Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile

Tekstiiliosakonna III ja IV kursuse üliõpilased saavad kandideerida 1000 euro suurusele Tartu valla sihtstipendiumile. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Pallase kantseleisse hiljemalt esmaspäevaks, 15. novembriks kell 15.00.

Tartu valla stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega tekstiiliosakonna üliõpilast. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Samuti peetakse oluliseks kandidaadi häid õpitulemusi ja panustamist tekstiiliosakonna arendustegevusse.  

Vabas vormis kirjalik kandideerimisavaldus, paberkandjal portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk) tuleb esitada Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Täpsem info: Tartu valla sihtstipendiumi statuut (pdf)

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida ka hetkel käimasoleval Pallase valdkonnastipendiumi konkursil. Tähtaeg 15. nov kl 15

 

Möödunud aastal pälvis stipendiumi Liisi Tamm

Kaanefotol Kõrveküla Kooli aula lahenduse uuendamine. Autor Tartu Valla stipendiumi laureaat 2020 Liisi Tamm. Tellija Tartu Vald, projekti juhendasid Keret Altpere ja Aet Ollisaar. Foto Marje Eelma 2021