Kõrgema Kunstikooli Pallas infokiri 09.07 (nr 12 / 2024)

Juunikuus toimusid Pallases selleaastaste lõputööde kaitsmised ning 19. juunil said värsked vilistlased aktusel pidulikult kätte lõpudiplomid. Kui ühed lõpetavad, siis teised alustavad ning nii toimuski juunis ka uute tudengite vastuvõtt. Pallase kaheksale erialale kandideerimiseks esitati tänavu 415 avaldust ning ülekooliliseks keskmiseks konkursiks 5,19 avaldust õppekoha kohta. Uute tudengitega kohtume juba 2. septembril avaaktusel Pallase hoovis.

Allpool veel meenutuseks fotosid lõpuaktuselt.

Infokirja lõpupoole on aga ülevaade sellest, missugustel näitustel saab suvel pallaslaste loomingut näha.

Pallase galeriis:

Pallase galeriis avatakse reedel, 12. juulil kell 17.00 Ilmar Malini 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus „Homo Ludens”. Galeriis Pallas avatav näitus keskendub eelkõige Malini sürrealismivälisele loomingule. Näituse kuraatorid on kunstniku poeg Jaan Malin ning kunstiajaloolased Holger Rajavee ja Peeter Talvistu. Näituse on kujundanud Enn Tegova.

Pallases toimub:

Hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi pälvis käesoleval aastal maaliosakonna üliõpilane Mari Frühling näituseprojektiga “Jagatud ruum”. Stipendiaadi eesmärk on näitusega panna vaatajaid mõtlema sellest, kuidas jagada ühist ruumi kedagi pisendamata ja kuidas luua empaatilisemat ühiskonda. Näitust saab külastada sügisel Tartu Kunstimajas.

Meedia- ja reklaamidisaini osakonna lõpetaja Helen Cornelia Kuklane pälvis lõputöö „Visuaalse identiteedi loomine Rõuge vallale” eest Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 2024. aasta parima lõputöö stipendiumi. Lõputööd juhendasid Marko Kekišev ja Mart Anderson.

Fotograafia osakonna juhataja professor Peeter Linnap vaatab tagasi juunis toimunud diplomitööde kaitsmisele: “Fotokad (kokku 8) kaitsesid oma diplomitöid kunstide grupi kolmandal päeval. Seitsmeliikmeline skulptoritest, maali-, filmi ja fotokunstnikest koosnev komisjon oli esinduslik (Terje Ojaver, Kirke Kangro, Heli Tuksam, Asko Künnap, Arko Okk, Vano Allsalu ja Anthony Haughey (Dublini TU, Iirimaa), oli ühtaegu asjalik ja sõbralik seltskond. Arutelud olid pikad, hinded üldiselt positiivsed ja enesetunne hea…

Foto Katriin Rätsepp

Nii oli fotokate „medalisaak“ kokku väga hea. A-na osati seejuure hinnata nii sügavalt isiklikku ja meditatiivset tööd kui ka pildikollektsiooni koostöös moekunstnikuga valminud riideesemetest. Altlati jooksmisi oli väga vähe, kõik kokku seega üsna pinks-ponks tulemus.

Millised siis olid PallasFoto selleaastased diplomitööd? Nagu juba varemgi öeldud, hakkas silma, et meie selleaastased diplomitööd on valdavalt egotsentrilise loomuga ja valdavalt romantilised. Romantilisus käib kaasas vanusega (st noorusega) ja see on kuidagi üldloogiline suhe maailma, kus enamus kulgemisest on veel ees. Keerulisem on aga just see teine aspekt – ego vs sootsium. Lähiminevikus oli heaks tavaks kunstis tegeleda pigem makro- kui mikroprobleemidega ehk teisiti öeldes – pigem sootsiumiga kui personaalse maailmaga. Ent Eestisse selline teadlikkus pigem eskporditi, sest meie perekondades on tavaks mõistest “ühiskond” üsna kõrvale vaadata. On vaid MINA ja MINU… (kitarr, fotokas, maja vmt) ja muud pole suurt olemaski. Selline Eesti ühiskonna “järjepidevuse” maatriks teeb raskeks nii uuriva fotograafia õpetamise kui ühiskonna tunnetamise läbi piltide. Ja ometi me selle poole püüdleme ja aeg-ajalt ka õnnestume.

Selleaastastest lõpetajatest tõstaksin esile Olev Mihkelmaa tööd “Mees ja Jumal”, mis koosneb hulgast kirikuisade portreedest. Püstitus on ülimalt sotsiaalse uurimuse kombekohane – võtta vaatluse alla üks amet. Asja teeb huvitavaks seegi, et klerikaalide puhul on tegu Eestis üsna varju jääva killuga ühiskonnast, kellele on tähelepanu pööratud vähe kui üldse. Portreepaarid, mis käisid kaasas iga kirikuõpetajaga kujutasid vaimulikku vaimulikuna (kirikliku tegevus rollis) ja sama inimest ka koduses atmosfääris. Algne hüpotees, mille kohaselt inimene neis kahes “olekus” vastandub, ei pidanud seesugusel lihtsal kujul küll paika ent kontrasteerumine siiski osaliselt toimis – kuigi pisut teisel kujul. Pigem oli üks-sama inimene erinev teenistuses ja teenistuse välisel ajal kui et tööl vs kodus. Sellest projektist peaks edaspidiselt kujunema esinduslik raamat ja personaalnäitus.

Soomeugrilikult tõsistesse töödesse kiilus õnneks ka üksikuid vaimukaid, huumori abil lahendatud iroonilisi puänte. Just viimast alget pean väärtuseks omaette kuna eesti kultuurist on kadunud huumorisaated ja – ajakirjad ning eesti kunstist on läinud huumor ja teravmeelsus. Birgit Kaleva auto-dafe matusepuänt oli sel taustal tore värskendus.

Üksikisiku, indiviidi seni egotsentrilisteks peetud omadustest osutusid paljud, sh ka tõved, hälbed jm normaalsest olekust kõrvalekalded lõpuks ikka sootsiumi peegeldusteks inimese tasandil. Mõisteid nagu poliitiline, sotsiaalne jm hakati ajapikku tõlgendama läbi indiviidide ja sageli ka läbi iseenda.

On töid, kus võetakse lahata isegi varju teemat, mis pealtnäha tundub lihtne. Ühtaegu füüsikaline reaalsus kui ka vaimse sfääri sümbol, on vari alati seal, kus on valgus. Aga ta on ka seal, kus valitseb salapära, hämarilm või tumedad teemad. Selliste tööde kaudu jõuame teatud mõttes tagasi fotograafia või isegi kogu kunsti algusaegadesse, kus varju kaudu õpiti modelleerima kujutisi. Praegusel juhul mõjuvad sellised teosed seega pigem romantilise return-tripina tehniliste vahendite ajalukku. Fotograafia algusmaile keskenduvatest töödest hakkavad silma, camera obscuraga tehtud mustvalgete fotode juurde, kus ent fotodelt ei puudu ka muu tehniline-tunnetuslik võttestik nagu multiekspo, liikumine jmt. (Kirke Kuiv) Kolmas ja mahukaim grupp meie lõputöödest tegeleb inimesega kaasaegses mõttes, olgu selleks siis moe, kehatunnetuse, paastumise vm. teemad ühel või teisel kujul (Britta Mai Martin, Kristel Pärsik jt). Ei tea küll põhjusi, aga just see viimane suundumus on hetkel domineerimas.

Fotokad astuvad ellu 2024. Foto. Sille Riin Rand

Loe lisaks

Väljaspool Pallast toimub:

Uuel õppeaastal alustava Pallase konserveerimise/restaureerimise õppekava kohta ilmus Kurmo Konsa artikkel “Käte ja peaga: konserveerimise ja restaureerimise õppekava Kõrgemas Kunstikoolis Pallas”.
Lisaks tasemeõppele korraldab Pallas ka konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitust ning avatud on ka mikrokraadiprogramm. Õppeaastal 2024–2025 on mikrokraadi teema „Tulevikupärandi poole: mööbli restaureerimise eritehnikad ja mööbli säilitamine“.

