<     ERIALAD

MÖÖBLI­OSAKOND

 

Mööbliosakonnas saab õppida mööbli disainimist või vana mööbli restaureerimist/konserveerimist. Mõlemas valdkonnas saadakse kvaliteetsed erialased teadmised, kuid suunavalik peaks olema tehtud enne õppima asumist.


MÖÖBLIDISAIN

Viimase kümne aasta jooksul hea taseme saavutanud perspektiivikate tulevikuväljavaadetega eriala. Praktilise suunitlusega õpe, mille läbimise jooksul saavad õppurid kogemusi töötades reaalsete esemetega ja tehes koostööprojekte. Mööbliosakond on üks kahest osakonnast Pallases, mille lõpetajat on pärjatud rahvusvahelise disainiauhinnaga Red Dot.

MÖÖBLI RESTAUREERIMINE/KONSERVEERIMINE

Mööbli restaureerimine/konserveerimine keskendub mööblipärandi taastamisele või säilitamisele. Praktiline, erialaselt süvitsi õpetatav suund tagab teadmised mööbliajaloost, klassikalistest polstritest, kuldamisest, jpm vajalikust ja huvitavast. Konserveerimise/restaureerimise valdkonnas tehakse koostööd Eesti Muinsuskaitseameti, ERM’i ja paljude teiste muuseumidega, kuhu on nüüdseks tööle asunud ka kooli lõpetanuid.

Laiahaardeline õpe pakub suurt vaheldusrikkust ja kaasaegset lähenemist ning tööriistu. Käiakse messidel: näiteks Stockholmis, Helsinkis, Londonis, ja erialastel väljasõitudel. Õppekava läbimine loob eeldused töötamiseks mööbli valdkonnas disainerina või konservaatorina/restauraatorina nii riigi- kui erasektoris, andes samas põhjaliku hariduse, millega on hea jätkata ka magistriõppes.

Viimaste aastate põhiõppejõud on Aivar Habakukk, Annes Hermann, Teet Papson, Kristjan Bachman, Kristina Allik.

Külalisõppejõududena on olnud kaasatud Pavel Sidorenko, Vitali Valtanen, Ingemar Maasikmäe, Madis Liplap, Aet Ollisaar, Ardo Sägi, Jaanus Eensalu, Anne Rudanovski, Aigar Needo, Holger Rajavee, Siim Hendrikson, Riho Tiivel, Jaak Roosi.

Lõpetajaid: Karl Annus, Maria Rästa, Karoliine Korol, Kristiina Piirisild, Mari-Liis Vaks, Markus Pärnamets, Mirjam Pärnamets jpt.

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

MÖÖBLIOSAKONNA DIGIARHIIV
 

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritud inimeste õppimist mööblidisaini ja restaureerimise erialal. Täpsem informatsioon tingimuste kohta: 

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

 


ÕPPEJÕUD

 
AIVAR HABAKUKK

Osakonna juhataja
aivar.habakukk at pallasart.ee
+372 733 8996

 

KRISTINA ALLIK

Osakonnajuhataja abi
kristina.allik at pallasart.ee
+372 733 8996

 

 
KRISTJAN BACHMAN

Osakonnajuhataja abi, lektor
kristjan.bachman at pallasart.ee
+372 733 8996

 

 
ANNES HERMANN

Meister
annes.hermann at pallasart.ee
+372 730 9819

 

 
TEET PAPSON

Õpetaja
teet.papson at pallasart.ee

 

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALMEEDIA