Pallase rektori Vallo Nuusti infokiri: Pallase kroonikad 17.01.2022 – 06.02.2022

Pallase rektori valimiskogu koguneb järgmisel nädalal ja usutavasti saab Pallas uue ja nii võimeka juhi, et mina saan öösiti rahulikult magada ega pea Pallase käekäigu pärast muretsema.

Vastavalt kõrgharidusseadusele kehtestab Riigi rakenduskõrgkooli rektori valimise tingimused ja korra oma määrusega minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse riigi rakenduskõrgkool kuulub.
Kokkuvõtlikult käivad asjad nii, et valimiskogusse kuuluvad: 2 haridus- ja teadusministeeriumi esindajat, 2 Pallase nõunike kogu liiget, 2 Pallase nõukogu liiget (kellest 1 on üliõpilane) ja 1 kõrgkooli valdkonna esindaja.
Seega on mandaat antud valimiskogule. Valimiskogu pädevuses pole põhjust kahelda. Kõik sinna kuulujad teavad Pallast väga hästi ja mina olen küll kindel, et nad teevad parima valiku.
Minul on sahtlid ja kapid koristatud ning suurem osa digiprügist hävitatud. Leidsin arvutist pilte aastast 2005, kui Eha õppehoone nägi välja selline ja minul oli väga kole soni.

Pallase inimeste kaks nädalat:

Õppeprorektor

Piret Viirpalu: Ajad on keerulised ja meeleolud heitlikud. Rohkem kui kunagi varem on tunda, kuidas inimestel on vaja turvalisust, tunnustust, head sõna, pai. Hoolimata paksust lumest on aga õhus juba kevade tunnet ja päike soojendab. Linnulaulu on ka kindlasti kõik, kellel vähegi on aega olnud õues olla, kuulnud. Ja kindel on see, et kevadel on kergem ja rõõmsam. Hoidkem seniks siis üksteist.

Aga ega tegemised oota kevadet, neid on olnud viimaste nädalate jooksul palju:
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) on kokku leppinud kohtumised Riigikogu fraktsioonidega, et arutada kõrghariduse rahastamisega seotud probleeme ja võimalusi nende lahendamiseks. 19.01 osalesin RKRN-i kohtumisel Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmetega. Järgnevad kohtumised ka teiste fraktsioonidega.
Riigikogust suundusime Tallinna Ülikooli, kus leidis aset RKRN-i istung ja kohtumine Rektorite Nõukoguga. Mõlema nõukogu esimehed tegid lühikese sissejuhatuse teemadest, mis on hetkel olulisena laual. Jagati infot kõrghariduse rahastamise kasvatamiseks tehtust ja toodi välja koostöö vajalikkust. Arutati kõrghariduse arendusplaane, ühiskonna ja riigi ootusi ning kõrgkoolide võimalusi nende täitmiseks.
Tõdeti, et probleemid on sarnased – palgaraha puudujääk, õppejõudude järelkasv, jätkusuutliku kõrghariduse tagamine – ning laskumata debatti rahastusmehhanismide osas, on tasuta kõrghariduse puhul raha juurde vaja.
20.01 toimus iga-aastane Tartu Ülikooli poolt korraldatav õppejõudude konverents „Õppejõult õppejõule“. Selle aasta konverentsi teema oli „Mis on ülikoolis õpetamise tuum“. On ilmselge, et ülikoolis kõike ära õpetada või õppida on võimatu. Seetõttu muutub järjest olulisemaks küsimus, mis on see kõige olulisem, mida tuleks õppejõududel üliõpilastele pakkuda, ja kuidas seda teha nii, et elus, oma erialal, oma töös ja maailmas tuumani jõuda või seda ära tunda.
Ülikooliõppe tuuma üle arutleti nii konverentsi peaettekannetes kui ka töötubades. Konverentsi ettekanded on järelvaadatavad: https://www.uttv.ee/naita?id=32700
23.01 kogunes Pallase õuele väike tore reisiseltskond, et võtta siht Laulasmaa poole. Osalesid institutsionaalsele akrediteerimisele esitatavate õppekavade esindajad Aet Ollisaar, Pille Johanson, Margus Meinart, rektor Vallo Nuust, prorektor Ivi Lillepuu, personalijuht Maire Arbus, rahvusvaheliste suhete juht Riina Gendrikson ja kogu akrediteerimise protsessi ja aruande koostamist juhtiv Maarja Aeltermann. Kohale viis meid Pallase asendamatu bussijuht Andres.
Enne tööleasumist külastasime Arvo Pärdi keskust. Helilooja raamatukogu, keskuse õhkkond, dokumentaalfilm Arvo Pärdi elust, tema muusika – kõik see jättis kustumatu mulje ja soovi kindlasti veel tagasi minna. Aga seda juba kevadel või suvel, et külastada ka keskuse torni, kust avaneb vaade merele. Heliloojast tehtud filmist jäi meelde fakt, et Arvo Pärt otsis ja katsetas ja ootas seda päris oma muusikat seitse aastat. Ja siis see tuli… Jäin mõtlema, et kui paljud meist on oma alale nii pühendunud, et on valmis nii kaua ootama ja otsima ja katsetama.
Akrediteerimisaruande kirjutamise kõrval jäi aega ka kolleegidega suhtlemiseks. Väga põnev oli kuulata, kui hakati meenutama kõige eredamaid mälestusi Pallase üliõpilaste lõputöödest, näituste ülespanekust, kaitsmistest ja ka koolielust üldse.
31.01 toimus Teamsis esimene lõputööde konsultatsioon, kus tutvustasime selleaastastele Pallase lõpetajatele lõpetamise ajakava, vajalikke juhendeid ja dokumente. Jääme siis lootma, et 17.06 võtab Pallase lõpudiplomi vastu suur hulk ägedaid, loomingulisi, õnnelikke ja edukaid noori kunstnikke.
04.02 toimus kevadsemestri esimene Pedagoogika aluste veebiloeng. 90 minutit lausa lendas, üliõpilased mõtlesid ja arutlesid aktiivselt kaasa.
Rääkisime õppimisest, õpetamisest, õpetaja olulisest ja vastutusrikkast rollist, hindamisest ja paljust muust. Loengu lõppedes sain taaskord kinnitust faktile, et õpetamisest, kontaktist üliõpilastega saab palju positiivset energiat.

Välissuhete juht

Riina Gendrikson: Algab uus kandideerimisvoor Erasmuse toetustele, et minna praktikale suvel 2022 või partnerkooli õppima nii sügis- kui kevadsemestril 2022/2023.

Tähtaeg õppima mineku toetuste taotlemiseks on 7. märts ja praktikatoetuste taotlustähtaeg on 11. märts. Motivatsiooniüritus/infotund toimub 15.02 kell 16.30 Teamsis. Infot leiab ka kodulehelt SIIT.
Inspiratsiooniks vahendan Triinu Tuule kokkuvõtte oma praktikaperioodist Helsingi Kunstimuuseumis, mis on peagi lõppemas: ,,Otsisin muuseumipraktikat väga pikalt ja kui lôpuks koha HAMis leidsin, siis olin selle üle väga ônnelik. Aga nüüd, peale kahte kuud kogemust, tean kindlalt, et midagi nii head ma küll ei osanud loota. Olen olnud osa väga toredast kollektiivist, eeskätt imelise juhendajaga. On olnud igati huvitav, aga ka väljakutset pakkuv praktika. Lôpetuseks soovin tudengitele, et ikka rohkem julgetaks/viitsitaks kandideerida, sest see on seda väärt!“


Triinu Tuul, maaliosakond, Helsinki Art Museum, Soome.

Triinu on ühtlasi Pallase rekordiomanik Erasmuse lähetuste arvu poolest – erinevatel õppeaastatel 1 õppimise ja 3 praktikalähetust eri riikidesse, kokku 12 kuu jooksul!
Üliõpilaste Erasmuse toetused on suurenenud. Nüüd saavad ka praktikandid 250 EUR lisatoetust iga kuu kohta, kui neile on praktikaperioodile eelneval semestril määratud vajaduspõhine õppetoetus või vajaduspõhine eritoetus. Seega võib praktikandi kuutoetus olla vahemikus 690-1000 EUR!
Õppima mineku toetus on samuti veidi suurenenud. Uus võimalus on 50 EUR rohelise reisiviisi lisatoetus, kui sihtkohta ja tagasi minnakse ainult bussi või rongiga.
Praktika tegemise osas on huvi suur. Julgustan väga kandideerima ka partnerkooli õppima! Jooksvalt toimub koolidevaheliste lepingute uuendamine. Märtsi alguses on selgem, kas me kõigi kodulehel olevate koolidega ka ühiselt jätkame.
Pallasesse on välisriikidest kohale jõudnud esimesed 3 erasmuslast neljast: Anna Maria Saksamaalt (fotograafia osakond), Laura Hispaaniast (maaliosakond) ja Marie Tšehhist (skulptuuriosakond). Lähipäevil saabub Diren Türgist (skulptuuriosakond). Nende tuutorid on ka sellel semestril supertoredad (Raigo, Viktor, Gertu ja Rain)! Loodan kogu koolipere abile, et murda müüte kinnistest ja omaette hoidvatest eestlastest.

Üliõpilasesindus

Kristiina Saaron: 28-30. jaanuaril toimusid Otepääl Talimängud. Sellel aastal oli talimängudel rekordarv osalejaid, ka Pallasest leidus osavõtjaid.


Fotod: Ylisport (k.a. uudise kaanefoto)

Osa võeti nii suusatamisest, jooksmisest, taliujumisest kui ka erinevatest pallimängudest. Ago Albert tõi rahaviske võistluselt koju kolmanda koha.

Kolmandal veebruaril toimus selle semestri esimene ÜE koosolek, oli hea jälle koos maha istuda ja arutada algavat semestrit.
Neljandal veebruaril külastas Pallase ÜE- d Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasesindus. Kohtumise eesmärgiks oli soojendada omavahelisi suhteid ja leida koostöö võimalusi. Külastus sujus väga hästi, saime aimu, milliseid üritusi korraldavad nemad tudengitele ja mis on nende peamised murekohad. EKA üliõpilasesindus kutsus ka meid endale Tallinnasse külla, et panna paika edasised plaanid koostöö osas.


Foto: Andre Maisväli

Nii nagu ikka öeldakse, idee ei maksa midagi, vaid teostus on oluline. Pallase ÜE on mõelnud, et korraldada Eestis Ted Talk üritust. Kahjuks pole me ise tegudeni jõudnud, aga meil on hea meel teatada, et väga olulist teemat on teised märganud ja ka korraldanud. Seega Hanna Simona Allas kutsub Sind TEDxTartu 2022 konverentsile, mis toimub laupäeval, 2. aprillil teaduskeskuses AHHAA. Täpsema info leiad outlook meilist, mille saatis Andre Maisväli.

