Helen Cornelia Kuklane pälvis oma lõputöö eest Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumi

Meedia- ja reklaamidisaini osakonna lõpetaja Helen Cornelia Kuklane pälvis oma lõputöö „Visuaalse identiteedi loomine Rõuge vallale” eest Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 2024. aasta stipendiumi.

Rõuge vald asub Võru maakonnas, mis saavutas oma praeguse kuju 2017. aastal, kui haldusreformi tõttu ühendati Mõniste, Varstu, Haanja, Misso ja Rõuge vallad. Pärast ühinemist kerkisid järk-järgult esile lahkhelid, kuidas oleks kõige parem kujundada uue valla digitaalset identiteeti.

Oma lõputöös uuris Helen Cornelia Kuklane ühinenud valdade sümboolikat ning selle tekkelugu ning koostas ülevaate Rõuge valla praegusest visuaalist. Töö praktilises osas koostas Helen Rõuge vallale stiiliraamatu, mis ühendab endised vallad ühtseks ning võimaldab Rõuget paremini turundada. Koos stiiliraamatuga kujundas ta ka erinevad mallid läbi mille on tehtud disaini mugav rakendada. Töö tulemusena valmis kaasaegne ja detailideni läbi mõeldud lahendus. Nutikas, loominguline ja piisavalt mänguruumi võimaldav märgisüsteem, mis üheaegselt kannab nii arhailist kui värsket kuvandit ning annab kliendile igapäevaseid praktilisi kasutusvõimalusi koos edasiarenduste potentsiaaliga.

Lõputöö juhendajad olid Marko Kekišev ja Mart Anderson.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) jagab igal aastal stipendiumeid rakenduskõrgkoolide parimate lõputööde autoritele. Konkursi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ja tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Parimad lõputööd selgitatakse välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autoreid tunnustatakse stipendiumi ja aukirjaga kõrgkoolide lõpuaktustel. Rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi suuruseks on 1000 eurot iga RKRNi liikmeskõrgkooli kohta.

Lisaks Pallase lõpetajale pälvisid RKRNi parima lõputöö stipendiumi ka Eesti Lennuakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kaitseväe Akadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Sisekaitseakadeemia lõpetajad.

 

Foto: Signe Oidekivi
Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpuaktus