<     ERIALAD

KONSERVEERIMINE JA RESTAUREERIMINE

Pallase uus õppekava „Konserveerimine ja restaureerimine“ toob kokku maalingute, mööbli ja paberi restaureerimise kompetentsid, mis varasemalt on asunud erinevate osakondade juures. Haara ainulaadsest võimalusest omandada rakenduskõrgharidus kultuuripärandi objektide konserveerimisest ja restaureerimisest!
 

See õppekava on just Sulle, kui:

Tunned sügavat sidet Eesti minevikuga ja oled huvitatud ajalooliste objektide säilitamisest.

Hindad traditsioonilisi tehnikaid ja materjale.

Naudid oma kätega töötamist.

Soovid panustada Eesti ainulaadse kultuuripärandi säilitamisse tulevaste põlvkondade jaoks.

 

Õpingute käigus:

Õpid tundma kultuuripärandi olulisust ja väärtust.

Omandad teadmised ja oskused erinevate materjalide ja objektide konserveerimiseks -restaureerimiseks.

Arendad praktilisi oskusi seinamaalingute, mööbli, raamatute, dokumentide ja nahkesemete konserveerimise ja restaureerimise alal.

Õppekava lähtub konservaatori kutsestandardi nõuetest ning selle läbimisel omandatakse konservaatori esmane 6. kutsetase.

 

Õpiteekond

Õppekava raames tegeletakse interjöörides asuvate maalingute, mööbli ja teiste puitobjektide, raamatute, dokumentide ja nahkesemete konserveerimise-restaureerimisega. Lisaks käsitletakse ka arheoloogilisi objekte, plastikesemeid ja teisi moodsatest materjalidest objekte. Samuti saadakse teadmised ja oskused kultuuripärandi uurimise, dokumenteerimise ja säilitamise vallas. Spetsialiseerumine lähtub üliõpilase huvidest ja eelistustest. Praktikate käigus omandad kogemusi erinevates konserveerimistöökodades, mäluasutustes ja konserveeritavatel objektidel. Sul on võimalik end õpingute jooksul täiendada välisriikide ülikoolides. Õppekava võimaldab paindlikke ja isikupäraseid õpiteid.

 

Pärast lõpetamist:

Oled omandanud elukutse, mis pakub pidevat enesearengut ja uusi väljakutseid.

Oled valmis tööks muuseumides, arhiivides, raamatukogudes, restaureerimisettevõtetes ja teistes kultuuripärandiga tegelevates asutustes.

Panustad Eesti kultuuripärandi säilitamisse ja rikastad tulevaste põlvkondade elu.

 

Ärata ellu mineviku lood! Õpi konserveerimise ja restaureerimise eriala Kõrgemas Kunstikoolis Pallas

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

Käte ja peaga: Kultuuripärandi konserveerimine tänapäeva maailmas