Prorektor

Ivi Lillepuu: Värskendavaks sõõmuks oli IA-seltskonnaga kahepäevased kirjutamistalgud Laulasmaal. Sai küll ka tubli törts tööd tehtud, kuid need jutud, mida õhtusöögi kõrvale räägiti, olid võrratud.

Lood koroona-eelsest Pallasest, kus julgus, loomingulisus, avatus ja vabadus väljendusid nii paljudes erinevates variatsioonides. „Vanemate olijate“ lood lõputööde kaitsmistest, reisidest, projektidest, isikutest ja koostegemistest olid pisarateni naljakad, hämmastavad ja imetlusväärsed. Ja kallid üliõpilased, kas te ka teate, kui palju bussijuht Andres teie tegemisi jälgib, kuidas teile kaasa elab ja teie üle rõõmu tunneb! Need jutud ja meenutused tuletasid valusalt meelde, et oli aeg enne koroonat ja on koroona-aeg. On ette teada, et pisarateni naeru koroona-aja meenutused endaga kaasa ei too, kui see kord kõik läbi on. Siiski väiksed rõõmud leiavad meid ikkagi üles, päevad pikenevad, kevad läheneb…
Nagu ikka, mõned protsessid algasid, mõned lõppesid ja mõned jooksid liiva. Viimase kolme nädala märksõnad: digiraamatukogu, TÜ Kliinikum, Viljandi vald, Rakvere, eelarve, hankeplaan, lahtiste uste päevad, tööandjate mess, hankelepingud, arengukava tegevuskava täitmine, ETIS, IA raport, Laulasmaa, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühisprojekt Tartu 2024, Pallase maalilaager Võrumaal, rakendusuuringud, galerii statistika WD-sse, kommunikatsiooni põhimõtted, tegevusaruanne, tagasiside kogumise kord, kodulehekülg ja veel palju muud.

Akrediteerimine

Maarja Aeltermann: 24.–25. jaanuarini toimus institutsionaalse akrediteerimise töörühma seminar, kus sõnastati juhtimise, ühiskonna teenimise ja õppekavade arenduse ning õppetegevuse valdkondades viimase viie aasta tugevused ja parendusvaldkonnad ning edasised arendustegevused.

Kuna aega oli vähe, aga teemasid palju, jäi kolmandik plaanitust tegemata, aga õnneks aega veel veidi on. Viimastel aastatel tehtust ning tulevikuplaanidest rääkimine oli vajalik mitte ainult aruande kirjutamise kontekstis, vaid ka laiemalt. Tekkis mitmeid mõtteid ja ideid, mida on teil loodetavasti aega ka edasi arutada.


Fotod: Margus Meinart

Töörühm teeb veel viimaseid täiendusi ning aruanne valmib märtsi alguseks. Seejärel aruanne toimetatakse, tõlgitakse inglise keelde ja kujundatakse. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile esitab Pallas aruande juuni lõpus. Rahvusvaheline hindamiskomisjon külastab Pallast ajavahemikul 17.-22. oktoober 2022.

Raamatukogu

Edith Hermann: Ilmad on uhkelt lumised, teede ja õuede lahti lükkamist on rohkem kui mõned eelmised aastad kokku. Isikliku kultuurielamuse poolelt soovin jagada jaanuari keskel kuulatud klaveriõpetaja Maigi Pakri 85. juubeliks õpilaste esitatud kontserti Tallinnas.

Kuidas veel 85-selt võib pühendunult ja heade tulemustega loovala õpetada. Nüüd ainult algkooli ja põhikooli õpilastele, aga ikkagi. See on inimese elu töö. Tema õpilaste hulgas on mitmeid säravaid pianiste, näiteks Mihkel Poll jpt. Selgus, et ta on üle 60 aasta klaverit õpetanud, muljetavaldav kogemus ja tulemus!


Fotod: Edith ja Annes Hermann

Aasta esimene kuu on möödunud kiirelt. Pallase erikomisjoni otsusest lähtuvalt oli raamatukogu 17.01 – 28.01 Covidi tõttu avatud 9.00 – 14.00. Pallases oli vahepeal nädalane vaheaeg, kunstikoolis uue poolaasta algus ja suur õpikute laenutamine. Osalesin RKRN raamatukogude töögrupi virtuaalsel koosolekul. Inimene, kes selle töögrupi käivitas, on vahetunud, aga tegevus jätkub. Arutuse all oli ülikoolide ühiselt tellitud andmebaaside kasutamise võimalused. Rakenduskõrgkoolidel on väga erinevad valdkonnad, millistest andmebaasidest ollakse huvitatud ja meil on ühist kahjuks väga vähe, rohkem on spetsiifilised vajadused. Samas teema laiemalt vajab arutamist. Väike samm riigi tasandil on juba astutud, kuigi enamus koosolekul osalejaist kuulis sellest esmakordselt. Elame, näeme.
Üks teema, millega olin peaaegu kogu aasta, aga eriti aktiivselt viimased paar kuud tegelenud, on digiraamatukogu. Jõudsime lõpuks läbitöötatud lähteülesandeni ja peaaegu tellimuslepingu vormistamiseni, kuigi ülimalt vaevaliselt. Selleks aastaks on sellele kriips peale tõmmatud ja loodan, et ainult ajutiselt. Palkade tõstmiseks läheb iga euro arvesse ja peame sellest projektist loobuma. Palgad on tõesti kriitilisem vajadus.
Lisaks olin eelmisel nädalal koduses isolatsioonis seoses Annest nakatanud Covidiga ja eelmise nädala lõpus tabas sama viirus ka mind. Seega töötan võimaluste kohaselt kodukontoris oma positiivse tulemusega ja ootan negatiivset vastust.


