<     ALGAVAD KURSUSED

NATÜÜRMORDI ETTEVALMISTUSKURSUS KUNSTIÕPPEGA ALUSTAJATELE

Ühepäevane natüürmordi kursus sobib väljastpoolt Tartut tulevatele huvilistele, kes soovivad ennast ette valmistada kunstikooli või maaliõppesse sisseastumiseks. Ühtlasi saab tutvuda Pallase maaliosakonnaga.
 
Kursuse eesmärk on anda ülevaade natüürmordi kokku seadmisest, harjutada natuurist maalimist kasutades natüürmorti. Keskendutakse valgusele ja varjule, hele-tumedustele ja värvile. Kursust juhendab Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi.
 

Toimumisaeg: 4. juuni (laupäev). Kell 12.00 – 17.00. Päeva sisse jääb 30-minutiline lõunapaus.

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 6,5 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 6 – 8 osalejat

Maksumus: 55 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, teip, tops, palett, molbert. Palume osalejatel ise kaasa võtta: pintslid (peenem ja laiem), maalinuga, kattevärvid – õli, akrüül või guašš (piisab kui on olemas valge, kollane, punane ja sinine värv), õlivärvi korral ka lahusti (lõhnata).

Sihtgrupp: Kunstikooli sisseastujad, aga ka maalihuvilised, kes soovivad arenadada natuurist maalimise oskusi.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Võiks olla varasem kokkupuude maalimisega ning oskus kasutada oma töövahendeid algtasemel

Kursuse sisukirjeldus:

Maalime kaks natüürmorti ning räägime sellest, kuidas natüürmorti kokku seada ja mida sealjuures silmas pidada.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • oskab üles seada mordi
  • oskab maali süsteemselt üles ehitada
  • tunneb valguse ja varju komponente ning oskab neid kasutada
  • kasutab värve värvitemperatuuri alusel
  • oskab tööprotsessi iseseisvalt läbi viia

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, teip, tops, palett, molbert. Palume osalejatel ise kaasa võtta: pintslid (peenem ja laiem), maalinuga, kattevärvid – õli, akrüül või guašš (piisab kui on olemas valge, kollane, punane ja sinine värv), õlivärvi korral ka lahusti (lõhnata).

Õppevorm: Teeoria, maalimine

Õppekeskkonna kirjeldus: Maaliosakonna maaliklass

Lõpetamise tingimused: Õpilane töötab kaasa ja sooritab mõlemad ülesanded

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud