Pallase rektori jaanuarikuu ülevaade

Jaanuar on läbi saamas ja oleme aastanumbriga 2023 juba ära harjunud. Juhtunud on aga aasta esimese kuuga palju.
• Eelmise aasta lõpus kuulutasime välja kaks konkurssi – personalijuhi ja finants-ja haldusjuhi kohale. Huvi nende töökohtade vastu oli rõõmustavalt suur ning jaanuari algusest toimusid kohtumised väljavalitud kandidaatidega. Veebruarist asub Pallase finants- ja haldusjuhina tööle Aivar Reidla ning personalijuhina Anu Ulp. Õige pea saame uusi kolleege täpsemalt tutvustada ja koostööd alustada.
• 13. jaanuaril toimus Eesti Maaülikooli rektori Ülle Jaakma inaugureerimine. Mul oli au sellest sündmusest osa saada. Kinkisin Pallase poolt uuele rektorile Kadi Pajupuu raamatu MultiWeave ja kutsusin Ülle Jaakma kui kunstihuvilise rektori meile täiendkoolituskursustele. Ülle Jaakma lubas selle plaani võtta.

Foto: Sille Annuk, Postimees

• 17. jaanuaril kogunesid rakenduskõrgkoolide rektorid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2023. aasta esimeseks istungiks, kus osalesid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Andres Sutt.
Kohtumisel arutati kõrghariduse regulatsioonide muudatusi ja nende mõju rakenduskõrgkoolidele. Hetkel on läbivaatamisel kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, mille peamisi eesmärke RKRN toetab.
Teise olulise teemana arutati teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõud. Viimastel kümnenditel on rakenduskõrgkoolide institutsionaalsel akrediteerimisel korduvalt juhitud tähelepanu rakendusuuringute võimekuse tõstmisele. Loodetavasti aitab sellel aastal rakenduskõrgkoolide probleemi leevendada teadus- ja arendustegevuse sihttoetus.
Mõttevahetuses Andres Sutiga arutlesid rakenduskõrgkoolide rektorid hariduse, innovatsiooni ja rakendusuuringute võimaluste üle, sh rakendusuuringute programmi (RUP) kaudu. Toodi välja kõrgkoolide, ettevõtete ja teaduskoostöö olulisus ja teadus-ja arendustegevuste võimaluste loomist Eestist väljapoole. Rakenduskõrgkoolide laiem eesmärk on olla oma valdkonna teadmuskeskus ja ettevõtete innovatsioonipartner.
Mõlemad kohtumised keskendusid kõrgkooli kahele põhieesmärgile, nimelt tasemeõppe ja rakendusuuringute või laiemas vaates ühiskonna teenimise edendamisele. Käesoleva aasta tunnustustväärivaks sammuks on kõrghariduse rahastamise 15-protsendine kasv. Minister Tõnis Lukas ja ka Andres Sutt kinnitasid, et lubatud kõrghariduse rahastamise kasv jätkub ka järgnevatel aastatel.
https://www.rkrn.ee/rakenduskorgkoolide-rektorid-vahetasid-motteid-hariduse-innovatsiooni-ja-rakendusuuringute-teemadel/

18. jaanuaril külastas Pallast Eesti Rahva Muuseumi delegatsioon eesotsas direktor Kertu Saksaga. Kohtumise ajendiks oli koostöölepingu uuendamise vajadus, kuid juttu jätkus kauaks ning leidsime hulgaliselt võimalusi, kuidas head koostööd veelgi parandada ning laiendada. ERM on meie tudengite ja õppejõudude jaoks väga väärtuslik õpikeskkond, kus tutvuda unikaalsete kogudega, sooritada praktikat, külastada suurepäraseid näituseid jne. Kõige olulisemaks eesmärgiks koostöö tegemisel on arendada ja tihendada omavahelist koostööd pärandi- ja kultuuriuuringutes, valdkondadeülesel õpetamisel, toetades loovust ja innovatsiooni ning kultuuripärandi kaasaegset keskkonnahoidlikku kasutust. Õppeprorektor Lennart Mänd tutvustas ERM-i kolleegidele Pallases loodava restaureerimise õppekavaga seotud plaane ja mõtteid. Kõik kohalolnud tõdesid, et õppekava on vajalik ning vajadus laiema oskuste pagasiga restaureerijate, koguhoidjate järele on suur.

20. jaanuaril toimus Kultuuriministeeriumis kultuuriminister Piret Hartmani kohtumine loomekõrgkoolide juhtidega. Esindatud olid Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Muusika- ja Balletikool MUBA, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Viljandi Kultuuriakadeemia. Arutleti huvihariduse, õmblusteta hariduse ja erinevate haridusastmete vahelise senisest parema koostöö võimaluste üle. Mina rääkisin kunstiharidusest, Tartu headest näidetest formaal- ja huvihariduse ´kvaliteetsest koostööst. Leian, et väga oluline on seista selle eest, et igas Eesti gümnaasiumis oleks noortel võimalik lisaks nö akadeemilistele õppeainetele tegeleda kaunite kunstide, käsitöö, tehnoloogiaga. Kunsti valikkursused peaksid olema kohustuslikud.