Fotod: Edith Hermann

Vaatamata sellele, et oleme kolmel korral vaktsineeritud, ei läinud see haigus meist mööda. Seekordne viiruse vorm ja ilmselt vaktsineerimise mõju andis selle, et haigus kulges(b) suhteliselt normaalselt. Samas, ma ei mõista neid agressiivselt väljaastuvaid ja üle piiride loosungeid kandvaid kaaskodanikke, kes aktiivselt võitlevad nii vaktsineerimise, inimõiguste piiramise kui ka valitsuse vastu. Tahaks neilt küsida, kuhu terve mõistus on kadunud? Kas õigustega käib kaasas ka vastutus või ainult räuskav õiguste nõudmine? Väga kurb tunne ja isegi häbi oli TVst meeleavalduse videolõiku vaadata. Kas tõesti mõned inimesed ajaloost midagi ei õpi? Ise küsin ja ise vastan – ilmselt lootusetu idealisti küsimus.
Lõpetan siiski positiivse sõnumiga. Raamatukogude teema-aasta algas ja jätkub jõuliselt. Väiksed tagasihoidlikud muudatused tulevad ka Pallase raamatukogus, aga neist siis kui need teostuvad. Eelmises kokkuvõttes lubasin saata meie avaürituse lingi. Kahjuks ei saanud video kõige parema kvaliteediga, aga pildi üritusest ikkagi saab, keda see huvitab. Veelkord tänu Einar Lestale TKst, kes spontaanselt üritusega ühines ja selle jäädvustas. https://www.youtube.com/watch?v=O_KJQ8JiYpg

Avalike suhete juht

Maiken Austin: Mulle ei meeldi küll Woody Allenit tsiteerida, aga kahjuks kummitab peas tema ütlus: “Kui soovid Jumalat naerma ajada, räägi talle oma plaanidest.”

Mu töö kipub suures osas olema tulevaste ürituste planeerimine (ja võimalusel elluviimine) ning kahjuks on möödunud 2 aastat näidanud, et seda naeru tuleb ette rohkem, kui mulle ehk meeldiks. Kõige kurvemaks teeb alati see, kui hea plaan mõneks eriti vahvaks ürituseks edasi lükatakse või päris ära jäetakse. Kuid kultuurikorraldaja elu selline juba kord on, et isiklikult ei maksa midagi võtta, vaid põlved puhtaks kloppida ja mõelda, mida siis ärajäänud ürituse asemel korda saata. Ning kui vähemalt mõned plaanid ka reaalsuseks saavad, siis rõõmustada koos nendega, kellega see teoks sai!


Tiigriaasta avas Pallase tudengite poolt Pirogovi platsile ehitatud tiiger. Foto: Tartu Postimees, Margus Ansu.

Uue aasta avas minu jaoks Õpi Tartus kõrghariduspäev koostöös Tartu Ülikooli, Maaülikooli, Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Minu suur ja südamest tulev tänu Pallase tudengitele ja õppejõududele, kellega koostöös see päev möödus ühegi äparduseta ning 2600 õppida soovijat said näha ja kuulda Pallases toimuvast.
Teeme plaane 1. märtsil toimuva Lahtiste Uste Päeva jaoks. Sel korral kutsume kõiki huvilisi Pallasega tutvuma juba kohapeal!
Pitchisime sTARTUp Day’le 2022. aasta kujundust ja võime rõõmsalt öelda, et tudengite ideed võeti kahel käel vastu ning lähevad töösse! Nüüd polegi enam muud, kui see kõik 24.-26. augustil toimuvaks ärifestivaliks valmis teha.
Paneme kokku raamatuid Pallases õpetatavate valdkondade (disain, kunstid ja restaureerimine) parimatest uurimistöödest. Loodame väga juba sel kevadel esimese teose kaante vahele saada.
Teeme uut projektiplaani osalemaks Tartu 2024 üritustel koostöös Tartu Tervishoiukõrgkooliga. Pöidlad pihku, et rahastus tuleks!
Paneme paika 2022/2023 Pallase galerii näituseplaani. Lõppenud on näitusetaotluste vastuvõtt ja nüüd on jäänud veel igale näitusele sobiva aja ja koha leidmine.
Täiendame Pallase digiarhiivi 2021. aastal valminud lõputöödega. Tegeleme ja digiarhiivi arenduse ja kuvamisega, et kõigil soovijatel oleks võimalik näha, millega Pallases tegeletakse.
Loodetavasti Jumal nende plaanide hulgast endale midagi koomilist ei leia, sest tõesti tahaks need (ja veel mitmed!) plaanid ka ellu viia!

Tekstiiliosakond

Aet Ollisaar: Jaanuar on kokkuvõtete, hindamiste ja tagasiside aeg. Ja kindlasti ka uute plaanide aeg – uue semestri tunniplaan on tehtud, kokkulepped õppejõududega samuti, ning paigas on ka näituste, väljasõitude ja isegi töötajate puhkuseplaanid.

Külalisõppejõududest on tekstiiliosakonnas sel kevadel liikvel Vilve Unt, Annika Lätt, Maarja Tamjärv, Petri Juslin (Soome), Kärt Ojavee, Anu Samarüütel ja Piret Valk ning läbirääkimised käivad Jon Petterseni (Norra) külastuse osas.

