< Algavad kursused

ETTEVALMISTUSKURSUS. TASAPINNALINE KOMPOSITSIOON

! KOHAD TÄIS !

Toimumisaeg: 24.–26. mai 2021

Koht: Kursus toimub veebis Teamsi keskkonnas kolmel järjestikusel päeval

Kursuse päevakava:
10:00–11:30 kompositsioon, juhendatud õppetöö
11:30–13:00 lõuna ja iseseisev töö
13:00–15:00 kompositsioon, juhendatud õppetöö 

Koolituse maht: 14 akadeemilist juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Juhendaja: Pallase üldainete õppejõud Imbi Kruuv 

Maksumus: 55 €. Kursuse hind ei sisalda kursusel kasutatavaid materjale (s.h. paberit)

Sihtgrupp: Huvilised, kes soovivad astuda Kõrgemasse Kunstikooli Pallas ning ennast ette valmistada sisseastumiseksamiteks nii Pallasesse kui teistesse kunsti(kõrg)koolidesse 

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelteadmised kompositsioonis tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel

Kursuse eesmärk: Täiendada ja lihvida osaleja oskusi. Valmistada osalejaid ette sisseastumiseksamiteks, luua valmidus eksami lähteülesandest arusaamiseks ning ülesande lahendamiseks. Anda kompositsioonialased baasteadmised ning tutvustada kompositsioonialast terminoloogiat. Õpetada aega kasutama.

Kursusel vajaminevad vahendid: pabermaterjal, arvuti, joonlaud, käärid, sirkel, liim, markerid (erineva joonejämedusega), harilik pliiats, kustutuskumm, teip, pliiatsiteritaja 

Õppevorm: loeng, iseseisev praktiline töö, analüüs

Kursus toimub Teamsi keskkonnas. Kasutuskonto puudumisel tuleks luua endale kasutaja järgmise lingi kaudu: products.office.com/microsoft-teams  

Pärast kursusele registreerumist ja koolituse eest tasumist saabub e-mailile kutse kursusega liitumiseks.