ERI­ALAD


Kõrgemas Kunstikoolis Pallas saab 2023/2024. õppeaastal rakendus­kõrghariduse õppekavadel õppida disaini, konser­veerimise, restau­reerimise ja kunstide suunal.