Tekstiiliosakonna professor Kadi Pajupuu osales 9.-12. juuniI SPIM innovatsioonikonverentsil Local Innovation Ecosystems for Global Impact, kus tutvustas sessioonis Creativity in Innovation MultiWeave´i lugu. Lisaks oli ürituse toimumiskohas Kultuurikatlas püstitatud pop-up näitus MultiWeave-näidiste ja infoga.
Ettekande sündi panustasid Pallase poolt tekstiiliosakonna vilistlane Liisi Tamm ja skulptuuriosakonna meiser Rasmus Eist, väärtuslikke nõuandeid andis teadusnõunik Matthias-Jakob Sildnik. Ekspositsioonis olid viited Anett Niine lõputööle, Elis Privoi kursusetööle ja teistele Pallases tehtud arendustele.

29. juunil toimus Peipsimaa Pärimuskeskuses Trükikunstipäev 2024, kus sai näha Eesti tekstiilikunstnike, sealhulgas Pallase tekstiiliosakonna õppejõudude Kadi Pajupuu ja Mari-Triin Kirsi, erinevates trükitehnikas kangaste loomist ja selles ka kaasa lüüa. Mari-Triin Kirsi viis läbi Indigoga kangaste maalimise töötoa ning Kadi Pajupuu koos Marilyn Piirsaluga rulltrüki töötoa. Lisainfo siin.

Tänavu suvel toimub Tartus pilootprojektina esimest korda loominguline suvepraktika 16-26-aastastele noortele, kes soovivad end arendada ja luua kuue nädala jooksul erinevates huvihariduse valdkondades projekte. Kümne loomingulise suvepraktika stipendiumi saaja hulgas on ka Pallase skulptuuritudeng Aurora Mikk.

Berkley College of Art (Stockholm) tudeng Svea Tisell kaitses edukalt lõputöö multiveevitud tooliga. Olles tutvunud Stockholmi mööblimessil Pallase tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna tudengite ühise väljapanekuga, kus oli ka multiveevitud detaile, soetas Svea Tissel endale Pallase poolt välja antud raamatu “MultiWeave. Viis kududa. A Way to Weave.” Samuti külastas Svea Tissel 2023. aastal tekstiiliosakonna 1. kursuse hindamisi, kus see tehnika oli fookuses õppeaines Struktuur ja materjal. Kadi Pajupuu aitas tudengit ka materjalivalikul: 2,5 km nööri tema vahva tooli jaoks punuti Tartus paelavabrikus Haine. MultiWeave on Pallase TAL-projekt.

Foto @sveatisell. Autor eksponeeris töövahendi koos tulemusega.

Maaliosakonna professor Heli Tuksam ja üliõpilane Hele-Riin Juhkama osalesid 28. mail-1. juunil Amsterdamis konverentsil Architectural Finishes Research Conference. Neljal tihedal tööpäeval kuulati rohkelt huvitavaid ettekandeid. Konverentsi peamiseks teemaks olid Euroopa standardid arhitektuursete objektide uurimisel. Tutvustati ka teist suurt projekti, mille käigus uuritakse Amsterdami sümbolmaali “Öine vahtkond”. Selleks käigus kasutatakse kõige kaasaegsemaid ja kõrgtehnoloogilisemaid vahendeid. Konverentsi raames toimus ka mitmeid objektikülastusi.

Kaarmanni käsitöökaupluses (Vanaturu kael 8, Tallinn) on müügil tänavuse Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ja Pallase tekstiiliosakonna koostööna toimunud tootekonkursi laureaadi Brigitte Mihkelsoni toode Kannalised.

Pallaslaste näitused:

9. juulil kl 17 avatakse näitus „Keha ja metafoori vahel“, millel osalevad Pallase maaliosakonna endised ja praegused õppejõud ning vilistlased. Näitust saab külastada 9. juuli – 14. september Kadrioru Plaza Galeriis (Vesivärava 50, 10152 Tallinn).

