< Algavad kursused

ETTEVALMISTUSKURSUS. TASAPINNALINE KOMPOSITSIOON

Tasapinnalise kompositsiooni ettevalmistuskursus toetab järgmiste osakondade sisseastumiseksamiteks ettevalmistumisel: tekstiil, maal, nahk, fotograafia, meedia.

Targad inimesed on öelnud tuntud mõtte, et esmalt tuleb selgeks õppida kompositsiooni reeglid ja alles siis tuleb õppida neid reegleid rikkuma – vaid nii oskad päriselt kompositsiooni kasutada. Kompositsioon iseenesest tähendab erinevate osade ühendamist. Vahendid võivad varieeruda, olukorrad mõjutavad, stiil ja mood annavad ideid.

Toimumisaeg: 23. – 24. aprill

Kursuse päevakava:

10.00 – 13.00 kursus

13.00 – 14.00 lõunapaus ja iseseisev töö

14.00 – 16.30 kursus

Koht: Kursus toimub veebis Teamsi keskkonnas kahel järjestikusel päeval

Koolituse maht: 14 akadeemilist juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Juhendaja: Pallase üldainete õppejõud Imbi Kruuv 

Maksumus: 65 €. Kursuse hind ei sisalda kursusel kasutatavaid materjale (s.h. paberit)

Sihtgrupp: Kursusele on oodatud kõik, kes on võtnud vastu otsuse asuda õppima kunsti kõrgkooli või soovivad endid täiendada seoses ameti või eriala vahetusega.

Iga uus väljakutse ja olukord on justkui sisse astumine.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelteadmised kompositsioonis tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel

Kursuse eesmärk: Kursuse eesmärk on anda kindlustunnet ebakindlatele, töövõtteid alustajatele, valikutarkust ja eneseusku katsetajatele.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
– Tunneb kompositsioonialaseid termineid ning oskab neid eksami ülesande kontekstis vastavalt kasutada
– On kokku puutunud kompostisiooniülesandega, millel on ajaline piirang ning oskab sellega arvestada
– Omab eeldust, mida oodata kompositsioonialasest eksamiülesandest
– Tunneb ära enda tugevad küljed ning oskab neid ülesande lahendamisel rakendada
– Tunneb erinevaid töövõtteid ja võimalusi

Õppe sisu:

Programmi ülesehitus koosneb loengust ja praktilisest tööst, mis aitab materjalil kinnistuda. Valmis töödele järgneb analüüs ja tagasiside.

Peamised teemad:

– Mõisted ja terminid

– Töövõtted

– Vormistamine ja materjalide kasutamine

Kursusel vajaminevad vahendid: pabermaterjal, arvuti, joonlaud, käärid, sirkel, liim, markerid (erineva joonejämedusega), harilik pliiats, kustutuskumm, teip, pliiatsiteritaja 

Õppevorm: loeng, iseseisev praktiline töö, analüüs

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine ja iseseisva töö esitlemine

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Kõrgema Kunstikooli Pallas täienduskoolituse tunnistus

Kursus toimub Teamsi keskkonnas. Kasutuskonto puudumisel tuleks luua endale kasutaja järgmise lingi kaudu: products.office.com/microsoft-teams  

Pärast kursusele registreerumist ja koolituse eest tasumist saabub e-mailile kutse kursusega liitumiseks.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud