< Algavad kursused

ETTEVALMISTUSKURSUS. TASAPINNALINE KOMPOSITSIOON

Toimumisaeg: 23. – 24. aprill

Koht: Kursus toimub veebis Teamsi keskkonnas kahel järjestikusel päeval

Kursuse päevakava: Ajakava täpsustamisel.

Koolituse maht: 14 akadeemilist juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Juhendaja: Pallase üldainete õppejõud Imbi Kruuv 

Maksumus: 65 €. Kursuse hind ei sisalda kursusel kasutatavaid materjale (s.h. paberit)

Sihtgrupp: Huvilised, kes soovivad astuda Kõrgemasse Kunstikooli Pallas ning ennast ette valmistada sisseastumiseksamiteks nii Pallasesse kui teistesse kunsti(kõrg)koolidesse 

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelteadmised kompositsioonis tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel

Kursuse eesmärk: Täiendada ja lihvida osaleja oskusi. Valmistada osalejaid ette sisseastumiseksamiteks, luua valmidus eksami lähteülesandest arusaamiseks ning ülesande lahendamiseks. Anda kompositsioonialased baasteadmised ning tutvustada kompositsioonialast terminoloogiat. Õpetada aega kasutama.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
– Tunneb kompositsioonialaseid termineid ning oskab neid eksami ülesande kontekstis vastavalt kasutada
– On kokku puutunud kompostisiooniülesandega, millel on ajaline piirang ning oskab sellega arvestada
– Omab eeldust, mida oodata kompositsioonialasest eksamiülesandest
– Tunneb ära enda tugevad küljed ning oskab neid ülesande lahendamisel rakendada
– Tunneb erinevaid töövõtteid ja võimalusi

Kursusel vajaminevad vahendid: pabermaterjal, arvuti, joonlaud, käärid, sirkel, liim, markerid (erineva joonejämedusega), harilik pliiats, kustutuskumm, teip, pliiatsiteritaja 

Õppevorm: loeng, iseseisev praktiline töö, analüüs

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine ja iseseisva töö esitlemine

Kursus toimub Teamsi keskkonnas. Kasutuskonto puudumisel tuleks luua endale kasutaja järgmise lingi kaudu: products.office.com/microsoft-teams  

Pärast kursusele registreerumist ja koolituse eest tasumist saabub e-mailile kutse kursusega liitumiseks.

Registreeru koolitusele

Maksja
Ilma COVID-19 tõendita ei ole võimalik alates 25.10.2021 täienduskoolitustel osaleda.
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud