<     ALGAVAD KURSUSED

TORKETIKAND

 

Torketikandi kursus on tihedalt seotud kunstnik Maryliis Teinfeldt-Grinsi loovprotsessiga, mille lähtekohaks on maastik ja maastikuga seotud mälu. Kursuse esimeses pooles toimub väike jalutuskäik kohalikus linnamaastikus, kus õpitakse kavandamise aluseid ja tehakse ettevalmistustööd tikkimise alustamiseks. Valminud pastellikavandite põhjal valmistab osaleja torketikandi tehnikas 25 x 25 cm suuruse tikandi.

Alates 20. oktoobrist on Vana-Võromaa Kultuurikojas avatud ka Maryliis Teinfeldt-Grinsi isikunäitus „Suuremjault mälëstustes”. Näitusel eksponeerib kunstnik oma torketikandi seeriat maastikumälestustest. Näitus jääb avatuks 10. detsembrini. Uuri lisa: maryliisteinfeldt.ee.

 

Toimumisaeg: 17.-18. veebruar, 2024
10:00-12.15 koolitus
12.15-13:00 lõunapaus (45 min)
13:00-16:00 koolitus

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi
Auditoorne: 2 akad. tundi
Praktiline töö: 10 akad. tundi
Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Grupi suurus: 5-10 osalejat

Maksumus: 150 €
Kursusel vajaminevad töövahendid (tikkimise raamid, kangas, käärid, Amy Oxford tikkimisnõelad, kavandamise materjalid) sisalduvad kursuse hinnas. 
NB: Kohapeal on olemas lõngavaru, kuid palume ka osalejatel kaasa võtta tikkimisel kasutatav meelepärast värvi lõng. Torketikandiks ei sobi väga jäik (või vastupidi, väga pehme), tugeva keeruga või väga karvane lõng.

Sihtgrupp: kunsti-ja käsitööhuvilised, tekstiilidisainerid, käsitööõpetajad.

Õppe sisu:  
— Torketikandi kasutusvõimalused ja eelised – loeng, demonstratsioon.
— Kavandamine, ettevalmistus tikkimiseks.
— Torketikandi tehnikas tikkimine.

Õpiväljundid: 
Kursuse lõpetanud osaleja:
—  mõistab torketikandis töö kavandamise aluseid;
—  oskab teha ettevalmistustööd tikkimise alustamiseks;
—  oskab tikkida Amy Oxford torketikandi nõelaga;
—  hindab tikitud töö kvaliteeti ning vajadusel parandab tikkimisel tekkivaid vigu.

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine, kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Maryliis Teinfeldt-Grins
Maryliis on tekstiilikunstnik, kes on õppinud Tartu Kõrgem Kunstikool Pallases, Läti Kunstiakadeemias ja Eesti Kunstiakadeemias. Teda on hinnatud mitme Eesti kunstipreemiaga: Eduard Wiiralti stipendium (2019), Adamson Ericu stipendium (2021). 2019. aastal pälvis ta liidu Aasta Noore Tekstiilikunstniku preemia. Kunstniku tööd on Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi kogus ning on võitnud avaliku kunsti konkurssidel preemiaid (Pärnu Riigimaja). Kunstnik kuulub Eesti Tekstiilikunstnike Liitu ja Eesti Kunstnike Liitu. Lisaks veab ta tekstiilikunstnikele mõeldud residentuurprogrammi Stuudio Labus.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee