Tartu valla stipendiumi pälvisid tekstiilitudengid, keda ühendab aktiivsus ja erialane tegutsemine ka väljaspool Pallast

Foto: Lisette Laanoja

Tartu valla sihtstipendiumile kandideeris käesoleval aastal kuus Pallase tekstiiliosakonna tudengit. Komisjoni otsusega jaotati stipendiumisumma kahe silmapaistva kandidaadi vahel. Stipendiumid pälvisid 4. kursuse üliõpilased Brigita Kasemets ja Johanna Mauer, keda ühendab aktiivsus ja erialane tegutsemine ka väljaspool Pallast.

Brigita Kasemets on tudeng, kes julgeb võtta väljakutseid ning panna ennast proovile erinevates projektides osaledes. Ta on õpingute vältel näidanud ennast aktiivse ja teotahtelise üliõpilasena, kellel on selge eesmärk ja siht ning seda peegeldab ka hindamiseks esitatud portfoolio. Stipendiumi soovib Brigita kasutada 3D-printimise tehnoloogiate uurimiseks ja katsetamiseks ning see on ühtlasi seotud ka tema lõputöö teemaga.

Foto: Lisette Laanoja

Johanna Mauer on loominguline ja mitmekülgne tudeng. Avatud ja koostööle orienteeritud isiksusena on tema portfoolios esikohal mitmed ühisprojektid. Johanna on osalenud mitmetes Pallase projektides, sealhulgas Instikurmu ja STARTUPDAY kujundustiimis. Stipendiumi taotlemise eesmärk on tegeleda tootearendusega ja soetada töövahendeid, et ka peale kooli Pallase lõpetamist alustatud teekonda jätkata.

Mõlema autori portfoolio keskmes on koostöös valminud kollektsioon KIHTIMISI, mis jõudis ka ERKi moeshow finaali.

Komisjonis osalenud Tartu valla esindajate sõnul on neil hea meel näha, kuidas aasta-aastalt on tõusnud konkursile esitatud tööd kvaliteet ning järjest olulisemaks on muutunud lisaks kunstilistele väljakutsetele ka taaskasutuse teemad ja ressursside ratsionaalne kasutus. Selle aasta stipendiaadid tõestasid valla sõnul, et koostöös peitub jõud. Koosloomes sünnivad omanäolised ja terviklikud kollektsioonid.

Tartu valla stipendium Pallase tekstiilitudengile
Foto: Maiken Austin

Stipendiumid anti üle tekstiilinäituse avamisel galeriis Pallas. Tartu valla sihtstipendiumi pälvinud Brigita Kasemetsa ja Johanna Maueri ning Pallase valdkondlike stipendiumi saanud Merily Mikiveri ja Marion Mölderi loomingut saab 7. jaanuarini näha Pallase galeriis avatud oleval näitusel „Roheolemine?“.

Tartu valla stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna üliõpilast. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Samuti peetakse oluliseks kandidaadi häid õpitulemusi ja panustamist tekstiiliosakonna arendustegevusse. 3000 euro suurusele stipendiumile saavad kandideerida Pallase tekstiiliosakonna 3. ja 4. kursuse üliõpilased.

Stipendiumikomisjoni kuulusid: Piret Viirpalu (Pallase rektor), Lennart Mänd (Pallase õppeprorektor), Aet Ollisaar (Pallase tekstiiliosakonna juhataja), Jarno Laur (Tartu vallavalitsus, vallavanem) ja Egle Nõmmoja (Tartu vallavalitsus, vallaarhitekt).