See õppekava on just Sulle, kui:

Tahad ühiskonnaga suhestuda maalikunsti kaudu.

Tahad arendada loovust ja õppida oma ideid visuaalselt väljendama.

Tahad oma mõtteid jagada kaastudengitega ja saada professionaalset juhendamist.

 

Õpingute käigus:

Õpid tundma eriala ajalugu ja tänapäevaseid kunstikäsitlusi.

Arendad käelisi oskusi. Tutvud kunstitegemiseks vajalike meetodite ja materjalidega.

Tutvud eriala praktiliste väljendusvõimalustega tehes näitusi ja osaledes seminaridel, meistriklassides ja kunstiprojektides.

Omandad oskuse kunstiteoseid analüüsida ja väljendada oma mõtteid nii kirjalikult kui suuliselt.

 

Õpiteekond:

Õppekava raames omandad eriala teoreetilised alusteadmised. Kujundad välja oma arvamuse maalikunsti väljendusvormide ja tähenduse kohta. Õpid seda seostama teiste valdkondadega. Tutvud kunstniku jaoks oluliste institutsioonide töökorraldusega.

Praktilise stuudiotöö käigus õpid käsitlema erinevaid maali-, joonistamis-, illustratsiooni- ja graafikatehnikaid. Tutvud ajalooliste tehnikatega nagu fresko ja sgrafiito, mosaiik ja vitraaž ning tänapäevastega, nagu arvutigraafika ja digimaal.

Väikestes õppegruppides toimuvad loengud annavad sulle võimaluse vahetuks suhtluseks, piisavaks tagasisideks ning mõttevahetuseks õppejõududega.

Osaled tuntud kunstnike ja oma ala ekspertide juhendamisel erinevates seminarides ja meistriklassides.

Saad osaleda väljaspool kooli toimuvatel praktikatel, nagu suvine maalilaager, näituste ja kunstisündmuste külastamised nii Eestis kui välismaal, kohtumised kunstnikega. Lisaks on palju võimalusi lüüa ise kaasa projektide korraldamisel, mis sageli sünnivad koostöös erinevate kunsti- ja teadusasutustega või minna ennast täiendama erinevatesse Euroopa kõrgkoolidesse Erasmus+ programmi raames.

 

Pärast lõpetamist:

Oled omandanud ameti, mis pakub põnevust terveks eluks, võimaldab sul kohaneda tööturul ja olla selle kujundaja.

Oled leidnud mõttekaaslasi ja sõpru.

Oled valmis panustama kunstiellu vabakutselise kunstnikuna, üksikettevõtjana või meeskonnas, seda nii maalikunsti, monumentaalmaali, illustratsiooni kui ka teistes erialavaldkonnaga seotud ametites galeriides, muuseumites, erinevates kunstiinstitutsioonides.

Oskad kunstnikuna analüüsida enda ja teiste tegevust, püstitada eesmärke ja rakendada oma oskusi laiemas kultuurilises kontekstis.

Oled valmis jätkama õpinguid magistrantuuris.

 

Kunst aitab peegeldada ja mõtestada ühiskonda. Kunst pakub elamusi.

Maali ja restaureerimise õppekava loodi 1996. aastal professor Heli Tuksami eestvedamisel. Alates 2021 juhatab osakonda Margus Meinart. Osakonnal on rohkelt pikaajalisi kontakte Euroopa erinevate kunstikõrgkoolidega, kus meie tudengid käivad end aktiivselt Erasmus+ programmi raames täiendamas.

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

MAALIOSAKONNA DIGIARHIIV

 

 


ÕPPEJÕUD

 
MARGUS MEINART

Osakonna juhataja, juhtivlektor
margus.meinart at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
 
PILLE JOHANSON

Lektor, osakonnajuhataja abi
pille.johanson at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
INDREK AAVIK

Meister, lektor
indrek.aavik at pallasart.ee
+372 730 9818

 

 
HELI TUKSAM

Professor
heli.tuksam at pallasart.ee

 

SIRJE PETERSEN
Kaasprofessor
sirje.petersen at pallasart.ee
TUULI PUHVEL
Lektor
tuuli.puhvel at pallasart.ee
MADIS LIPLAP
Lektor
PIRET VESKI
Lektor
KATRIN MAASK
Lektor
VEIKO KLEMMER
Lektor
RAUNO THOMAS MOSS
Lektor
 
 
 
 

SOTSIAALMEEDIA


 

Koostööpartnerid:

Hotell Pallas ja Tartu Kunstnike Liit
Drink & Draw Estonia ja Atelier ZA/UM