Maali ja restaureerimise õppekava loodi 1996. aastal professor Heli Tuksami eestvedamisel. Alates 2021 juhatab osakonda Margus Meinart.

Maaliosakonna õppekava on spetsialiseerumine kahel suunal: maalikunst ja maalingute restaureerimine. Suunavalik tuleb teha enne õppima asumist.


 

KUNSTISUUNA läbinud üliõpilane saab põhjapanevad teadmised maalikunsti ajaloolistest tehnikatest ja töövõtetest. Oluline fookus on materjalil ja töötamisel natuuriga. Seome tehnilise võimekuse nüüdiskunsti analüütilise ja kriitilise meelega. Õppekava läbinud tudeng valdab tahvelmaali ning oskab luua monumentaalseid teoseid interjööri ja linnaruumi.

KONSERVEERIMISE/RESTAUREERIMISE SUUNA fookuses on seina- ja laemaalingute konserveerimine ja restaureerimine ning ajalooliste interjööride stiilitundega käsitlemine. Rakenduslik kõrgkool annab tudengile häid praktilisi töökogemusi reaalsetel objektidel mitmel pool Eestis. Osakonna laboratoorium tagab valmisoleku uurimistööks. Suunamooduli läbinud üliõpilane saab koos bakalaureuse diplomiga ka konservaatori tase 6 esmase kutse.

Kunsti ja konserveerimise/restaureerimise suunamooduleid liidavad tervikuks ühised praktilised ja teoreetilised baasained ning kahel esimesel õppeaastal õpitakse üksikute eranditega sama õppekava alusel. Stuudiomaal, joonistamine, tänapäeval unikaalsed fresko-, sgrafiito-, mosaiigi- ja vitraažitehnikad, marmoreerimine, aaderdamine ja ornamentika kuuluvad võrdses mahus mõlema suuna õppekavasse. Esimesel kahe aastal toimub ühine suvine maalipraktika.

Osakonnal on rohkelt pikaajalisi kontakte Euroopa erinevate kunstikõrgkoolidega, kus meie tudengid käivad end aktiivselt Erasmus+ programmi raames täiendamas.

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

MAALIOSAKONNA DIGIARHIIV

 


 

ÕPPEJÕUD

 
MARGUS MEINART

Osakonna juhataja, juhtivlektor
margus.meinart at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
 
PILLE JOHANSON

Lektor, osakonnajuhataja abi
pille.johanson at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
INDREK AAVIK

Meister, lektor
indrek.aavik at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
HELI TUKSAM

Professor
heli.tuksam at pallasart.ee

 

SIRJE PETERSEN
Kaasprofessor
sirje.petersen at pallasart.ee
TUULI PUHVEL
Lektor
tuuli.puhvel at pallasart.ee
MADIS LIPLAP
Lektor
PIRET VESKI
Lektor
KATRIN MAASK
Lektor
VEIKO KLEMMER
Lektor
RAUNO THOMAS MOSS
Lektor
 
 
 
 

 
 

SOTSIAALMEEDIA


 

Koostööpartnerid:

Hotell Pallas ja Tartu Kunstnike Liit
Drink & Draw Estonia ja Atelier ZA/UM