Selgusid Tartu valla ja Pallase valdkondlike stipendiumite saajad

Täna, 24. novembril kuulutati koroona-ajale sobivas vormis välja Tartu valla ja Pallase valdkondlike stipendiumite stipendiaadid. 

Pikaajalise traditsiooniga Tartu valla stipendiumi pälvis Liisi Tamm (tekstiiliosakond, 3. kursus), lisaks otsustas komisjon välja anda eripreemia prantsuse keele kursuse näol, mille pälvis Claire Pixie Aunison. Pallase valdkonnastipendiumi said sel aastal neli üliõpilast. Disaini valdkonna stipendiaadid on Liisi Tamm (tekstiiliosakond, 3. kursus) ja Claire Pixie Aunison (tekstiiliosakond 4. kursus). Kunstide valdkonna stipendiumid said Maris Paal (maaliosakond, 4. kursus) ja Urmo Teekivi (skulptuuriosakond 4. kursus).

Tartu valla stipendiumile kandideeris kuus üliõpilast Pallase tekstiiliosakonna 3. ja 4. kursuselt. Komisjon kiitis kandidaatide poolt esitatud portfooliote kõrget taset. Stipendiumi komisjoni kuulusid: Jarno Laur (Tartu vallavanem), Egle Nõmmoja (Tartu valla vallaarthitekt), Vallo Nuust (rektor), Aet Ollisaar (tekstiiliosakonna juhataja), Kadi Pajupuu (tekstiiliosakonna professor).

Tartu valla stipendium määratakse Pallase tekstiiliosakonna 3. või 4. kursuse üliõpilasele, kellel on head õpitulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.

Stipendiumi pälvinud Liisi Tamme kohta tõi komisjon välja järgneva: “Autoril on selge eesmärk, mis on motivatsioonikirjas väga hästi välja toodud. Esitatud portfoolio on väga hästi koostatud ja avab motivatsioonikirja laiemalt. Pallases õppimise ajal toimunud projektides osalemine ja koostöö kaastudengitega ning saavutatud rahvusvahelised tunnustused on muljetavaldavad. Autor tõendab selgelt oma tugevusi ning oskust planeerida oma tegevusi seatud eesmärgi saavutamiseks.”

Eripreemia pälvinud Claire Pixie Aunisoni kohta öeldi: “Autor paistab silma loomingulisuse ja mänguliste ideedega. Sellest annab aimu ka selgelt isikupärane ja väga hästi koostatud portfoolio, mida on ka kujunduslikult nauditav vaadata. Tugeva isikliku suhtega motivatsioonikiri on kirjutatud paeluvalt, kogu esitatud materjal on terviklik.”

Pallase valdkonnastipendiumile kandideeris käesoleval aastal 17 üliõpilast kõikidest osakondadest. Komisjoni kuulusid: Vallo Nuust (rektor), Ivi Lillepuu (prorektor), Aet Ollisaar (tekstiiliosakonna juhataja), Jaak Roosi (mööbliosakonna juhataja), Anne Rudanovski (skulptuuriosakonna juhataja), Catherine Karu (disaini valdkonna esindaja, Wulcan Creative), Kristina Ribelus (restaureerimise valdkonna esindaja, konservaator-restauraator) ja Liina Raus (kunstide valdkonna esindaja, Kogo galerii).

Pallase valdkonnastipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine. Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas Pallase valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse üliõpilasele kolmes valdkonnas: kunst, disain, konserveerimine/restaureerimine.

Kunstide valdkonnas stipendiumi pälvinud Maris Paali kohta kõlas kommentaariks: “Kandidaadi varasemad saavutused loovad komisjonis usaldust selles, et ta suudab stipendiumi sihtotstarbeliselt kasutada. Tal on ambitsiooni ja tema käekiri on väga hea. Samuti on motivatsioonikirjas välja toodud sisukas ja aktuaalne teema.”

Teise kunstide valdkonna stipendiumi saanud Urmo Teekivi puhul toodi eriti välja tema motivatsioonikiri: “Kandidaadi motivatsioonikiri oli ise juba kunst ning see lõi komisjoni tummaks. Portfoolio kajastas hästi varasemalt tehtud projekte.”

Disaini valdkonna stipendiaadiks sai samuti Liisi Tamm, mida kommenteeriti: “Komisjonile meeldis kandidaadi esitatud projekti terviklikkus ja senine tegevus. Portfoolios oli väga hästi välja toodud, kuidas kandidaat kasutab koolis õpitut niiöelda omas võtmes ja oma loomingu tegemiseks. Kandidaadil oli kõigi komisjoniliikmete toetus ning ta eristus selgelt kõikidest teistest kandidaatidest.”

Teise disaini valdkonna stipendiumi pälvis Claire Pixie Aunison. “Väga hea portfoolio ning selle ilus vormistus. Portfoolio sisu ja kompositsioon olid väga head. Kandidaat on oma tugevusi väga hästi presenteerinud. Portfoolio toetab motivatsioonikirjas toodud eesmärke. Kandidaadi suund on paigas ja tal on kindlad eesmärgid.”

Käesoleval aastal anti välja neli stipendiumi kahes valdkonnas. Komisjoni otsusega konserveerimise/restaureerimise suunal stipendiumi välja ei antud.

Täname kõiki stipendiumitele kandideerinuid, kelle portfooliote kõrget taset ja motivatsiooni komisjonid välja tõid ning palju õnne stipendiaatidele!

 

Fotol Pallase rektor Vallo Nuust ja üleandmisel distantsilt osalenud Tartu valla stipendiumi ning Pallase disaini valdkonna stipendiumi pälvinud Liisi Tamm.