Kõrgema Kunstikooli Pallas Toimetiste sarja raamatud

Toimetised 26

Peeter Linnap (toim.) “Uurimusi fotograafia morfoloogiast I. Silmakirjad 14” (2022)

Toimetaja(d): Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2022
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgede arv: 207
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-7421-5-8

Loe lisaks

Toimetised 25

[koostaja] Kadi Pajupuu “MultiWeave. Viis kududa / A Way to Wave” (2022)

Koostaja: Kadi Pajupuu
Ilmumisaasta: 2022
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgede arv: 119
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-7421-4-1

Loe lisaks

Toimetised 24

“Modus Vivendi. Pandeemiakevade Pallase kroonikad” (2020)

Toimetaja(d): Valeri Nuust
Ilmumisaasta: 2020
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 193
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-7421-2-7

Loe lisaks
 

Toimetised 23 / Silmakirjad 13

Peeter Linnap “Silmakirjad 13: Eesti foto antoloogia. II köide, 1940 kuni 2010 = Anthology of Estonian photography. Volume II, from 1940 to 2010″ (2021)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2021
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgede arv: 1184
Kujundaja: Silver Sikk
Tõlkija: Peeter Tammisto , Paul Austin , Peeter Linnap
ISSN 14068893
ISBN 9789949742110
Teema: fotograafia

Loe lisaks
 

Toimetised 22 / Silmakirjad 12

Peeter Linnap “Silmakirjad 12: Eesti foto antoloogia. I köide, 19. sajand kuni 1940 = Anthology of Estonian photography. Volume I, from the 19th century to 1940″ (2020)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2020
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgede arv: 527
Kujundaja: Silver Sikk
Tõlkija: Peeter Linnap
ISSN 14068893
ISBN 9789949742103
Teema: fotograafia

Loe lisaks

Silmakirjad 11

Martin Parr; eessõna: Peeter Linnap “Silmakirjad 11: Back then : 1990’s: the Baltics and Russia in transition = Toona 1990-1992 : 1990. aastad: Balti riigid ja Venemaa üleminekuperioodil ” (2019)

Autor: Martin Parr
Eessõna: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2019
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgi: 112
Tõlked: Peeter Linnap, Maiken Austin, Jon McCall
ISBN 9789949964581

Loe lisaks
 

Toimetised 21

Siiri Nool “Villa töötlemise võimalused Eesti villavabrikutes. Eesti päritolu lambavillast lõnga testimine ja kasutamine silmuskoelise toote loomisel” (2019)

Autor: Siiri Nool
Ilmumisaasta: 2019
Keeled: eesti
Lehekülgi: 80
Raamatu formaat: 178×250, pehmekaaneline
Sisutoimetaja: Katrin Kabun
Keeletoimetaja: Kerttu-Liina Tuju
Toimetaja, eessõna autor: Aet Ollisaar
Kujundaja: Kadi Pajupuu
Rakendusuuringu juhendaja: Liina Kool
Konsultant: Kurmo Konsa
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-9645-9–8

Sisukord
SISSEJUHATUS
1. EESTI VILLATÖÖSTUSE HETKEOLUKORD
1.1 Lühiülevaade lambakasvatuse ja villatoodangu olukorrast
1.2 Eksperthinnangud
1.3 Eesti villavabrikud täna

2. VILLASTE LÕNGADE TEHNOLOOGILINE UURING
2.1 Villaste kangaste omadused
2.2 Lõngade valim silmuskoelise kanga loomiseks
2.3 Testkangaste kudumine
2.4 Testkangaste vanutamine
2.5 Pillingutest
2.6 Pehmustest
2.7 Käsitsi värvitud lõngade värvipüsivustest
2.8 Villaste lõngade tehnoloogilise uuringu järeldused

3. SILMUSKOELISTE TOODETE LOOMINE
3.1 Intarsiatehnikas kudumite väljatöötamine
3.2 Kohalike lõngade värvimise võimalused
3.3 Kohalikest lõngadest kudumite loomise protsess

Loe lisaks

Silmakirjad 10

Peeter Linnap “Silmakirjad 10: Mees valgel hobusel: Peeter Tooming = Man of light: Peeter Tooming” (2018)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2018
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgi: 223
Tõlked: Peeter Tammisto (eesti-inglise) ja Peeter Linnap (inglise-eesti)
Kaanefoto: Peeter Tooming
Foto tiitellehel: Tiit Paalmäe
Kujundus: Silver Sikk
ISBN 9789949964574