Näitus Kadrioru galeriis on üles saanud. Pildilt puudu Triin Kristerson. Foto: Margus Meinart

Milline roll on kujutlusvõimel ning oskusel kujutleda ja kujutada asju, mis paistavad jäävat teispoole tuttavlikkuse ja teostatavuse horisonti, seda eriti praegusel kriiside ja konfliktide ajastul. Keha on füüsiline ja materiaalne olend. Kuid see võib peegeldada ka inimese vaimu, “mina” tunnet või hõlmata meie kaasaegse ajastu metafoore. Erinevad autorid kõnetavad vaatajat metafooride keeles, andes aimu meid ümbritsevast ühiskondlikust- ja väga isiklikust mõttemaailmast.
Osalevad: Triin Kristerson, Per William Petersen, Sirje Petersen, Tuuli Puhvel, Eero Ijavoinen, Heli Tuksam, Margus Meinart, Teele Ülesoo, Piret Kullerkupp, Veiko Klemmer, Rauno Thomas Moss, Katrin Maask, Piret Kullerkupp, Katrina Kolk, Martin Urb, Liisi Örd.
Näituse koostajad: Heli Tuksam ja Sirje Petersen.

Loe lisaks

Muhu Liiva pastoraadis on 4. juulist avatud näitus KAHU MUHU LUGU. Projekt KAHU MUHU LUGU sai alguse kahe aasta eest, kui tekstiiliosakonna vilistlane ja õppejõud Liisi Tamm avastas Nõmmkülast Kudula, kuhu on kogutud hulk vanu, tekstiilitööstuses kasutuseta jäänud kudumismasinaid. Näituse materjalidena on kasutatud Muhu maalammaste villa ja kohalikke leidmaterjale. Kangaid aitasid kududa Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna tudengid. Projekti KAHU MUHU LUGU toetas Eesti Kultuurkapital. Näitus jääb avatuks 7. septembrini. Vt ka www.instagram.com/kahumuhu

Pallase õppejõud Rauno Thomas Mossi avas oma maalinäituse „Kohad pole kellegi omad“ Õiguskantsleri Kantseleis.

Rauno Thomas Moss. Punane mets II, akrüül lõuendil (2024)

Rauno Thomas Moss (1977) on Tartus resideeruv eesti maalikunstnik ja graafiline disainer, semiootik ja Pallase õppejõud. 
Näituse „Kohad pole kellegi omad“ teosed on saanud inspiratsiooni aastate jooksul värviõpetuse õppejõuna tekkinud sisemistest protsessidest ning emotsioonidest rännakutel. Autorit on huvitanud värvi ekspressiivsed omadused, simultaansed kontrastid, harmooniad ja värvi lüürika. Maalid on üles ehitatud erinevatele kompositsioonidele, milles roll on vaid värvipindadel ja nende jaotusel lõuendil.
Moss ütleb, et ei ole avastanud midagi uut, vaid uurib oma eelkäijate loomingut. Esindatud on ka mõned must-valged maalid, olles justkui anti-maal, kui süntaksi kaotanud tekst, mis rõhutab autori maalikunstnik-semiootiku seisukohta.
Asukoht: Kohtu 8, Tallinn, sissepääs autoväravast ja peauksest. (NB hoovis on tellingud, ettevaatust sisenemisel). Edaspidi saab näitust külastada eelregistreerimisega.
Ringkäik näitusel toimub 13. augustil kell 17.00. Näitus on avatud 31. augustini. Loe lisaks siin.

Loe lisaks

Tartu Kunstnike Liit korraldab juulikuus kultuuripealinna raames Pärnu galeriides näituseid. Kavas on mitu grupinäitust, mida kureerivad Kalli Kalde, meediadisaini osakonna vilistlane Stina Leek ja Konrad Mägi Ateljee.
Isikunäitustega esinevad Pallase fotograafia osakonna vilistlane Diana Tamane, Ove Maidla ja Jaak Kikas. Nendele lisaks kureerib suuremat ühisnäitus Pärnu Raekoja galeriis Pallase õppejõud Veiko Klemmer. Näitusel osalevad maaliosakonna õppejõud Indrek Aavik, Sirje Petersen, Rauno Thomas Moss, Katrin Maask ja lisaks ka mitmed osakonna tudengid ja vilistlased, tekstiiliosakonna juhataja professor Aet Ollisaar, meediadisaini osakonna vilistlased ja veel pallaslasi.

