Sisseastumine Pallasesse 2023

SISSELEND 2023

SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumis­avaldust saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) 01.06 kuni 26.06.2023 kell 23.59.
 

ESITA EKSAMIÜLESANDED

 

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

SISSEASTUMISEKSAMID

Sisseastumis­eksamid (erialaeksamid ja motivatsiooni­eksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale 27.06. kuni 30.06.2023 virtuaalselt.

• Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb enne erialaeksameid esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse. 
Maali ja restaureerimise õppekavale kandideerijatel tuleb enne erialaeksameid esitada portfoolio.
Portfooliot saab esitada SIIN.
• Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2023 kell 15.00.

VASTUVÕTUOTSUS

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 04.07.2023.

 

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE

Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama SAIS-is hiljemalt 31.07.2023

Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.

 

AVAAKTUS

2023/2024 kooliaasta avaaktus toimub 28.08.2023.

 

Lisainfo: Pallase õppeosakonnast numbritel 730 9813 või 733 8993