Loe lisaks
 

Toimetised 20

Kurmo Konsa “Bitid purki: teabe säilitamine digiühiskonnas” (2018)

Autor: Kurmo Konsa
Ilmumisaasta: 2018
Keeled: eesti
Lehekülgi: 168
Raamatu formaat: 178×250, pehmekaaneline
Toimetanud: Anu Lepp ja Sirje Toomla
Kujundanud ja küljendanud: Meelis Friedenthal
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-9645-6-7

Sisukord:
I OSA – MIS ON DIGIOBJEKTID JA KUIDAS NEID SÄILITADA?
1. Millist infot inimesed kasutavad?
2. Analoogne ja digitaalne informatsioon
3. Mis on digiobjektid?
4. Mis on digitaalse teabe säilitamine?
5. Kuidas digiinfo säilitamist korraldada?
6. Digiobjektidest ülevaate saamine
7. Digitaalse säilitussüsteemi loomine
8. Digiteerimine
9. Metaandmed: digiobjektide ja nende kogude kirjeldamine
10. Digiobjektide paigutamine digihoidlasse ja nende säilitusstrateegiad
11. Digitaalse info hävitamine ja taastamine

II OSA – OBJEKTID DIGIMAAILMAS
12. Dokumendid ja raamatud
13. Fotod
14. Helisalvestised
15. Filmid ja videod
16. Veebis asuv teave ja mobiiltelefonide sõnumid

Loe lisaks

Silmakirjad 9

Peeter Linnap “Silmakirjad 9: Ajaloost läbi = A man through history” (2017)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2018
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgi: 224
Tõlked: Peeter Tammisto (eesti-inglise) ja Peeter Linnap (inglise-eesti)
Kaanefoto: Peeter Linnap
Kujundus: Tiit Lepp, Peeter Linnap
ISBN 9789949964543

Loe lisaks

Silmakirjad 8

Peeter Linnap “Silmakirjad 8: Eesti fotograafia ajalugu (1839-2015) = History of Estonian photography (1839-2015)” (2016)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2016
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgi: 528
Kujundus: Intelligent Design
ISBN 9789949964536

Loe lisaks
 

Teekond. Tartu Kõrgem Kunstikool 15 (2015)
The Journey. Tartu Art College 15

 

Ilmumisaasta: 2015
Keeled: eesti, inglise
Lehekülgede arv: 200
Raamatu formaat: 240×290, pehmekaaneline värvitrükk
Kujundus ja küljendus: OÜ Disain ja Trükk
Trükk: OÜ Paar
ISBN: 978-9949-9645-2-9

Tartu Kõrgema Kunstikooli juubelitrükis, mis annab läbi kursuse- ja lõputööde ülevaate erialaosakondade tegevusest. 

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

 

Loe lisaks
 

Toimetised 19

Kurmo Konsa “Laulupidu ja verivorst: 21. sajandi vaade kultuuripärandile” (2014)

Autor: Kurmo Konsa
Ilmumisaasta: 2014
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 215
Raamatu formaat: 178×250, pehmekaaneline
Toimetanud: Sirje Toomla
Kujundanud ja küljendanud: Meelis Friedenthal
Toetanud: Eesti Kultuurkapital
ISSN 1406-8893
ISBN 978-9949-9645-0-5

Teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalsete süsteemide ülikiire arengu kõrval iseloomustab 20. ja 21. sajandi ühiskonda kindlasti ka püüdlus teadlikult säilitada võimalikult palju oma minevikust ja kaasajast tulevastele põlvedele. Meie praeguse ühiskonna seotus pärandiga ei ole aga lihtne tõdemus ega möödapääsmatu tõsiasi. Pärand ei ole kaugeltki fikseeritud, objektiivselt määratletud fenomen, mida kajastavad kaitstavate objektide nimekirjad. Seda näitab asjaolu, et tänapäeval on pärandi käsitlemise keskmesse on tõusnud väärtuste küsimused. Seda eriti ajal, mil maailm seisab silmitsi majandussüsteemi kriisiga, poliitilise ja kultuurilise ebastabiilsusega mitmetes regioonides ja ulatuslike keskkonnamuutustega. Pärand võib seejuures olla nii osa probleemist, kui ka lahendus, kõik sõltub sellest, kuidas me suudame seda ise kasutada. Pärandi kasutamine ennekõike rahvuslike ja kogukondlike, aga ka riiklike ja riigiüleste identiteetide loomiseks seostab selle lahutamatult poliitika ja võimu küsimustega. Pärandit võib käsitleda väga erinevate vaatenurkade alt, alates selle filosoofilisest tähendusest ja lõpetades väga tehniliste konserveerimismenetlustega. Pärand on ääretult kompleksne mõiste ja selle kõikide tahkude ja seoste väljatoomine ei ole võimalik ei ühes ega vist ka sajas raamatus. Raamatus lähtutakse ideest, mille kohaselt on pärand inimeste poolt praegusel hetkel loodav nähtus.

Sisukord
Sissejuhatus
1. Kultuur ja objektid
2. Pärand
3. Pärandi väärtused
4. Pärandi funktsioonid ühiskonnas
5. Pärandi tunnistamine ja selle väärtuste kindlakstegemine
6. Pärandihaldus
7. Pärandi säilitamine
8. Pärandi tõlgendamine ja kasutamine identiteediloomes

Loe lisaks

 

 

Toimetised 18 / Silmakirjad 7

Peeter Linnap “Silmakirjad 7: Maailma fotograafia ajalugu “ (2013)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2013
Lehekülgede arv: 484
ISBN 9789985991596
ISSN 1406-8893

Teos käsitleb sidusalt pildistamise viiside, fototehnika ning pildiliste ideede evolutsiooni 16. sajandist (foto eelajalugu) kuni tänapäevani välja. Just fotograafia oli selleks pildilise kujutamise vahendiks, mis viis lõpule unistuse täpsest – „looduse järgi” kujutamisest. Samaaegselt tõukas seesama fotograafia senised käsitsi tehtavad pildid eemale imiteerivast kujutamisest – tagajärjeks modernismi domineerimine visuaalkultuuris. Fotode abil hakati peagi tüürima faktiivse ja fiktiivse informatsiooni voogusid ning visuaalselt defineerima nii tõdesid kui valesid – nende kaudu hakati ka tõestama, süüdistama, visualiseerima, teavitama jpm. Ilma fotograafia ajaloo tundmiseta ei saa me endale ette kujutada ei kommunikatsiooni ega kunstiajalugu, teaduslikku empiirikat, perekondlikku ega ühiskondlikku mälu, sündmuste, uudiste, skandaalide jmt. loomust ega evolutsiooni. Et fotograafia näol oli tegemist meediumiga, mis tungis kõikidesse eluvaldkondadesse, siis on selle kujutamisvahendi ajaloo näol tihti tegemist paljude elualade ajalugude ristmikuga – nõnda annab fotoajaloo uurimine meile võimaluse tegeleda ükskõik, millise inimtegevuse uurimisega.

Raamatus vaadeldaksegi fotograafia arenguid nii tehnilises lõikes (kaamerate, fotomaterjalide jm arengud), fotot (massi)meedia kontekstis (fotoalbum, postkaart, ajakirjandus, TV, internet) kui ka kunstilise väljendusvahendina (piktorism, modernse foto suundumused, kontseptuaalne, meediareflektiivne, poliitiline jm fotograafia).

Teos on varustatud mahuka teatmeapartuuriga. Lisaks mahukale pildilehekülgede lingikogule ning ulatuslikele nime ja aineregistritele, leiab nende kaante vahelt ka põhjaliku võrdleva kultuuriajaloolise kronoloogia, mis ulatub fotograafia eelajaloost kuni kaasajani välja ja milles fotoajalugu võrreldakse nii poliitilise ja majandusliku evolutsiooniga kui ka juhtuvate kultuurivaldkondade (muusika, film, teater, kirjandus, teadus, tehnika) arengutega.

Raamat on mõeldud fotograafia, filmi, ajakirjanduse jt eriala tudengitele kuid oma üldhuvitavate teemade ja lihtsa kirjutamislaadi tõttu ka kõige laiemale lugejaskonnale.

Loe lisaks
 

Toimetised 17 / Silmakirjad 6

Peeter Linnap “Silmakirjad 6: Intellektuaalne kunst: kirjutisi fotograafidest” (2012)

Autor: Peeter Linnap
Kujundus: Atko Remmel
Lehekülgede arv: 360
ISSN 1406-8893
ISBN 9789985991572
Märksõnad: fotokunst, fotograafia, fotograafid, kunstikriitika

Loe lisaks
 

Toimetised 16

Toimetaja/koostaja: Kaire Nurk “Vormi dematerialisatsioon” (2013)

Toimetaja/koostaja: Kaire Nurk
Ilmumisaasta: 2013
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 206
Raamatu formaat: 250×173, pehmekaaneline
ISSN 14068893
ISBN 978-9985-9915-8-9

Kogumiku „Vormi dematerialisatsioon” koostaja/toimetaja on Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõud Kaire Nurk, kelle eestvedamisel toimus 2010. aastal samanimeline konverents.
Kaire Nurk iseloomustab kogumikku järgmiselt: „Millisel kujul rääkida kaasajal kunstist? Üha rohkem tundub, et aina enam raha/tulu/edu/… jne kaudu? Ja siiski ka – loovuse (?) – loomemajanduse (!) -loovuse-majanduse … kaudu!?
Vormi dematerialisatsiooni formuleering/tees võimaldab rääkida kunstist rääkimise võtmes, kompromissitult autori- ja loomiskeskselt. Ajal kui kunstist rääkides räägitakse rahast, räägib see kogumik kunstist, loomisest, kunstniku püüdlustest ja kunstiteostest endast. „Vormi dematerialisatsioon” on kahtlemata fundamentaalne, üdini kunsti kehandit puudutav protsess, lakkamatult aset leidev, alati subjektiivne ja universaalne.”

Loe lisaks
 

Toimetised 15

Lõputööde kogumik “Lend 2010” (2011)

Ilmumisaasta: 2011
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 639
ISSN 14068893
ISBN 9789985991565
Teema:  Valik 2010. aastal Tartu Kõrgemas Kunstikoolis kaitstud lõputöid.

Loe lisaks
 

Toimetised 14 / Silmakirjad 5

Peeter Linnap “Silmakirjad 5: Väike visuaalkultuuri leksikon” (2011)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2011
Lehekülgede arv: 428 
Kujundaja: Atko Remmel
ISSN 14068893
ISBN 9789985991558

Erinevalt kunstileksikonidest on sellesse erialasesse entsüklopeedilisse teosesse haaratud maailmas tuntud fotograafid ja filmitegijad, filmi-, kunsti-, fotograafia jm teoreetikud, galeristid, kollektsionäärid jpm.
Leksikon sisaldab märksõnu ka visuaal-psühholoogiast, -antropoloogiast, -sotsioloogiast jne. Uuendusliku temaatikana on eraldi defineeritud vaatamisega seotud peamised tehnilised vahendid alates 17. sajandist: ajaloolises või kaasaegses meelelahutustööstuses, teadustegevuses jm praktikates kasutamist leidnud seadmed. Peale visualiseerivate või kujutamisega seotud tehniliste üldvahendite leiab raamatust ka hulgaliselt informatsiooni luures, mõõtmises, jälgimises, illusionismis, kontrollis jmt tegevustes kasutatavate tehniliste vahendite kohta.
Väljaandes on esindatud ka olulisemad elektroonilise meedia-, kinematograafia, kunstiteooria/kunstifilosoofia terminid. Raamat sisaldab informatsiooni ka nende valdkondade teoreetikute ja filosoofide kohta, kellede tegevus on keskselt mõtestanud visuaalsuse eri avaldumisvorme. 

Loe lisaks
 

Toimetised 13 / Silmakirjad 4

[intervjueerinud] Peeter Linnap “Silmakirjad 4: Intervjuud visuaalkultuuri intellektuaalidega 1992-2010” (2011)

Intervjueerija, koostaja: Peeter Linnap 
Ilmumisaasta: 2011
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 355 
Kujundaja: Atko Remmel
ISSN 14068893
ISBN 9789985991541

„Silmakirjad 4: Intervjuud visuaalkultuuri intellektuaalidega” koosneb autori pikematest vestlustest maailma juhtivate pilditeoreetikutega. Intervjueeritavate valik on uhke. Esindatud on mitukümmend pöördelise tähendusega fotograafiat ja visuaalkultuuri uurinud teadlast. Intervjuud pärinevad pikast, kuid pilditeaduste seisukohast järjestikuseid murdeid kaasa toonud perioodist 1992–2010. (Eesti Päevaleht, Kiwa, 08.10.2011 “Näidake mulle oma pilte ja ma ütlen, kes te olete”)

Loe lisaks
 

Toimetised 12

Lõputööde kogumik “Lend 2009” (2010)

Ilmumisaasta: 2010
Keeled: eesti, tööde kokkuvõtted inglise keeles
Lehekülgede arv: 526
Kujundaja: Kadi Pajupuu
Toimetaja: Maie Kalamäe
ISSN 14068893
ISBN 9789985991534

Valik 2009. aastal Tartu Kõrgemas Kunstikooli kaitstud lõputöid.