Alates jaanuari keskpaigast on tekstiili-osakonnas uus töötaja – Marju Roosi puhkuse ajal liitus meie tegusa naiskonnaga osakonna vilistlane ja külalisõppejõud Mari-Triin Kirs, kes täidab nüüd kolmapäeviti ja neljapäeviti lisaks tundide andmisele 0,3 koormuse ulatuses ka osakonna meistri ülesandeid ning juhendab üliõpilaste töökeskkonna praktikaid ja esimese kursuse vaibadisaini kursust. Tere tulemast!
Mari-Triin on EKA tekstiiliosakonna magistrant ning jätkab Pallase lõputööst alguse saanud taimsete kiudude töötlemise ja jätkusuut-likkuse teemade uurimist. Mari-Triin töötab lisaks Pallasele ka Tartu Maarja koolis käsitöö õpetajana, samuti kuulub ta Eesti Tekstiili-kunstnike Liidu juhatusse.


Fotol: Mari-Triin Kirs tutvustamas 2020. aastal Talveakadeemia taastuvenergia konverentsil Pallase tekstiiliosakonna lõputööna valminud uurimust kestlikest kiududest, pälvides tudengitööde konkursil ka publiku lemmiku tiitli: https://talveakadeemia.ee/konkurss/varasemad-voitjad/konkurss-2020/

Sel aastal on osakonna lõpetajate arv rekordiliselt 12. 11 lõpetajat kaitseb oma tööd disaini valdkonnas ja üks kunstide valdkonnas, mis eristub tavapärasest, üldjuhul jaotuvad osakonna lõpetajad disaini ja kunstide suuna vahel enam-vähem võrdselt. Esialgsed kokkulepped juhendajatega on tehtud ning lisaks osakonna õppejõududele on juhendajate seas palju põnevaid külalisjuhendajaid.
18. jaanuaril toimus Aparaaditehase näitusel AfroEst kohtumine autoritega ning värvikas projekt sai selleks korraks joone alla. Aitäh kõigile osalejatele ja Aparaaditehasele võimaluse eest väljapanekut eksponeerida!


Kohtumine autoritega näitusel AfroEst Aparaaditehases, fotod Aet Ollisaar.

23.-25. jaanuarini toimus akrediteerimise koolitus Laulasmaal. Hea algus koolitusele oli võimalus külastada Arvo Pärdi keskust. Rahu ja vaikus keset loodust ja Pärdi muusika vaikne kohalolek teevad selle paiga eriliseks ja viivad külastaja hetkeks reaalsusest ja painavatest igapäevamuredest eemale. Meid juhendanud giidi emotsionaalsed ja sisukad selgitused jätsid hinge soovi tulevikus kindlasti keskusse tagasi minna – kontserdile või lihtsalt rahu ja vaikust nautima. Arvo Pärdi keskus pakub ka residentuuri võimalust erinevate valdkondade kunstnikele, kandideerida saab kuni 22. märtsini 2022 ja tingimused on leitavad siin: https://www.arvopart.ee/residentuur/

Kaks tihedat päeva akrediteerimisdokumendiga näitasid taas kahte asja. Ühest küljest me teeme Pallases väga palju! Nii palju, et võimatu on kõike seda viie aastast perioodi lubatud lehekülgedele kokku pressida, asjad ei mahu ära ja palju jääb ridade vahele. Ja teisalt – vaatamata kõigile kokkuvõtetele ja aruannetele me ikkagi ei tea üksteise tegemistest piisavalt ning kohati on kadunud teadmine ja arusaam, miks asjad on ühes või teises suunas muutunud või mis on mingite varasemate otsuste ja protsesside põhjused.

Õnneks on meeskonnas nii „puhtalt lehelt“ alustajaid kui pikaajalise kogemusega tegijaid, mis aitab hoida tasakaalu. Väga olulised olid vahepausidel tekkinud spontaansed arutelud ja meenutused värvikatest hetkedest ja sündmustest Pallases – mitteformaalset suhtlust on viimaste aastate jooksul jäänud lubamatult väheks ning ükski infokiri ega veebikoosolek ei saa seda asendada. Ehk tuleb peagi aeg, kus väljasõidud ja koosolekud päriselus on taas rohkem võimalikud ja toimuvad taas reaalsete kohtumistena. Efektiivsus ja info liikumine on tagatud ka veebis, aga midagi jääb ikkagi puudu. Uued töövormid on toonud kaasa võõrandumise ja selle, et igaüks teeb „oma lõiku“ väga hästi, aga kokku need ei klapi. Kas peaks lisaks sisseastujatele suunatud lahtiste uste päevadele hakkama tegema ka osakondade ja kabinettide avatud uste päevi?


Laulasmaa ja Arvo Pärdi keskuse vaated Aet Ollisaar

2. veebruaril toimus tekstiili õppekava nõukogu korraline koosolek, mis oli ka osakonna trükiruumi installeeritud konverentsitehnika esimene test. Läks hästi ja oli mugav kasutada! Koosolekul arutati väiksemamahulisi ümberkorraldusi õppekavas eesmärgiga anda rohkem mahtu tudengite tootekonkursi juhendamisele. Koostööprojekt Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga jätkub taas ning juba 18. veebruaril valib žürii taaskord parimad tooted. Välja antav stipendium katab esimese tooteseeria valmistamise kulud ja annab tudengitele võimaluse testida toodete müüki käsitööliidu esinduskaupluses Tallinnas. Samuti on septembri alguseks kokku lepitud aknanäitus tudengite töödest.
Samuti vaadati üle õppekava tervik ning jõuti arusaamisele, et ka üldmooduli ainete paiknemine oleks hea üle vaadata – näiteks on teisel semestril paiknev intellektuaalse omandi kaitse õppeaine liiga hilja Pallase intellektuaalse omandi põhimõtete ja eeskirja tutvustamiseks. Ettepanekud muudatusteks esitatakse Pallase nõukogule.

