< Algavad kursused

ETTEVALMISTUSKURSUS. RUUMILINE KOMPOSITSIOON

! KOHAD TÄIS !

Toimumisaeg: 29.–30. mai 2021 

Koht: Kursus toimub veebis Teamsi keskkonnas kahel järjestikusel päeval

Kursuse päevakava:
10:00–12:15 sissejuhatus, kompositsioon, juhendatud õppetöö
12:15–13:00 paus
13:00–13:45 kompositsioon, juhendatud õppetöö 

Koolituse maht: 8 akadeemilist juhendatavat tundi, 4 tundi iseseisvat tööd

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Juhendaja: Pallase vormiõpetuse ja skulptuuri kursuse külalisõppejõud Evelyn Reemann

Maksumus: 40 €. Kursuse hind ei sisalda kursusel kasutatavaid materjale (s.h. paberit). 

Sihtgrupp: Huvilised, kes soovivad astuda Kõrgemasse Kunstikooli Pallas ning ennast ette valmistada sisseastumiseksamiteks nii Pallasesse kui teistesse kunsti(kõrg)koolidesse. Kursusel keskendutakse erinevatele ruumilise kompositsiooni ülesannetele.  

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelteadmised kompositsioonis tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel

Kursuse eesmärk: Anda ettekujutus tervikliku ja ilmeka kolmemõõtmelise objekti loomise põhimõtetest. Kursuse käigus kasvab vormiloomeks vajalik teoreetiliste teadmiste baas, praktilise töö käigus paraneb vormiharmoonia tunnetus ja läbi kolmemõõtmeliste objektide vaatlemise areneb analüüsioskus. Tekib teadmine materjalispetsiifilisest lähenemisest ja läbi iseseisvate vormiloome harjutuste treenitakse ka materjali tunnetust.

Kursusel vajaminevad vahendid: arvuti, A4 printeripaber, A4 paksem paber (akvarellpaber või paksem joonistuspaber). Käärid, maalrinuga, lõikamisalus, paberteip, liim 

Õppevorm: teoreetiline sissejuhatus, praktilised ülesanded, iseseisev töö 

Kursus toimub Teamsi keskkonnas. Kasutuskonto puudumisel tuleks luua endale kasutaja järgmise lingi kaudu: products.office.com/microsoft-teams  

Pärast kursusele registreerumist ja koolituse eest tasumist saabub e-mailile kutse kursusega liitumiseks.