Pallase rektori novembrikuu ülevaade

November:

November on minu sünnipäevakuu. Aitäh kõigile headele inimestele õnnesoovide eest!

Novembri keskel sadas lumi maha. Nagu alati, justkui ootamatult.

Minu eelmises (oktoobrikuises) ülevaates kirjutasin ka institutsionaalse akrediteerimise komisjoni esmasest tagasisidest. Kopeerin siia veelkord mõned komisjoni poolt väljatoodud soovitused:

· dokumentatsioon, süstemaatilisus – oluline on tagada protsesside järjepidevus ja vastutusalade selgemaks muutmine

· peab struktureerima kvaliteedisüsteemi ja protseduurid, kokku peab olema lepitud standard. Kvaliteedialane dokumentatsioonid peab olema kättesaadavad kõigile.

· mõelda läbi, mida uurimistöö Pallase jaoks tähendab ja luua seosed põhiprotsessidega, et see oleks osa kooli profiilist.

· koostöö. Soovitati otsida võimalusi, kuidas osakondade vahel rohkem koostööd teha. Oluline on samuti multidistsiplinaarne koostöö. Moodulite kokkupanemise kaudu on võimalik säästa ressursse ja teha paremat koostööd. See tuli välja ka vestlustest tudengitega, et nad sooviks teha rohkem koostööd

Komisjon näeb Pallases potentsiaali ja nad usuvad, et saavutame oma sihteesmärgid.

Tean, et inimestel on tekkinud palju küsimusi seoses võimalike eesseisvate muudatustega. Muretsemiseks ei ole aga põhjust. Kõik, mis plaanis, on tegelikult ka kooli arengukavas kirjas ning peamiselt seotud ikka veelgi parema hariduse võimaldamisega meil õppivatele üliõpilastele. Oluliseks märksõnaks on koostöö.

Arenguvajaduste kaardistamiseks ja tegevuste elluviimiseks on plaan senisest tihedamini kokku saada, arutleda, nii üksteisega kui teiste parimatest praktikatest õppida, et neid tulemusi siis nii õppekavadesse, õppekorraldusse, protsesside toimimisse ja juhtimisse rakendada.

15. novembril Kaitseväe Akadeemias toimunud kohtumisel arutasid rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide rektorid ühist koostöökogemust ja institutsionaalse akrediteerimise, doktoriõppe ning kõrghariduse rahastamise tulevikuvõimalusi.

Rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide rektorid arutasid kohtumisel institutsionaalse akrediteerimise protsessi ning senist kogemust. Institutsionaalne akrediteerimine tähendab kõrgkooli kui terviku hindamist ning edukas hindamine on usaldusväärsuse ning kvaliteedi garantii. Kohtumisel otsustati välja töötada ettepanekud institutsionaalse akrediteerimise toimemudeli parendamiseks ning anda kõrgkoolide sisend selle edasisel uuendamisel. Täpsemalt saab lugeda SIIT.

Foto RKRNi kodulehelt

Suur heameel on selle üle, et nii Pallase valdkonnastipendiumitele kui Tartu valla stipendiumile kandideerijaid oli nii palju ja nii motivatsioonikirjad kui portfooliod annavad tunnistust, kui ägedad ja loomingulised üliõpilased meil õpivad. Täpsem ülevaade valdkonnastipendiumi saajatest võimalus tutvuda nende portfooliotega on meie kodulehel.

Palju õnne ka minu poolt – Danel Ülper, Melissa Tihhonova, Marion Mölder, Merily Mikiver, Luisa Greta Vilo ja Ingmar Roomets!

01. detsembril kell 16.30 toimub Pallase galeriis ka Tartu valla stipendiumi üleandmine. Sellele järgneb Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäituse avamine.

Õhtu jätkub Tampere majas, kus oma personaalnäituse avab ja oma 70. sünnipäeva tähistab skulptuuriosakonna õppejõud Tõnis Paberit.

Head pallaslased – olete kõik oodatud :

14.12 toimuvale töötajate jõulupeole. Täpsema info ja registreerumise lingi saadab Piret Kaevats.

Rahulikku advendiaega kõigile pallaslastele!

01.12.2022