Laiemaid harusid ajab ka villa teemaline rakendusuuring – käivitatud on üle eestiline Eesti villa tootmise ja töötlemise hetkeolukorrale ning väljakutsetele keskenduv veebiseminaride sari VILLAVEEBRUAR, mille korraldamisse on Pallase tekstiiliosakonna esindajana kaasatud Liina Kool. 2015. aastal koostatud Eesti villa ja villatööstuse arengukava andmeil hävitati u 85-90% tollasest 170 tonnisest villa aastatoodangust. Seitse aastat hiljem on lammaste hulk ja seega ka villa kogus pea veerandi võrra vähenenud, kuid toimivat tervikmudelit villa kasutuselevõtuks pole siiani tekkinud. VILLAVEEBRUAR on väikese grupi entusiastide poolt ellu kutsutud veebiseminaride sari, mille eesmärgiks on kaardistada kohaliku villa tootmise ja töötlemise hetkeolukord erinevate osapoolte vaates ning püüda leida lahendusi selle väärtusliku tooraine paremaks rakendamiseks. Vestlusringidesse kaastakse villa tootjaid, töötlejad, disainereid, käsitöölisi, tööstureid ja teadlasi.
Vebinarid toimuvad viiel järjestikusel esmaspäeval kell 18.00-19.30 Zoomi keskkonnas. Igal vebinaril on peateema, mida avavad kutsutud eksperdid ja külalised. Teemakohastele ettekannetele ja mõttevahetusele järgneb avatud vestlusring, kus saavad oma seisukohti ja küsimusi esitada kõik kohtumisel osalejad. Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:

7.02.2022 Lambakasvatajate vaade villale. Vebinari modereerib lambakasvataja, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse liige ja Eesti Maaülikooli vanemteadur Kadri Tali
https://ut-ee.zoom.us/j/97604222293?pwd=WG14ak00VTFMU3ZmN09CVkpXZ21EUT09
14.02.2022 Villavabrikute vaade kohalikule villale. Vebinari modereerib TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia programmijuht ja õppejõud Ave Matsin
https://ut-ee.zoom.us/j/99508486085?pwd=NmZNNkJGaFNUYWZEaVZFaHFxQkNlQT09
21.02.2022 Disainerite ja käsitööliste vaade kohalikule villale ja lõngale. Vebinari modereerivad Eesti Kunstiakadeemia õppe-jõud ja disainer Katrin Kabun ning Kõrgema kunstikooli Pallas õppejõud Liina Kool https://ut-ee.zoom.us/j/95363916695?pwd=SnIyaHZ3V21YWXpvQ2lxUjFyaWVadz09
28.02.2022 Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse vaated villale kui ressursile. Vebinari modereerib lambakasvataja ja pügaja, villafilosoof Mats Meriste
https://ut-ee.zoom.us/j/97277766799?pwd=Z1ZzcGJ0aDlXWjhCcmY1TkExdlVOQT09
7.03.2022 Majanduslik vaade villamaailmale. Vebinari modereerib ettevõtja, Paragon Sleep tekstiilitööstus ostujuht Innar Susi
https://ut-ee.zoom.us/j/96291181885?pwd=aW9MU1VCUTlKUS9JS2hGWEJxSm9IQT09
Vebinaridel osalemine on tasuta ja oodatud on kõik huvilised!
Vaata lähemalt sündmuse teavet Facebookis

Galeriis Pallas on ettevalmistamisel rahvusvaheline näitus Kasvatatud/Grown
Näitus on avatud 10.03.-2.04.2022, avamine 9.03 kell 16.00
Näitus räägib ühe leiutise loo. 2016. aastal ehitas neljaliikmeline tiim Skeemipesa häkatonil Anna Jõgi juhtimisel 3D-printeri, mis laotas koelõnga vertikaalsete lõimetugede vahele. Tehnika sai nimeks MultiWeave ja idee autor on tekstiilikunstnik ja Pallase tekstiiliosakonna professor Kadi Pajupuu. Tehnikat arendati Kadi Pajupuu juhitud rakendusuuringu käigus ja seda on oma projektides edasi arendanud Pallase tudengid.

2021. aasta sügisel algatas Pallase tekstiiliosakond rahvusvahelise koostööprojekti, mille käigus kunstnikud, partnerkoolide tudengid ja õppejõud kaasati MultiWeave´i kui käsitöötehnika arendamisse. Tehnika, mis võimaldab luua unikaalseid rakulise ehitusega tekstiilistruktuure on inspireerinud autoreid Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist looma teoseid nii kunsti kui disaini võtmes. Osalejaid julgustati ehitama ka enda töövahendeid.
Näituse jooksul korraldatakse ka tuure ja demonstratsioone, et näidata: kõik ei ole veel leiutatud – lõimest ja koest koosnevad MultiWeave struktuurid võivad kasvada ruumis viisil, mida kangakudumise ajaloos pole veel nähtud.
Näituse kuraator Kadi Pajupuu, näituse kujundab Madis Liplap.


Fotol kasutatud struktuuri autor on Emilia Elfvik, HDK, Rootsi. Lisainfo: Kadi Pajupuu

On muutuste aeg Pallases ja aeg näitab, mis suunas muutused liiguvad. Nagu ikka, toovad segased ajad välja nii varjatud pingeid kui ka uusi võimalusi. Ellujäämissoovitus kogu selles kiires ja keerulises ajas on siin: tass vitamiinijooki ja Arvo Pärdi Eesti hällilaul / Estonian Lullaby https://www.youtube.com/watch?v=UHHnQY-eMk4
Ja kasvõi tund aega rahulikku töötegemist ateljees!

