ETTEVALMISTUSKURSUSED PALLASES

Kõrgem Kunstikool Pallas kutsub sisseastumiseksamiteks valmistujaid ettevalmistuskursustele!

 

I poolaastal oodatakse huvilisi järgmistele ettevalmistuskursustele:

 

 
Tasapinnaline kompositsioon
Kursuse eesmärk on täiendada ja lihvida osaleja oskusi. Valmistada osalejaid ette sisseastumiseksamiteks, luua valmidus eksami lähteülesandest arusaamiseks ning ülesande lahendamiseks. Anda kompositsioonialased baasteadmised ning tutvustada kompositsioonialast terminoloogiat. Õpetada aega kasutama.
 

Juhendaja: Pallase üldainete õppejõud Imbi Kruuv

Toimumisaeg: 23. – 24. aprill

Ajakava ja registreerimine siin.

 
Ruumiline kompositsioon
Kursuse eesmärk on anda ettekujutus tervikliku ja ilmeka kolmemõõtmelise objekti loomise põhimõtetest. Kursuse käigus kasvab vormiloomeks vajalik teoreetiliste teadmiste baas, praktilise töö käigus paraneb vormiharmoonia tunnetus ja läbi kolmemõõtmeliste objektide vaatlemise areneb analüüsioskus. Tekib teadmine materjalispetsiifilisest lähenemisest ja läbi iseseisvate vormiloome harjutuste treenitakse ka materjali tunnetust.
 
Juhendaja: Pallase vormiõpetuse ja skulptuuri kursuse külalisõppejõud Evelyn Reemann
Toimumisaeg: 30. aprill – 1. mai 
Maht: 8 akadeemilist juhendatavat tundi, 4 tundi iseseisvat tööd
Hind: 50 €
 
Ajakava ja registreerimine siin.
 
 
Natüürmordi ettevalmistuskursus
Ühepäevane natüürmordi kursus sobib väljastpoolt Tartut tulevatele huvilistele, kes soovivad ennast ette valmistada kunstikooli või maaliõppesse sisseastumiseks. Ühtlasi saab tutvuda Pallase maaliosakonnaga.
Kursuse eesmärk on anda ülevaade natüürmordi kokku seadmisest, harjutada natuurist maalimist kasutades natüürmorti. Keskendutakse valgusele ja varjule, hele-tumedustele ja värvile.
 
Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi.
Toimumisaeg: 2. juuni 
Maht: 6,5 akadeemilist juhendatavat tundi
Hind: 55 €
 
Ajakava ja registreerimine siin.
 
Täpsem info: täienduskoolituste juht Salme Kulmar, salme.kulmar@pallasart.ee