Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile

Tekstiiliosakonna III ja IV kursuse üliõpilased saavad kandideerida 1000 euro suurusele Tartu valla sihtstipendiumile. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Pallase kantseleisse hiljemalt esmaspäevaks, 9. novembriks kell 17.00.

Tartu valla stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega tekstiiliosakonna üliõpilast.

Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

NB! Statuudi punkt 1.3. sätestab, et stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral. See tähendab, et üliõpilasel peavad olema täidetud täiskoormusega õppe nõuded (vt ÕKE punkt 2.2.1.1).

Tartu valla sihtstipendiumi statuut (pdf)

Lisainformatsioon tekstiiliosakonna juhatajalt: Aet Ollisaar, aet.ollisaar@pallasart.ee

 

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad samuti kandideerida hetkel käimasoleval Pallase valdkonnastipendiumi konkursil.

 

Kaanefoto: 2019. a stipendiaat  Maryliis Teinfeldt-Grins. Mälestustemaastikud. Üks pilt ja palju lugusid 2020