Algas Pallase valdkonnastipendiumi konkurss

Kõrgema Kunstikooli Pallas III ja IV kursuse üliõpilased saavad kandideerida 1000 euro suurusele valdkonnastipendiumile.

Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse Pallase üliõpilasele kolmes valdkonnas: kunst, disain, konserveerimine/restaureerimine.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk), mis annab ülevaate üliõpilase senisest valdkondlikust tegevusest.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse hiljemalt esmaspäevaks, 15. novembriks kell 15.00.

Stipendiumi statuut ja täpsem informatsioon:  https://pallasart.ee/stipendiumid-toetused/#valdkonnastipendium

 

Möödunud aastal pälvisid Pallase valdkonnastipendiumi  disaini valdkonnas Liisi Tamm ja Claire Pixie Aunison ning kunstide valdkonnas Maris Paal ja Urmo Teekivi – https://pallasart.ee/selgusid-tartu-valla-ja-pallase-valdkondlike-stipendiumite-saajad/

 

Kaanefotol kunstide valdkonna stipendiaadi Maris Paali lõputöö ‘loodan, et homset ei tule” , juhendaja Pille Johanson