Pallase 3. ja 4. kursuse üliõpilased on taas oodatud kandideerima valdkonnastipendiumitele

TÄHTAEG 31. OKT kl 15:00

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas  kõikide erialade III ja IV kursuse üliõpilased saavad oktoobris kandideerida 1000 euro suurusele valdkonnastipendiumile.
Stipendiumid antakse välja üks kord õppeaastas valdkondlikult aktiivsetele ja heade õpitulemustega üliõpilastele kolmes valdkonnas: kunstid, disain, konserveerimine/restaureerimine.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

vabas vormis avaldus koos taotleja kontaktandmetega. Palun märkige avalduses, kas kandideerite kunstide, disaini- või konserveerimise/restaureerimise valdkonna stipendiumile.

portfoolio, mis tutvustab üliõpilase tegevust kunstide, disaini-, või konserveerimise/restaureerimise valdkonnas. Esitatav portfoolio peab olema digitaalselt edastatav (st paberkandjal portfoolio esitamisel tuleb lisada selle ka digitaalne koopia pdf-formaadis). Esitada võib ka ainult pdf-formaadis portfoolio. Portfoolios esitletavate teoste fookus peab olema seotud valdkonnaga, milles stipendiumi taotletakse. Kui esitate portfoolio veebilehena, siis palun veenduge, et leht toimib korrektselt. 

motivatsioonikiri (max 5000 tähemärki), mis annab ülevaate stipendiumi kasutamise eesmärgist ja taotleja varasemast erialasest tegevusest vastavalt avalduses märgitud valdkonnale.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobril kl 15.00 e-posti aadressil piret.kaevats@pallasart.ee või paberkandjal Pallase kantseleisse (Tähe 38b, II korrus). 

Stipendiumi statuut:  https://pallasart.ee/stipendiumid-toetused/#valdkonnastipendium

 

Möödunud aastal pälvisid Pallase valdkonnastipendiumi konserveerimise/restaureerimise valdkonnas Danel Ülper ja Melissa Tihhonova, kunstide valdkonnas Luisa Greta Vilo ja Ingmar Roomets ning disaini valdkonnas Marion Mölder ja Merily Mikiver. Loe lisaks Pallase üliõpilased said valdkondlikku tegevust ja aktiivsust tunnustavaid stipendiume  .

 

Lisainformatsioon:
Piret Kaevats
Kõrgema Kunstikooli Pallas arendusjuht

 

Kaanefotol Trafarettmuster mahajäetud elamus Viivikonnas; Foto Danel Ülper

04.10.2023