26. juunini saab esitada avaldusi KÕRGEMASSE KUNSTIKOOLI PALLAS 2022

Kõrgemasse Kunstikooli Pallas sisseastumisel arvestatakse erialaeksamite ja motivatsioonieksami tulemusi, riigieksamite tulemusi pingerea kujunemisel ei arvestata.

Olulised kuupäevad:

27.-30. juuni 2022 toimuvad virtuaalsed sisseastumiseksamid.
29. juuni 2022 kell 15.00 avaldatakse motivatsioonieksamile kutsutud sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.
hiljemalt 04. juuli 2022 langetab vastuvõtukomisjon vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.
hiljemalt 31. juuli 2022 on sisseastuja kohustatud õppimissoovi SAIS-is kinnitama.

Pallasesse kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekesk­haridusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksami­tunnistus või eesti keele taseme­tunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumis­eksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.
Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse.
Maali ja restaureerimise õppekavale kandideerijatel tuleb sisseastumiseksamite raames esitada (eelistatult digitaalne) portfoolio.

Pallase sisseastumisinfoga kursis olemiseks saad enda e-mailile tellida infokirja töötubade, ettevalmistuskursuste, vastuvõtu ajakava, konsultatsioonide, sisseastumiseksamite jne kohta. Registreeru SIIN

Lisainfo: Pallase õppeosakonnast numbritel 730 9813 või 733 8993

Vaata ka lisaks:

SISSEASTUMINE

ERIALAD