Mööbliosakond

Aivar Habakukk: Kas keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes jälgib täna Pekingi taliolümpia mänge? Teatan teile oma positiivsest testitulemusest. Kriisikoosolek. Lumesadu algab saartelt ja levib päeva jooksul. Hübriidõpe. Sekka sajab lörtsi. Teatan teile oma positiivsest testitulemusest. Teatan teile…

Ja siis:

Pallase hindamiste järgsel vaheaja nädalal toimus üks suur ja huvitav ülekooliline projekt, mida juhendas mööbliosakonna õppejõud ja tänavakunstnik Kristjan Bachman aka Bach Babach. Teostati suur monumentaalmaaling tööstusettevõtte HANZA Mechanics Tartu AS uude tootmishoonesse Vahil.
Seinamaalingu suurus 300m2.!!! Pallasest olid esindatud kõigi osakondade üliõpilased. Enda joonetõmbe jätsid seintele Doreen Mägi, Ago Albert, Mari Merileid Metsnik, Kassandra Oras, Mette Post, Viktor Kiss, Raigo Kannike, Annabel Ritson, Rain Avarmaa, Anette Laius, Liisi Anderson, Regita Lepla, Karita Jakobson, Kirke-Triin Ritsik ja Helen Marie Välja.

Leidsingi oma sisemise nelikveo, millega siit hangest edasi liikuda (suuskadele ei looda ma enam ammu, eriti käimasoleva olümpia näitel). Värvi talve teilegi.

Maaliosakond

Margus Meinart: Juri Lotmanile pühendatud veebruari Akadeemias kirjutab Merit Rickberg oma artiklis „Kultuurisemiootika potentsiaalist hariduse komplekssüsteemsel mõtestamisel“ järgmiselt: „Loovus ja vabadus on võimalikud ainult piirangute suhtes.“ Võtan lause kontekstist välja ja luban endale vabadust jätta vastamata küsimusele – kuidas etteantud haridussüsteem ja kroonukool ikkagi saavad koolitada vabamõtlemist ja süsteemilammutust? Tasub lugeda.

Maaliosakonda puudutav sündmus on kindlasti osakonna näitus „Õppekavatsus“ Pallase Galeriis. Koroonapiirangud ja kaugõpe, akadeemilisel olevad üliõpilased ja esmakursuslased, eelmise aasta lõpetajad ja lahtiste uste päev 01.03 on näituse koostajad rohkem kui mina. Kujundajatena abiks aga kindlalt Pille ja Indrek. Lisajõuks Ingmar Roomets. Heameel on tõdeda, et maalimise rõõm on adutav nii koolitöödes kui ka vabaloomingus. Näitusel on kahjuks alaesindatud monumentaalmaal ja restaureerimise pool. Loodame seda kompenseerida tulevaste näitustega.
Tänan veel kord kõiki tudengeid nende saadetud tööde eest! Ja ootame sisseastumishuvilisi iga päev, eriti aga lahtiste uste päeval 1.03.2022, mil galeriis tutvustavad osakonda meie tudengid.
Loe lähemalt https://pallasart.ee/maaliosakonna-uliopilaste-naitus-oppekavatsus-galeriis-pallas/
Avatud 4.02-5.03.2022


Vitruviuse mees või kvaliteedimärk? Esmakursuslaste mosaiikide sein


Vaateid näituselt.


55 on ilus number. MADIS ise ka ilus. Eriti oma sünnipäevahommikul maaliosakonnas. Palju õnne veelkord! Monumentaali ja disaini ikka ka.

TAL tegevus ehk näitusetutvustused.
Esiteks, Ingmar Roomets, kelle näitus „Kohalolu“ on avatud Tampere majas 3.02-27.02.2022. Ingmar on akadeemilisel, kuid kasutab oma aega aktiivselt kunstiga tegelemiseks. Näitus on otsinguhõnguline filosoofilises plaanis, kuid annab juba märku kujunevast maalijakäekirjast ja värvikäsitlusest. Ingmar maalib ja ütleb siiralt. Ja selles on oma helge võlu.


Vaateid näituselt

Teine praegu avatud näitus, maaliosakonna vilistlaste Inga Jermakova ja Triin Kristersoni maalinäitus “2/2/22” on Jakobi galeriis. Näitus jääb avatuks 25. veebruarini ja on külastatav teisipäevast reedeni 13:00-18:00.
Inga Jermkova ja Triin Kristerson kirjutavad näituse saatetekstis järgmist: ”Hetke teadlikkuses kaob kõik kõrvaline, oled vaid sina, selles ajas ja kohas. Ilmuvad kummalised uitmõtted, iseenda varjud, unenäod ja mälestused.
Inga on armastatud õpetaja Tartu Lastekunstikoolis ning Triin õpetab kunsti Võru Kunstikoolis. “2/2/22” on nende esimene ühine ülesastumine.


