HOTELL PALLAS MAALIKUNSTI STIPENDIUM

 

I ÜLDSÄTTED 

Asutajad, soovides kaasa aidata maalikunsti arengule ning isikute loomingulisele tegevusele, asutavad Hotell Pallas sihtkapitali juurde Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi (edaspidi stipendium). 

Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. 

Stipendiumi konkursil ei ole võimalik osaleda akadeemilise puhkuse ajal 

Üliõpilane esitleb komisjonile näituseprojekti.  

Taotleja esitleb näituseprojekti stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine  Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige. 

Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit. 

Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja kalendriaasta alguses. 

Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. mail. 

 

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE 

  1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:

Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor; 

Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor; 

Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja; 

Tartu Kultuurkapitali esindaja 

Hotell Pallas esindajana Alar Kroodo. 

Kunstigalerii või -muusemi esindaja. 

Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoni liikmed. 

Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu. 

Tartu Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel. 

Stipendiumi saaja või saaja esindaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad. 

Stipendium on personaalne ja see makstakse valja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja pangaarvele. 

Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel. 

Komisjon jätab endale õiguse stipendiumit mitte välja anda. 

Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi.