Koolitused toimuvad sõltuvalt formaadist veebis või Kõrgema Kunstikooli Pallas õppehoonetes Tähe 38b, Eha 41, Tolstoi 4 ja Pallase galeriis Pallas Riia 11. Tellitud koolituste puhul soovi korral koolituse tellija juures.

Koolitusmahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund= 45 minutit) ja ainepunktides.

Koolitusele registreerumine:
Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev registreerumine. Registreeruda saab kursuse kirjelduse lõpus oleva registreerumislingi kaudu ning vajadusel kontaktandmetes toodud kontakttelefoni või e-kirja teel.

Registreerumiseks vajalikud andmed:

  • Kursusel osaleja ees- ja perekonnanimi
  • osaleja isikukood
  • kontakttelefon
  • e-posti aadress
  • arve tasuja andmed (isiku/asutuse nimi, isikukood/registrikood, postiaadress)

Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik, siis palume sellest teavitada kohe registreerumisel.

Tasumine:
Enne kursuse algust saadetakse täiendusõppes osalejale e-postiga arve mille täiendusõppe tellija kohustub tasuma arvel näidatud tähtajaks.
Arve tasuda kontole EE932200221023778606 (Swedbank)
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100010587
Selgitused: osaleja nimi, valitud kursus ja arve number
Koolituste eest ei saa tasuda sularahas!

Koolitusest loobumine:
Koolitusest loobumise korral teavitada sellest koheselt korraldajat e-kirja teel salme.kulmar@pallasart.ee

Koolitusest loobumisel ja sellest teavitamisel vähem kui 10 kalendripäeva enne koolituse algust tuleb tasuda 50% osalustasust. Tasutud arve korral tagastatakse 50% osalustasust.

Loobumisest mitteteatamise korral on õigus nõuda osalustasu tasumist täies ulatuses. Tasutud arve korral osalustasu ei tagastata.

Väljastatavad dokumendid:
Koolituse nõutud mahus ja/või tingimustel ( arvestus, lõputöö jms.) läbinud saavad Kõrgem Kunstikool Pallase täiendusõppe tunnistuse ja tunnistuse lisalehe, millele märgitakse koolitusel läbitud teemad, õpiväljundid, tulemus, koolituse maht ja juhendaja(d).

Kui osaleja ei lõpeta kursust nõutud mahus ja/või tingimustel väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Tagasiside:
Koolituste paremaks teenindamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks kogume kõikide koolituste lõpus tagasisidet toimunud koolituste kohta.

Täiendusõppe vormid ja täiendusõppe läbiviimise kord Kõrgemas Kunstikoolis Pallas