Triin Kristerson ja tema tööd


Inga Jermakova tööd https://www.lkk.tartu.ee/category/jakobi-galerii/

Vaal galeriis saab vaadata näitust „Haiguste ravi. Kontrollitud.“ 18.01.–26.02.2022
Näitusel esinevad teiste seas Sirje Petersen, Alar Tuul ja Kadi Toom. Näitus kõneleb vaimse tervise teemadel. Näitust saadavad vestlusõhtud ja filmiõhtu, kus kunstnikud ja kliinilised psühholoogid ning psühhiaatrid arutlevad loomise ja loomingu mõjust psüühikale.
https://www.vaal.ee/uudised/haiguste-ravi-kontrollitud-18-01-26-02-2022
Mõned ülesvõtted ka igapäevasest koolitööst. Esmakursuslased maalimas Sirje Peterseni tunnis.

Ja lõpuks. Oluline on, et osakonnajuhataja abi oleks rahulik. Zen-meeleolul aitab luua veealune maailm Pille laual. Siis saame hakkame nii akrediteerimise kui ka õppekavanõukoguga.

Nahadisaini osakond

Rene Haljasmäe: Kolmandal nädalal toimusid järelhindamised, siis oli nädalake koolivaheaega ja uue semestri avanädal. Haigestumised toetavad hübriidõppe kasutamist ja vastupidi…

20.01. Toimus EKAs Marta Mooratsi poolt läbiviidud kursus “Põimimine” (1 EAP). Nahaosakonnast osalesid vabaaines tudengid Kullake-Aleksandra Kask, Evelin Kõur, Jaanika Leiter ja Janika Autor.
Samal päeval viidi läbi kõrghariduspäev “Õpi Tartus!”: https://opitartus.ee/
Ja päeva lõpus toimus veel Pallase disainisuuna koosolek. 21.01. oli järelhindamiste päev, mis möödus edukalt.

25.01. korraldati Vabaõhumuuseumis tudengikonverents „Vana küla uus elu“ https://www.facebook.com/events/1166329754176405 Järelvaatamine: https://www.youtube.com/watch?v=6zTLYQxcQ2U
26.01. toimus nahaerialade lõputööde ühisülevaatus Zoomis. Esinesid nii BA kui ka MA taseme tudengid Pallasest, EKAst ja TÜVKAst. Leiti ühisosasid ja loodetavasti mõned lõputöö osad realiseeruvad koostööna. Põnev oli kuulata nahateemalisi lõputööarenguid teistes kõrgkoolides.
27.01. kohtus ERMis käsitöö teadusega. Eesti Rahva Muuseumi teadusseminaril esines TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia päranditehnoloogia õppekava programmijuht Ave Matsin
https://www.facebook.com/events/349971453335311
28.01. pärjati Eesti muuseumide aastaauhindade galal parima konserveerimistöö kategoorias muuseumirotiga Eleri Paatsi Eesti Loodusmuuseumi kalatopiste kogu korrastamise eest. Praktilise töö juhendaja oli meie vilistlane Helen Lennuk, kes on ametis Ennistuskojas Kanut, palju õnne! https://digiteek.artun.ee/fotod/loputood/bakalaureus/event_id-619
1.02. viidi läbi ARSi Köitegaraažis läbi Lennart Mändi poolt `Ment köite` kursuse esimene tund, millest osakonnajuhataja sai haigestumise tõttu distantsilt osa.

Mentköide on kõvakaaneline köitestruktuur, mis võimaldab nii mugavat raamatu kasutamist kui ka raamatu eksponeerimist. Töötoas valmistatakse kolm köidet – õmblemata, avatud seljaga ja täisnahk Mentköite. Seda mitmekülgset köitemeetodit võiks ka Pallases tutvustada.
Erialajuhi soovitus neile, kel jätkuvalt huvi kunstivaldkonna õiglaste töötasude suhtes. Järjekordne aruteluring toimub Zoomis neljapäeval, 10. veebruaril, kell 18.00 – 19.30. Kohtumise link: https://zoom.us/j/99250481341
Jupiteris on vaadeldav Norra dokumentaal “Kunstnik ja varas”: https://jupiter.err.ee/1608472343/kunstnik-ja-varas

Meediadisaini osakond

Märkmed: Kütte- ja kaminapuud on kohe otsas; töötasu kadus kiirelt, aga omapoolne panus eksisteerimise vajadusse veel kestab; Siiri sai veebruari alguses 61 aastaseks …

Teksti koostasid: osakonna töötajad.
Raske töö Pallase galeriis meediadisaini osakonna aprillis avatavale ülevaatenäitusele graafika tööde sorteerimise ja valikuga, neid on lisaks eelnevatele aastatele kolme viimase aastaga lisaks kogunenud arvestatav hulk. Mida võtta, mida jätta…
Kokkuvõtlikult tehti igasugust tööd, näiteks kohtuti uue haridustehnoloogiga. Ja Mart valmistas graafikat tootmises oleva dokfilmi treilerile.
Nagu ikka lendavad 2 nädalat vuhinal. Viimane puhkusenädal kulus marjaks ja enamasti sai sisustatud eelmise aasta HGDF aruandeid vormistades. Ja nüüd on juba aeg ka uuteks taotlusteks materjal kokku sättida. Plakatirindel sai pea ootamatult ja planeerimatult siiski ka üks HGDF eelmise aasta kultuuriplakati kolleksioon Rae Kultuurikeskuses välja sätitud ja seda saab seal vaadata kuni 21. veebruarini. Rahvusvaheliselt kuulutati välja Trnava plakatibiennaal ja suure tõenäosusega see ka toimub ilma piiranguteta – Seal on ka tudengitele eraldi konkurss, saab siis õppureid õhutada. Lahti Muuseumite uus hoone, mis sisaldab ka Plakatimuuseumit on valmimas.


Jaanus Eensalu. Kloonitud lüpsjate metamorfoosid.

Vallo Nuust