Loe lisaks
 

Toimetised 11 / Silmakirjad 2

Koostanud Peeter Linnap “Silmakirjad 2: Tõlketekste visuaalkultuurist, kaasaegsest kunstist ja fotograafiast” (2009)

Koostaja: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2009
Lehekülgede arv: 304
ISSN 14068893
ISBN 9789985991527

Peeter Linnapi koostatud Eesti esimene visuaalkultuurialane tõlkekogumik “Silmakirjad 2” koondab endasse ühtekokku 22 teksti maailma esimese suurusjärgu teadlastelt.
Artiklite temaatika ulatub nüüdiskunsti problemaatikast visuaalkultuuri kesksete küsimusteni. Kogumiku tuuma moodustavad Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Euroopa Sotsiaalfondi toel korraldatud rahvusvahelise interdistsiplinaarse konverentsi “Pildid ja Hirm” osalejate tekstid. Neile lisaks on tõlgitud uurimusi, mis konstitueerivad teoreetilised raamid fotograafia teoreetilise ja ajaloolise mõtestamise jaoks.

“Silmakirjad 2” ilmus Eesti Teadusfondi sihtprogrammi ETF 7704 “Fotograafia Eesti ühiskonnas ja kultuuriloos”, Euroopa Sotsiaalfondi meede 1.1 “Integra: Eesti fotohariduse rahvusvaheline kohandamine”, Eesti Kultuurkapitali ning Tartu Kõrgema Kunstikooli toel.

Loe lisaks
 

Toimetised 10

Lõputööde kogumik “Lend 2008” (2008)

Ilmumisaasta: 2008
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 271 
Kujundaja: Artur Kuus
Toimetaja: Maie Kalamäe
ISSN 14068893
ISBN 9789985991510

Valik 2008. aastal Tartu Kõrgemas Kunstikoolis kaitstud lõputöid.

Loe lisaks
 

Toimetised 9

Erika Pedak “Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940. aastast” (2008)

Autor: Erika Pedak
Ilmumisaasta: 2008
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 135 
Kujundaja: Maarja Roosi
ISSN 14068893
ISBN 9789985991503

Erika Pedaku uurimus Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünni ja kujunemise kohta kuni 1940. aastani.

Loe lisaks
 

Toimetised 8

Endel Valk-Falk “Verba volant, scripta manent = jutt lendab tuulde, kirjutatu jääb : valik raamatuajaloo-alaseid uurimuslikke kirjutisi autori redaktsioonis ” (2008)

Autor: Endel Valk-Falk 
Ilmumisaasta: 2008
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 162 
Kujundaja: Artur Kuus
ISSN 14068893
ISBN 9789985930182

Valik raamatuajaloo-alaseid uurimuslikke kirjutisi autori redaktsioonis

Loe lisaks
 

Toimetised 7

Lõputööde kogumik “Lend 2007” (2008)

Ilmumisaasta: 2008
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 225 
Kujundaja: Artur Kuus
Toimetaja: Leeni Uba
ISSN 14068893
ISBN 9789985930199

Valik 2007. aasta Tartu Kõrgema Kunstikooli lõputöödest. Kogumik on eestikeelne ning sisaldab inglisekeelseid lõputööde kokkuvõtteid.

Loe lisaks
 

Toimetised 6

Eve Eesmaa “Trükk on tore” (2008)

Autor: Eve Eesmaa
Ilmumisaasta: 2008
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 79 
ISSN 14068893
ISBN 9789985930175

Käesolev raamat on sündinud vajadusest anda kunstiüliõpilastele põhiteadmisi kõrgtrükist kui iidseimast paljundustehnikast, ühtlasi soovist luua paljudele inimestele ettekujutust graafika trükitehnika ning äratada huvi ise katsetada.

