<     ERIALAD

SISUSTUSTOOTE DISAIN

Alates 2024/2025 akadeemiliselt aastast on õppekava nimi Sisustustoote disain (varasem nimi: mööblidisain ja restaureerimine)
 
Haara võimalusest saada tootedisaineriks omandades rakenduslik kõrgharidus! Tule ja omanda disaineri töövahendid, mis aitavad jõuda probleemist lahenduseni ja luua tulevikutrende eluruumi kujundavate toodete kaudu!
 

See õppekava on just Sulle, kui:

Oled lahendustele orienteeritud.

Unistad sellest, millised esemed võiks meid ümbritseda tulevikus.

Sind huvitab inimene ja tema mõttemaailma mõistma õppimine.

Soovid kujundada tooteid füüsilisse elukeskkonda.

 
Õpingute käigus:

Õpid tundma disainiprotsessi ja selles rakendatavaid meetodeid, et formuleerida ja analüüsida probleeme, püstitada eesmärke ja kommunikeerida ideid.

Arendad teadmiseid ja oskusi erinevate materjalide, seadmete ja arvutiprogrammide kasutamises, et toetada ideede viimist füüsilisse vormi.

Omandad keskkonna säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse alaseid teadmisi nii toote eluringi kui ka eksperimentaalsete materjalide kujundamisel.

 

Õpiteekond

Õppekava raames tegeletakse meid ümbritsevas ruumis paikneva mööbli ja muude sisustustoodetega.

Teekonda alustatakse dekoratiivse toote kujundamisega, mis annab võimaluse eneseväljenduseks. Selle käigus otsitakse ideid, avastatakse vormi, õpitakse tundma materjale ja tehnikaid.

Teisel aastal liigutakse eemale isiklikust vaatest ja õpitakse mõistma kasutajat. Teoreetiliste teadmiste kinnistamine toimub disainiprojektides, kus tegeletakse vajaduspõhise toote kujundamisega. Lisaks omandatakse oskuseid vajalikes arvutiprogrammides ja 3D-printimises, et toetada konstruktsiooniliste detailide arendust mööbli valdkonnas.

Kolmas aasta toob õpiteekonda meeskonnatöö ja jätkusuutliku mõtteviisi. Meeskonnatööd harjutatakse tööstusdisaini projektis kus tulemus peab mõjuma ühtse kollektsioonina.

Toote elutsükli kujundamine ja alternatiivsete materjalide loomisprotsessiga tegelev projekt toetab jätkusuutliku disaini põhimõtete kinnistamist läbi praktilise kogemuse.

Õpiteekonna lõpusirgel arendatakse teadmisi brändiloomest ja turundusest. Õpitakse mõistma disaini rolli ühiskonnas ja arendatakse oskust kaasata disainiportsessi eri osapooli.

 

Pärast lõpetamist:

Oskad planeerida disainiprotsessi ja selle etappides kasutatavaid meetodeid.

Oled avatud muutustele ja oskad nendega kohaneda.

Omad praktilist töökogemust ja oled leidnud sulle kui disainerile huvi pakkuva erialase suuna.

Oled valmis tööks suur- ja väikeettevõtetes.

Alusta oma teed disainerina ja kujunda meie eluruumi tulevik!

 

Viimaste aastate põhiõppejõud on Aivar Habakukk, Annes Hermann, Teet Papson, Kristjan Bachman, Kristina Allik. Külalisõppejõududena on olnud kaasatud Pavel Sidorenko, Vitali Valtanen, Ingemar Maasikmäe, Madis Liplap, Aet Ollisaar, Ardo Sägi, Jaanus Eensalu, Anne Rudanovski, Aigar Needo, Holger Rajavee, Siim Hendrikson, Riho Tiivel, Jaak Roosi.
Vilistlased: Karl Annus, Maria Rästa, Karoliine Korol, Kristiina Piirisild, Mari-Liis Vaks, Markus Pärnamets, Mirjam Pärnamets jpt.

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

MÖÖBLIOSAKONNA DIGIARHIIV
 

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritud inimeste õppimist mööblidisaini ja restaureerimise erialal. Täpsem informatsioon tingimuste kohta: 

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

 

 


ÕPPEJÕUD

 
AIVAR HABAKUKK

Osakonna juhataja

Ajutiselt töölt eemal

 

 

KRISTJAN BACHMAN

Osakonnajuhataja kohusetäitja, lektor
kristjan.bachman at pallasart.ee
+372 733 8996

 

 
KRISTINA ALLIK

Osakonnajuhataja abi
kristina.allik at pallasart.ee
+372 733 8996

 

 
ANNES HERMANN

Meister
annes.hermann at pallasart.ee
+372 730 9819

 

 
TEET PAPSON

Õpetaja
teet.papson at pallasart.ee

 

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALMEEDIA