<     ALGAVAD KURSUSED

 

PUITMÖÖBLI RESTAUREERIMINE

 

Koolituse eesmärk on anda vajalikud oskused ja esialgsed teadmised iseseivalt puitmööbli restaureerimiseks. Iga osaleja restaureerib enda kaasa toodud eseme. Õppimiseks on väga hea tool, öökapp, riiul vm väiksem puitmööbel. Pehmet või poolkõva polstrit sellel koolitusel ei käsitleta, aga saab teostada tööd konstruktsiooniga.

Enne kursuse algust palume saata foto ja mõõdud restaureeritavast esemest, et välistada kursuse jaoks sobimatud esemed ning planeerida tööprotsess ja materjalid. Foto ja mõõdud saata koolitusjuhile: maris.makurin@pallasart.ee

 

Toimumine: 07.–08.09 ja 14.–15.09 (kaks järjestikust nädalavahetust)
Kell 10:00–17:30.
Koolituspäevade sisse jääb 45-minutiline paus.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi
Auditoorne: 6 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 20 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: 350 €
Töövahendid ja materjalid sisalduvad hinnas. Kursuse poolt on: liim, puidust parandusklotsid ning viimistlus- ja puhastusvahendid.

Grupi suurus: 5–7 osalejat 

Sihtgrupp: ajaloolise mööbli omanikud, restaureerimishuvilised

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: käsitööriistadega töötamine

Õppe sisu:
1. Eseme vaatlemine – taustinfo, seisukorra fikseerimine, restaureerimisprotsessi planeerimine.
2. Praktiline töö restaureeritava esemega.
3. Protsessi dokumenteerimine.  

Õpiväljundid:
Hindab puitmööbli seisukorda ning kahjustusi, sealhulgas täheldab, millest võivad vigastused tingitud olla;
— omab ülevaadet mööbli konstruktsioonilisest ülesehitusest ning traditsioonilistest materjalidest ja töövõtetest;
— teostab iseseivalt puiduparandusi ning viimistleb esemeid;
— eristab omavahel restaureerimist, konserveerimist, renoveerimist;
— teab, mida ja kuidas dokumenteerida;
— hindab restaureerimistööde kvaliteeti.

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub Pallase mööbliosakonna õppeklassides, mis on varustatud sobiliku tehnika ja tööriistadega. Kursusel vajaminevad vahendid ja materjalid sisalduvad kursuse hinnas.

Hindamisviis: mitteeristav hindamine, kursuse käigus valminud töö esitlus, suuline tagasiside.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitles kursuse käigus valminud töö ning saavutas õpiväljundid. Juhul, kui isik ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendajad: Kursust viib läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane, lektor ja puidurestauraator Ingemar Maasikmäe. Juhendaja portfoolio on leitav siit.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee

Fotod varasemalt puitmööbli restaureerimise kursuselt

Pildid varasemalt puitmööbli restaureerimise kursuselt – tööprotsess

Pildid varasemalt puitmööbli restaureerimise kursuselt – tööprotsess

Pildid varasemalt puitmööbli restaureerimise kursuselt – tööprotsess

Pildid varasemalt puitmööbli restaureerimise kursuselt – tööprotsess