Info Ukraina üliõpilastele Pallases õppimise kohta

 

Study opportunities at Pallas for Ukrainian art students

 

Kõrgem Kunstikool Pallas on valmis pakkuma õppimisvõimalusi ukraina kunstiüliõpilastele, kelle õpingud on sõja tõttu katkenud. Iga ukraina tudengiga tegeleme individuaalselt.

 

Õppimisvõimalused ukraina kunstiüliõpilastele Kõrgemas Kunstikoolis Pallas:

2022/2023 õppeaasta (täiskoormusega õpe) – 2022/2023 õppeaastaks on Ukraina kodakondsuse omajatel võimalik kandideerida Pallase kõigile õppekavadele, sooritades vastavad sisseastumiseksamid. Sisseastumisinfo on leitav: www.pallasart.ee/sisseastumine/ (EST) ja  www.pallasart.ee/en/admission/ (ENG).
Õpe toimub eesti keeles. Eestikeelsel õppekaval õppimiseks vajalik eesti keele oskus on võimalik omandada läbides keeleõppeaasta Tartu Ülikoolis.
Täpsem info inglise keeles siin.

2022/2023 õppeaasta (valitud kursused) – Kui üliõpilane on Ukrainas bakalaureuse- või rakenduskõrghariduse tasemel õppinud kunsti, disaini või restaureerimise valdkonna õppekaval, siis on tal võimalik liituda Pallases toimuvate Erasmuse õppekava kursustega (vabade kohtade olemaolul). Üliõpilasi juhendatakse inglise keeles. Igale õppijale koostatakse individuaalne õppeplaan. Kursuse läbimisel väljastatakse vastav tunnistus. Täpsem info inglise keeles siin.

Pallases õppimisest huvitatutel palume eelnevalt täita registreerimisvorm (inglise keeles):

REGISTREERUMISVORM / REGISTRATION FORM

 

Kõik kontaktid Tartus ajutiste majutuskohtade leidmiseks, sisseelamiseks, isikukoodi taotlemiseks, töökoha leidmiseks jm leiab Tartu linna veebilehelt neljas keeles.

Informatsioon ukrainlastele ja võimalused abistamiseks

 

Ukrainast saabuvatel inimestel palume ametkondlike asjatoimetuste tegemiseks pöörduda esmajoones Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse poole.
 

Kontakt:
Riina Gendrikson
Kõrgem Kunstikool Pallas
välissuhete juht
riina.gendrikson@pallasart.ee

 

Viimati uuendatud 12/05/2022