Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile

TÄHTAEG 31. OKT kl 15:00

 

Tekstiiliosakonna III ja IV kursuse üliõpilased saavad oktoobris kandideerida 3000 euro suurusele Tartu valla sihtstipendiumile. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Pallase kantseleisse (Tähe 38b, II korrus) hiljemalt esmaspäevaks, 31. oktoobriks kell 15:00.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik kandideerimisavaldus, paberkandjal (eestikeelne) portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk), mis annavad ülevaate üliõpilase senisest erialasest tegevusest.  Stipendiumi statuudiga saab tutvuda siin: Tartu valla sihtstipendium. Lisainformatsioon tekstiiliosakonnast.

Tartu valla stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega tekstiiliosakonna üliõpilast. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Samuti peetakse oluliseks kandidaadi häid õpitulemusi ja panustamist tekstiiliosakonna arendustegevusse.  Stipendiumi komisjonil on õigus stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

 

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida ka Pallase valdkonnastipendiumi konkursil. Tähtaeg 31. okt kl 15. Lisainfo.

 

Kaanefotol 2022. a Tartu valla stipendiaadi Johanna Maueri illustratsioonid

04.10.2023