Koolitused toimuvad Kõrgema Kunstikooli Pallas õppehoonetes: Tähe 38b, Eha 41, Tolstoi 4 ja galeriis Pallas, Riia 11. Tellimuskoolitused võivad soovi korral aset leida koolituse tellija juures.

Koolitusmahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

Koolitusele registreerumine:
Koolitusel osalemise tingimuseks on eelnev registreerumine. Registreeruda saab kursuse kirjelduse lõpus oleva registreerimislingi kaudu. Registreerumine toimub täienduskoolituste infosüsteemi Juhan vahendusel.

Registreerumiseks vajalikud andmed:
— osaleja ees- ja perekonnanimi;
— isikukood;
— telefoninumber;
— e-posti aadress;
— arve tasuja andmed (isiku/asutuse nimi, isikukood/registrikood, postiaadress).

Kui koolitusel osaleja eest tasub tööandja või teine isik, saab sellekohase info sisestada registreerumisel.

Tasumine:
Enne kursuse algust saadetakse koolituse eest maksjale arve, mis tuleb tasuda arvel toodud tähtajaks.
Makse saaja: Rahandusministeerium
Kontonumber: EE932200221023778606 (Swedbank)
Selgitus: osaleja nimi, valitud kursus, arve number
Viitenumber: 2100010587
Koolituste eest ei saa tasuda sularahas.

Koolitusest loobumine:
Koolitusest loobumise korral teavitada sellest koheselt koolitusjuhti e-kirja teel maris.makurin@pallasart.ee
– Teatades koolitusest loobumisest vähemalt 4 tööpäeva enne koolituse algust tagastab Pallas tasutud õppeteenustasu täies ulatuses.
– Teatades koolitusest loobumisest 1 kuni 3 tööpäeva enne koolituse algust, tagastab Pallas tasutud õppeteenustasust 50%.
– Teatades koolitusest loobumisest koolituse ajal või koolitusele mitteilmumisel on Pallasel õigus jätta õppeteenustasu tagastamata.
– Teatades koolitusest loobumisest ning leides enda asemele teise isiku, tasub koolituse eest uus osaleja. Loobujale tagastatakse õppeteenustasu.

Väljastatavad dokumendid:
Isikule, kes saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, osales õppetegevuses nõutud mahus ning tingimustel, väljastatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas täiendusõppe tunnistus. Kui kursusel osaleja ei saavuta õppekavas toodud õpiväljundeid või kui kursusel ei hinnata õpiväljundite saavutamist, väljastatakse täienduskoolitusel osalemise kohta tõend.

Tagasiside:
Täienduskoolituskursuste parendustegevuste planeerimiseks kogume osalejatelt pärast koolitust tagasisidet. Tagasiside on elektrooniline ning anonüümne.

Loe lisa: Kõrgema Kunstikooli Pallas täienduskoolituse eeskiri

Kontakt:
Maris Makurin, koolitusjuht
+372 5629 6160
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee