Teadus- ja arendustööde konkursid üliõpilastele

 

Septembri keskpaigani on võimalik kandideerida kahel üliõpilaste teadustööde konkursil:

 

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on avanud kandideerimise 2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Töid oodatakse loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast.
Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes. Konkursi preemiafond on sel aastal 95 677,79 eurot ning konkursile kandideerimise lõpptähtaeg on 15. september.
Tööde esitamine toimub ETAG-i konkursside veebikeskkonnas: konkursid.etag.ee. Konkursi tingimused: www.etag.ee/uliopilasteadustood.

 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) on kuulutanud välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses või ühiskonnas. Konkursi auhinnafond on 1500 eurot. Konkursil osalemiseks tuleb esitada täidetud ankeeti koos vajalike materjalidega hiljemalt 9. septembriks 2022.
Lisainformatsioon ja kandideerimine: www.rkrn.ee/rakenduslike-teadus-ja-arendustoode-konkurss-2022-avatud/

 

Kaanefotol maaliosakonna vilistlase Kristel Sergo joonistus Pallase majast