E-RAAMATUKOGU


Eesti kunstiraamatukogud

Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu Põhja puiestee 7, Tallinn

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn

Tartu Kunstimuuseumi raamatukogu Rüütli 21, Tartu

 

Raamatukogud, kus on kunstivaldkonnaga seotud kirjandust

TÜ Raamatukogu W. Struve 1, Tartu

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu Posti 1, Viljandi

Tartu Ülikooli muuseumi arhiiv- ja fotokogu Lossi 25, Tartu

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste raamatukogu Lossi 36-316, Tartu

Tartu Linnaraamatukogu Kompanii 3-5, Tartu

Eesti Rahva Muuseumi raamatukogu Muuseumi tee 2, Tartu

Eesti Rahvusraamatukogu kunstisaal Tõnismägi 2, Tallinn

Eesti Rahvusraamatukogu – kasutajaks registreerimine

Kirjandusmuuseumi raamatukogu Vanemuise 42, Tartu

VABA JUURDEPÄÄSUGA ANDMEBAASID


Eestis:

EMS Eesti märksõnastik

ÕS Eesti õigekeelsussõnaraamat 2018

EE Eesti Entsüklopeedia

EVS Eesti Standardikeskus

ETIS Eesti Teadusinfosüsteem kuhu on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Võimaldab otsida infot Eesti teadlaste publikatsioonide kohta.

ERIC on haridusteemaline andmebaas, sisaldab artikleid, uurimisraporteid, õppekavasid, juhendeid, konverentsimaterjale, dissertatsioone ja raamatuid alates 1966. aastast.

MUIS on Eesti Muuseumide Veebivärav mis võimaldab tutvuda muuseumide kogudega, kasutada otsingut või sirvida kogusid muuseumide järgi ja jagada oma teadmisi või kogemusi Minu Lugu postituste kaudu.

ESTER on suuremate Eesti raamatukogude ühine e-kataloog.

VAU on Rahvusarhiivi virtuaalne lugemissaal mis sisaldab erinevaid andmebaase AIS, FOTIS, SAAGA jne.

ERR/arhiiv on loodud Eesti Rahvusringhäälingu initsiatiivil digitaalse audiovisuaalse kultuuripärandi avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks. Arhiivist on võimalik leida fotosid, filme, tele- ja raadiosaateid. ERR arhiivi kaudu on loodud juurdepääs ka Balti Filmi- ja Meediakooli arhiivile.

Eesti filmi andmebaas EFIS on rikkalik kogu, mis sisaldab Eesti mängufilme, dokumentaal- ja aimefilme, anima-, tele-, õppe-, reklaam- ja kroonikafilme ning hea valiku Eesti elust, ajaloost, kultuurist ja inimestest e Eesti filmiloojate looming alates 1912. Andmebaas avab selle varamu ülevaatlikul viisil mitmekesiste tunnuste ja otsinguvõimalustega.

Estonian Shorts on Eesti lühifilmide portaal – valik animatsioonidest, mängu- ja dokumentaalfilmidest.

Estonica on Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline kolmes keeles võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis tagab juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Seal on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpg ja helisalvestistel wav.

E-varamu on Eesti raamatukogude, muuseumide ja arhiivide ühine otsinguportaal.

Kivike on Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositooriumis kus on arhiveeritud ja kättesaadavaks tehtud arhiivraamatukogu ainueksemplarid, Eesti trükise punase raamatu kollektsioon jm digiteeritud aines.

ISE on Eesti suuremates raamatukogudes koostatav Eesti artiklite andmebaas.

Eesti rahvusbibliograafia ERB on andmebaas mis registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.

Entu Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööd

Entu Eesti Kunstiakadeemias kaitstud magistritööd

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna publikatsioonid

DSpace on Tartu Ülikooli repositoorium, mis sisaldab e-raamatuid, e-dissertatsioone, magistritöid jne kui ka digiteeritud raamatuid, ajakirju, käsikirju jne.

ETERA on Tallinna Ülikooli e-teadusraamatukogu, kus leidub TLÜ ainepakettides olevaid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.

 

Võõrkeelsed:

EBSCOhost Web andmebaaside platvorm, mis sisaldab teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. Vaba juurdepääs on Pallase raamatukogus.

Europeana on Euroopa arhiivide, raamatukogude ja muuseumide andmebaas, mis jagab digiteeritud kultuuripärandit haridus-, meelelahutus- ja teaduslikel eesmärkidel. Andmebaas isaldab erikollektsioone kunstist, moest, muusikast, fotograafiast ja I Maailmasõjast.

Getty Publications on vaba juurdepääsuga andmebaas, mis sisaldab Getty Muuseumi, Konserveerimis- ja Uurimisinstituudi publikatsioone.

Internet Archive’s “Open Library” on mittetulunduslikul alusel loodud Interneti raamatukogu, mis sisaldab erinevaid valdkondi sh kunst, film, disain jne.

Open Culture on kõrgkultuuri ja haridusportaal, mis sisaldab sadu vaba juurdepääsuga e-raamatuid sh. Metropolitani kunstimuuseumi, Guggenheimi muuseumi, California ülikooli kirjastuste väljaandeid ja filme ning lisaks tippülikoolide e-kursuseid.

UBUWEB on Kenneth Goldsmithi 1996. aastal loodud mittetulunduslik hariduslike avangardistlike veebivarade kogum, mis sisaldab sh visuaalseid ja filmi ning helikunsti mp3 vormis materjale.

The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources on portaal mille kaudu saab vaba juurdepääsu paljude muuseumite, arhiivide, näituste, projektide jne virtuaalsetele materjalidele.

World Digital Library on maailma kultuuriaardeid tutvustav portaal, mille kaudu saab vaadata valikuliselt British Library, Harvardi, Bodleiani jne digikogusid.

DOAB Directory of Open Access Books on vaba juurdepääsuga andmebaas, mis sisaldab e-raamatuid ja õpikuid arhitektuuri, filosoofia, geoloogia, keskkonnateaduste, majanduse, tehnoloogia jne valdkonnast.

DOAJ Directory of Open Access Journals on vaba juurdepääsuga andmebaas, mis sisaldab teadusajakirju arhitektuuri, filosoofia, maateadusi, keskkonnateaduste, majanduse, psühholoogia, teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste jne valdkonnast.

Project Gutenberg – vanim vaba juurdepääsuga e-raamatukogu, mis sisaldab huvi pakkuvaid kirjandusteosed ja üldkultuurilisi raamatuid.

IDFA on maailma suurima dokfilmifestivali International Documentary Film Festival Amsterdam andmebaas, mis on alates 1988. aastast.

Studies in material thinking