Foto: Hestia Rindla

23. jaanuar 2023. aasta on aga Pallase jaoks väga oluline aasta. Just siis toimus minu inaugureerimine ja haridusminister Tõnis Lukas asetas mulle kaela Pallase rektori uhiuue ametiraha. See on esimene ametiraha ja esimene selline sündmus Pallase ajaloos. Olen õnnelik ja uhke, et olen esimene Pallase rektor, kes on inaugureeritud ja kes saab kanda ametiraha. Metallikunstnik Maria Valdma tegi suurepärase töö, ametiraha on Pallase logost inspireeritud, kunstikõrgkoolile kohaselt eriline, unikaalne. Väga põnev oli kuulata, kuidas Maria oma tööprotsessi kirjeldas, tegemist on traditsiooni ja innovatsiooni parima võimaliku kombinatsiooniga.

Minu inaugureerimiskõnega on võimalik tutvuda ka täistekstina, aga sooviksin siin ära tuua minu enda jaoks kõige tähenduslikuma sellest:
Olen õnnelik ja tänulik, et saan täna siin teie ees seista Kõrgema Kunstikooli Pallas rektorina. Soovin südamest tänada kõiki eelmisi rektoreid, endiseid ja praeguseid töötajaid, kes kõrgkooli arengusse väga palju panustanud on.
Oma ametivandes lubasin rektorina hoolitseda parimal võimalikul viisil kõrgkooli arengu ja hea käekäigu eest. Mis tagab aga arengu ja hea käekäigu?
Eesti president Lennart Meri on öelnud nii:
Kunst on paratamatus. Kunst on kultuuri geen, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles inimese vaim saab hingata.
(“Hõbevalgem”, 1976)
Just seetõttu on kunstide valdkonna õppekavad Eesti rahvuskultuuri jätkusuutlikkuse ja säilimise seisukohast üliolulised.
Strateegias Tark ja tegus Eesti 2035 on ühe kõrghariduse ees seisva väljakutsena kirjas vajadus oma tegevuste fookustamise ning kvantiteedi asemel kvaliteedile keskenduda.
Kvaliteetse kõrghariduse teevad võimalikuks parimad õppejõud. Loomeerialade parimad õppejõud on õpetavad kunstnikud, oma ala maailmatasemel eksperdid.
Pallase kui väikese kõrgkooli jaoks tähendab areng julgust eksperimenteerida, eksida ning tarkust seniseid arusaamu ümber mõtestada. Pallase jaoks on oluline oskus kohaneda, kuid jääda seejuures iseendaks ja omanäoliseks. Siit tulenevad ka Pallase põhiväärtused: julgus, loomingulisus, avatus, vastutus ja vabadus.

2024. aastal täitub 100 aastat Pallase kõrgkooliks saamisest ja Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Selline kombinatsioon annab koolile suurepärase võimaluse olla nähtav, aidata kaasa Tartu 2024 õnnestumisele ja saada ka ise arengutõuge. Suurte võimalustega kaasneb alati vastutus. Vastutus traditsioonide edasikandmise ja innovatsiooni ühendamisel.. Vastutus oma õppijate ees neile parima võimaliku kunstihariduse pakkumisel, neist ennastjuhtivate, kriitiliselt mõtlevate, isikupäraste ja ettevõtlike loojate kujundamisel.
Pallaslaste eesmärgiks on teha maailmast, kus me elame, parem paik – kunst, disain ja restaureerimine saavad kaasa aidata väga paljude meie ees seisvate väljakutsete lahendamisel, olgu nendeks siis kultuurilise järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, emotsionaalne ja füüsiline tervis või kultuuriväärtuste kaitse. Kõigi nende eesmärkide poole koos liikumisele luban pühendada oma aega, mõistust ja südant. Aitäh selle võimaluse eest!
Tänan südamest kõiki, kes inaugureerimissündmust ette valmistasid ja läbi viisid. Aitäh Ivile, Madisele, Piretile, Sanderile, Maikenile, Ants Johansonile, ansamblile Titoks, kõigile, kes kohale tulid ja sellest päevast nii erilise aitasid luua!

Foto: Aldo Luud
Foto: Olari Pilnik

25. jaanuari hommikul kutsuti mind kui värskelt inaugureeritud Pallase rektorit rääkima saatesse Terevisioon. Tore juhus oli, et mind intervjueeris Katrin Viirpalu, kellega sugulased me ei ole. 😊
Rääkisin meie erialadest, sisseastujatest, kutsusin kõiki huvilisi just samal päeval toimunud messile Õpi Tartus, mis toimus Kultuurikatlas ning ka Pallase lahtiste uste päevale 1. märtsil.

25. jaanuaril toimunud messil Õpi Tartus osales ka Pallas. Ka minul õnnestus sündmusest osa saada. Kohal oli väga palju õpihimulisi noori ja rõõmustavalt suur oli osalejate huvi meie messiboksi ja Pallase vastu. Aitäh kõigile pallaslastele, kes Õpi Tartus korraldamisel osalesid! Maiken, Madis, kõik üliõpilased ja vilistlased, kes paneelaruteludes osalesid ja Pallasest väga positiivselt rääkisid.
Sain ka ise võimaluse päris mitmele noorele meie koolist, vastuvõtutingimustest ja õppimisest rääkida. Meie vilistlane Anni Liina Mets viis messil läbi Drink & Draw töötuba, millest mina ka osa võtsin (joogiks oli energiajook 😊). Pean tunnistama, et ei olnud väga ammu joonistanud, aga modell oli väga kaunis ja professionaalne ning joonistada oli väga mõnus, tahaks veel….
Siin minu tagasihoidlik katsetus:

27. jaanuari Tartu Postimehes ilmub rubriigis Reedene rõõm lugu Pallasest ja minust. Head lugemist!

Kaanefoto autor on Aldo Luud.

26.01.2023