Facebookist:
www.facebook.com/KorgemKunstikoolPallas/

Piret Viirpalu
Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor

Kaanefoto Enlil Sonn

02.10.2023