Maaliosakonna juhataja Margus Meinart osaleb Konrad Mägi Ateljee näitusel „VÄRV ja VABADUS“ Endla teatris Pärnus. Avamine toimub 24. juulil.
Näitusel osalevaid kunstnikke ühendavaks lüliks on Konrad Mägi ateljee Tartus. Ajavahemikus 1988 – 2016 on kõik läbi käinud vanameistrite Kaja Kärneri ja/või Heldur Viirese käe alt ja saanud pallaslikele traditsioonidele tuginevat maaliõpetust. Selle pagasiga on igaüks liikunud edasi omas suunas. Näitusel ongi võimalik näha, millise tee ja tempo keegi on valinud.

Pallase skulptuuriosakonna vilistlase Jevgeni Zolotko isikunäitus „Aadama saladus“ on Kumu kunstimuuseumi 5. korrusel avatud 31.05.2024 – 5.01.2025. Näituse kuraator on Triin Tulgiste-Toss (1987–2024). Loe ka intervjuud Jevgeni Zolotkoga: Juhan Raud “Mitte miski ei kao, kõik tähendab kõike”.

31. augustini on õllemuuseumi kunstitunnelis avatud Pallase maaliosakonna värskete vilistlaste Diana Schmidti ja Aleksandra Vlasova näitus „Värvikas rutiin“. Tegemist on nende esimese isikunäitusega.
Maalinäitus kutsub vaatajat piiluma tehaste argipäevaellu läbi kunstnike silmade. Autorid on püüdnud tabada igapäevatöö ilu ja näidata, et ka tavalised tegevused võivad olla täis värvi ja inspiratsiooni. Kunstnikud ammutasid inspiratsiooni ja ainest näituse tegemiseks isiklikest töökogemustest erinevates tööstusettevõtetes. Näitus on avatud 4.06.2024-31.08.2024 T-R 11-18 ja L 11-17.


Pallase skulptuuriosakonna juhataja, professor Anne Rudanovski osaleb koos Evgeny Fedorovi, Francisco Martínezi ja Viktor Guroviga näitusel “Ex Libris: hüljatud raamatute üldine teooria”.
Näitus tutvustab hüljatud raamatute hilinenud saabumist kunstimaailma. Pärast seda, kui üksikisikud on teavikud annetanud või raamatukogud need kasutusest kõrvaldanud, on neli kunstnikku käsitlenud mahajäetud raamatuid kui ainest kunstiloomeks. Näitus on avatud Solarise klaasmajas (Estonia pst 9, Tallinn) kuni 11. augustini.

18. juuni – 30. august saab Hiiumaal Elamuskeskuses Tuuletorn näha skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski ruumiinstallatsiooni “Ühel päeval kui on täiuslik tuul”.

Tallinna Linnaarhiivis on suve lõpuni avatud köitekunsti näitus, kus saab näha ka Pallase õppejõudude ja vilistlaste köiteid. Näituse inspiratsiooniallikaks on Juhan Kreemi monograafia „Ordu sügis” , millele 11 köitekunstnikku andsid omanäolise vormi.

Pallase täienduskoolitused

ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames saab Pallases osaleda järgmistel tasuta kursustel:

  • 3D MODELLEERIMINE JA PRINTIMINE
  • GRAAFILISE DISAINI BAASKURSUS
  • DROONINDUSE ABC
  • GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE
  • LOOMEETTEVÕTLUS KARJÄÄRIVALIKUNA – MILLEST ALUSTADA?

Pallase koolituskalender ja registreerumise info: pallasart.ee/taienduskoolitused/algavad-kursused/

Järgmine infokiri ilmub augustis.

Kliki SIIA, et tellida teavitus uue Pallase infokirja kohta oma postkasti.