<     ALGAVAD KURSUSED

TORKETIKAND

 

Torketikandi kursus on tihedalt seotud kursuse juhendaja, kunstnik Maryliis Teinfeldt-Grinsi loovprotsessiga, mille lähtekohaks on maastik ja maastikuga seotud mälu. Kursuse esimeses pooles toimub väike jalutuskäik kohalikus linnamaastikus, kus õpitakse kavandamise aluseid ja tehakse ettevalmistustööd tikkimise alustamiseks. Valminud pastellikavandite põhjal valmistab osaleja torketikandi tehnikas 25 x 25 cm suuruse tikandi.

 

Toimumisaeg: 11.-12. mai, 2024
10:00-12.15 koolitus
12.15-13:00 lõunapaus (45 min)
13:00-16:00 koolitus

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Õppekavarühm: käsitöö

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi
Auditoorne: 2 akad. tundi
Praktiline töö: 10 akad. tundi
Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Grupi suurus: 5-10 osalejat

Maksumus: 150 €
Kohapeal on olemas töövahendid ja materjalid: tikkimise raamid, kangas, käärid, lõngad, Amy Oxford tikkimisnõelad, kavandamise materjalid.
NB: Palume ka osalejatel kaasa võtta tikkimisel kasutatav meelepärast värvi lõng. Torketikandiks ei sobi väga jäik (või vastupidi, väga pehme), tugeva keeruga või väga karvane lõng.

Sihtgrupp: kunsti-ja käsitööhuvilised, tekstiilidisainerid, kunstiõpetajad, käsitööõpetajad.

Õppe sisu:  
— Torketikandi kasutusvõimalused ja eelised – loeng, demonstratsioon.
— Kavandamine, ettevalmistus tikkimiseks.
— Torketikandi tehnikas tikkimine.

Õpiväljundid: 
—  Mõistab torketikandis töö kavandamise aluseid;
—  oskab teha ettevalmistustööd tikkimise alustamiseks;
—  oskab tikkida Amy Oxford torketikandi nõelaga;
—  hindab tikitud töö kvaliteeti ning vajadusel parandab tikkimisel tekkivaid vigu.

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine, kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Maryliis Teinfeldt-Grins: maryliisteinfeldt.ee
Maryliis on tekstiilikunstnik, kes on õppinud Tartu Kõrgem Kunstikool Pallases, Läti Kunstiakadeemias ja Eesti Kunstiakadeemias. Teda on hinnatud mitme Eesti kunstipreemiaga: Eduard Wiiralti stipendium (2019), Adamson Ericu stipendium (2021). 2019. aastal pälvis ta liidu Aasta Noore Tekstiilikunstniku preemia. Kunstniku tööd on Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi kogus ning on võitnud avaliku kunsti konkurssidel preemiaid (Pärnu Riigimaja). Kunstnik kuulub Eesti Tekstiilikunstnike Liitu ja Eesti Kunstnike Liitu. Lisaks veab ta tekstiilikunstnikele mõeldud residentuurprogrammi Stuudio Labus.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee

Torketikand - protsess ja tulemused

Foto: Maris Makurin

Foto: Maris Makurin

Foto: Maris Makurin

Foto: Maris Makurin

Foto: Maryliis Teinfeldt-Grins

Foto: Maryliis Teinfeldt-Grins