Loe lisaks
 

Toimetised 5

Raivo Kelomees “Ekraan kui membraan” (2007)

Autor: Raivo Kelomees 
Ilmumisaasta: 2007
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 267
Raamatu formaat:
Kujundaja: Andreas W
Toimetaja: Katrin Raid
ISSN 14068893
ISBN 9789985930168

Artiklite kogumiku autor Raivo Kelomees on aastakümneid olnud elektroonilise kunsti kõige järjekindlam tutvustaja ja kodustaja Eestis. Sellesse kogumikku on ta teadlikult koondanud 1990ndate kirjutised, sest just siis vormus meediakunst iseseisvaks kunstivaldkonnaks ja akadeemiliseks erialaks, millega „kaasnes plahvatuslikult uus loomemaastik”.
Artiklikogumik on jagatud sisuliselt üksteisega kattuvateks osadeks: kunsti esitlusvormide muutumine, kiire aeg ja mittepõgenemistsoon, kujutiste demokraatia, kadunud ajastu hingus, uni ja uus meedia ning paberid ja tunded.

Loe lisaks
 

Toimetised 4

Lõputööde kogumik “Lend 2006” (2007)

Ilmumisaasta: 2007
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 105 
Toimetaja: Leeni Uba
ISSN 14068893
ISBN 9789985930151 

“Lend 2006” on mitmes mõttes eriline raamat. See on esimene Tartu Kõrgema Kunstikooli diplomitööde parimaid teoreetilisi osi koondav kogumik. Eesti kõrghariduse (ja kuuldavasti ka laiemas) kontekstis on kogumik eriline oma unikaalsuse tõttu – tavaliselt ei kaasne kõrgkooli lõpetamisega võimalust astuda oma mõtete ja (rakendus)uurimustega avalikuse ette. Ja viimaks on see raamat eriline oma sisu poolest, sest olles positiivses mõttes konfliktis akadeemiliste kaanonitega, sisaldavad valitud tööd irriteerivalt palju loovust.

Loe lisaks
 

Toimetised 3 / Silmakirjad 3

Peeter Linnap “Silmakirjad 3: Kirjutisi fotograafiast ja visuaalkultuurist 1986-2006” (2007)

Autor: Peeter Linnap
Ilmumisaasta: 2007
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 352 
Kujundaja: Atko Remmel
ISSN 14068893
ISBN 9789985930144

Peeter Linnapi esimene artiklite kogumik. Raamat annab ülevaate nii autori hoiakute ja arusaamade kui ka laiemalt meie kunstimõtte muutusest, kunstimõistmise uue mudeli juurdumisest. Uurimuslike artiklite kõrval on kogumikus oma koha leidnud ka poleemilisemad, teravalt päevakajalised peamiselt ajalehtedes avaldatud mõtteavaldused ning intervjuud mitmete tänapäeva kunstiteooria suurtegijatega nagu Thomas McEvilley, Victor Burgin, James Elkins ja Jay Ruby. 

Loe lisaks
 

Toimetised 2

Peeter Linnap ja Andreas W “Toimetised 2: [proceedings]” (2004)

Käesolevast väljaandest leiab uurimusi ja käsitlusi vägagi traditsioonilistest kunsti- ja tarbekunstivaldkondadest nagu nahakunst või skulptuur. Samas on siin aga analüüsitud ka praeguses kontekstis innovaatilistele tehnoloogiatele rajanevaid valdkondi, nagu elektrooniline multimeedia ja fotograafia.

Loe lisaks
 

Toimetised 1 / Silmakirjad 1

toimetanud Peeter Linnap “Silmakirjad 1: Käsitlusi fotograafiast” (2003)

Koostaja: Peeter Linnap 
Ilmumisaasta: 2003
Keeled: eesti
Lehekülgede arv: 315, pehme köide
ISSN 14068893
ISBN 998593010X

Antud käsitlus hõlmab ajavahemikku 1855–2002, olles täienduseks CD-le “Eesti fotograafia 1839–2002”.  Kogumikku on ennekõike haaratud teedrajavad, aga ka ajastutüüpilised fotograafia käsitlused ajakirjadest, päeva- ja nädalalehtedest; üksikutel juhtudel ka raamatute eessõnad jmt. Käesolev publikatsioon sai kaante vahele tänu TKK fotograafia eriala I ja II kursuse üliõpilaste tublile tööle tekstide digitaliseerimisel ja fotoosakonna professori assistendi Vallo Kalamehe tehnilisel toimetamisel.

Väljaande sisu jaguneb järgmistesse perioodidesse:

Algaastatest kuni I maailmasõjani (1855–1911)
Eesti Vabariik (1919–1939)
Varajane ENSV ja välis-Eesti (1945–1958)
ENSV kõrgaeg ja välis-Eesti (1965–1978)
ENSV III periood (1978–1990)
Üleminekuperioodist kaasajani (1991–2002)

Loe lisaks