<     ERIALAD

 

MÖÖBLI­OSAKOND

Mööbliosakonnas saab õppida mööbli disainimist või vana mööbli restaureerimist/konserveerimist. Mõlemas valdkonnas saadakse kvaliteetsed erialased teadmised, kuid suunavalik peaks olema tehtud enne õppima asumist.

 


MÖÖBLIDISAIN

Viimase kümne aasta jooksul hea taseme saavutanud perspektiivikate tulevikuväljavaadetega eriala. Praktilise suunitlusega õpe, mille läbimise jooksul saavad õppurid kogemusi töötades reaalsete esemetega ja tehes koostööprojekte. Mööbliosakond on üks kahest osakonnast Pallases, mille lõpetajat on pärjatud rahvusvahelise disainiauhinnaga Red Dot.

MÖÖBLI RESTAUREERIMINE/KONSERVEERIMINE

Mööbli restaureerimine/konserveerimine keskendub mööblipärandi taastamisele või säilitamisele. Praktiline, erialaselt süvitsi õpetatav suund tagab teadmised mööbliajaloost, klassikalistest polstritest, kuldamisest, jpm vajalikust ja huvitavast. Konserveerimise/restaureerimise valdkonnas tehakse koostööd Eesti Muinsuskaitseameti, ERM’i ja paljude teiste muuseumidega, kuhu on nüüdseks tööle asunud ka kooli lõpetanuid.

Laiahaardeline õpe pakub suurt vaheldusrikkust ja kaasaegset lähenemist ning tööriistu. Käiakse messidel: näiteks Stockholmis, Helsinkis, Londonis, ja erialastel väljasõitudel. Õppekava läbimine loob eeldused töötamiseks mööbli valdkonnas disainerina või konservaatorina/restauraatorina nii riigi- kui erasektoris, andes samas põhjaliku hariduse, millega on hea jätkata ka magistriõppes.

Viimaste aastate põhiõppejõud on Jaak Roosi, Riho Tiivel, Annes Hermann, Teet Papson, Kristjan Bachman.

Külalisõppejõududena on olnud kaasatud Veiko Kuusik, Aet Ollisaar, Jaanus Paaver, Kersti Siim, Hannes Tilk, Alar Tamm, Janii Malki, Kristina Allik.

Lõpetajaid: Karl Annus, Maria Rästa, Karoliine Korol, Kristiina Piirisild, Mari-Liis Vaks jpt.

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

MÖÖBLIOSAKONNA DIGIARHIIV

 

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritud inimeste õppimist mööblidisaini ja restaureerimise erialal. Täpsem informatsioon tingimuste kohta: 

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

 

ÕPPEJÕUD

JAAK ROOSI
Osakonna juhataja
jaak.roosi@pallasart.ee
+372 733 8996
RIHO TIIVEL
Osakonnajuhataja abi
riho.tiivel@pallasart.ee
+372 733 8996
KRISTJAN BACHMAN
Osakonnajuhataja abi
kristjan.bachman@pallasart.ee
+372 733 8996
ANNES HERMANN
Meister
annes.hermann@pallasart.ee
+372 730 9819
TEET PAPSON
Õpetaja
teet.papson@pallasart.ee