Registreeru koolitusele

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projektiga „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Seoses antud riikliku koolitustellimuse nõuetega, palume vastata järgmistele küsimustele:

Tööhõive staatus *
Kas töötate hetkel Pallases või olete Pallases nominaalõppes? *
Emakeel *
Kas lisaks sellele koolitusele osalete samal ajal ka mõnel teisel koolitusel? Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ning tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ja eratundides osalemine. *
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud

Tekst

Test Test

Test Test