Seitse disaini, kunsti ja restaureerimise valdkonna üliõpilast pälvisid Pallase stipendiumid

Kõrgem Kunstikool Pallas tunnustas ka käesoleval aastal stipendiumitega disaini, kunsti ja restaureerimise valdkonna üliõpilasi. Konkursil osales 35 üliõpilast kõikidest erialaosakondadest ning välja anti seitse stipendiumit erinevate projektide elluviimiseks ning uurimisteemadega jätkamiseks.

2023. a Pallase valdkonnastipendiumite stipendiaadid ja nende portfooliod (pdf failide avanemine võib võtta aega):

Restaureerimise valdkonna stipendiaat on maaliosakonna 4. kursuse üliõpilane Gertu Soosaar (portfoolio), kes tegeleb klaasmaalide uurimisega. Komisjon tõi esile ka selle, et stipendiaadi motivatsioonikirjas tuleb hästi esile tema restauraatori positsioon ehk läbi enda kirjutatud valdkonnatunnetus.

Disaini valdkonna stipendiaadid on India Maria Emilia Kiisler (tekstiiliosakond, 3. kursus, portfoolio), Regita Lepla (nahadisaini osakond, 3. kursus, portfoolio) ja Ülle Järv (tekstiiliosakonna 4. kursuselt, portfoolio) . Stipendiumikomisjoni hinnangul on India Maria Emilia Kiisler leidnud oma eristuva isikupärase käekirja ja valdkondliku niši. Ta on selgete eesmärkidega ning ka portfoolio on hästi esitatud. Regita Leplal on tugev portfoolio, milles tuleb hästi esile tema enda stiili. Tal on suur potentsiaal sisenemaks eesti disainimaastikule oma brändiga. Ülle Järvel on samuti stiilipuhas ja hea portfoolio ning tänuväärne on tema eesmärk panustada oma valdkonna arendamisesse ka pedagoogina.

Kunstide valdkonna stipendiumi pälvisid Andra Rahe (fotograafia osakond, 4. kursus, portfoolio), Kätriin Säde (maaliosakond, 3. kursus, portfoolio) ja Helli Aas (skulptuuriosakond, 4. kursus, portfoolio). Stipendiumikomisjon leidis, et Andra Rahe portfoolios esitletud teosed on tugevad ning valmis näitustel eksponeerimiseks. Kätriin Sädel on välja kujunenud ja tehniliselt hea iseloomulik käekiri. Helli Aasa tööd on kontseptuaalsed ja materjalitundlikud. Ta on motiveeritud arendamaks oma valdkonda ning suudab rakendada loomingusse uusi tehnoloogiaid.

Pallase valdkonnastipendiumite saajad 2023

Stipendiumikomisjoni kuulusid: Pallasest Piret Viirpalu, Lennart Mänd, Rene Haljasmäe, Aet Ollisaar ja Anne Rudanovski ning välisliikmetena Kristiina Piirisild (ERMi konserveerimisosakonna juhataja), Ilona Gurjanova (Eesti Disainerite Liidu president) ja Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseumi direktor).

Pallase valdkonnastipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine. Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas Pallase valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega üliõpilasele. Kandideerimiseks pidid üliõpilased esitama portfoolio ning motivatsioonikirja, andmaks ülevaate senisest valdkondlikust tegevusest ja stipendiumi kasutamise eesmärkidest. Vt ka stipendiumi statuut.

Lisainfo:
Piret Kaevats
Pallase arendusjuht
piret.kaevats@pallasart.ee